Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
RE: Odp:Dodatkowe wynagrodzenie roczne
toggle
Mam pytanie!pracownik jednostki budzetowej pracuje od stycznia do konca sierpnia.Od września przebywa na urlopie bezpłatnym,czy należy mu sie trzynasta?i jak sie liczy za ten okres.Cz calą kwotę brutto za 7 miesiecy dzieli sie przez 7 czy przez wszystkie miesiace w roku?
Flag Flag
A co Pani chce dzielić przez 7 m-cy? Wynagrodzenie uzyskane od I-VIII monoży Pani przez współczynnik 8,5% celem wyliczenia należnej trzynastki.Oczywoście muszą zostać zachowane warunki nabycia praw do "13". Podst. prawna: Dz. U. nr 160 poz. 1080
Flag Flag
Mam pytanie - po co Pani zadała dwa razy to samo pytanie?
Flag Flag
Zasady wypłacania "trzynastej pensji" zostały określone w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej z 12 grudnia 1997 r. (Dz.U. 02.74.676). Cytowana ustawa w art. 4 ust. 1 wskazuje zasady naliczania sumy dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Za podstawę naliczenia przyjmuje się tam 8,5 proc. sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu całego roku kalendarzowego, uwzględniając wynagrodzenie zasadnicze i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Flag Flag
Trzynasta pensja należy się temu, kto w ubiegłym roku przepracował w tym samym zakładzie przynajmniej sześć miesięcy. Wynika tak z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (DzU nr 160, poz.1080 ze zm.; dalej: ustawa). Zatem trzynastkę za ubiegły rok powinien dostać ten, kto przepracował wówczas czynnie minimum 180 dni u jednego pracodawcy ze sfery budżetowej. W świetle uchwały Sądu Najwyższego z 25 lipca 2003 r. (IIIPZP7/03) chodzi o czas faktycznie przepracowany, gdy osoba przychodziła do firmy, podpisywała się na liście płac i wykonywała polecenia służbowe. Zgodnie z art. 114 k.c. miesiąc obejmuje 30 dni.
Flag Flag
A czy do wynagrodzenia rocznego wlicza się wyrównanie wysługi lat..? Tzn. Wyrównanie za lata 2013,2014,2015 otrzymane w roku 2017 (z racji wydłużonego czasu rozpatrywania wniosku) czy ono wlicza się do podstawy wyliczenia trzynastej pensji za 2017 r. (mimo że dot. to wyrównanie lat wcześniejszych niż rok 2017 r. i nie wliczało sie wcześniej w podstawę wliczenia)
Flag Flag
W ślad za wyrównaniem wysługi lat, powinno pójść wyrównanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego ("trzynastki") za każde z tych lat oddzielnie, jeśli wysługa lat należy do składników będących podstawą obliczenia "trzynastki". Ale jeśli stopa procentowa do obliczenia "trzynastki" jest taka sama za rok 2017, jak i za lata, za które wyrównywano wysługę lat, to rachunkowo wyjdzie na to samo. Chyba że w grę wchodziłyby odsetki za opóźnienie wypłat, to wówczas trzeba liczyć każdy rok oddzielnie.
Flag Flag
A czy jest szansa ażby znalazły się jakieś wyroki na potwierdzenie tego faktu.. Bo to po mojej stronie leży poparcie tej racji
Flag Flag
Może by się znalazły. Proponuję w pierwszej kolejności odszukać konkretny przepis (artykuł, paragraf, ustęp itd.), na podstawie którego oblicza się tę trzynastkę, a potem w bazie orzeczeń (na przykład LEX, Lex Polonica, Legalis) odszukać ów przepis i dotyczące go orzecznictwo. Bazy bywają dostępne w bibliotekach publicznych. Ale przy korzystaniu z orzeczeń trzeba koniecznie sprawdzić, czy dotyczyły one analogicznego stanu faktycznego i prawnego.
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij