Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
Wątki [ Poprzedni | Następny ]
RE: Ważność umowy - niewłaściwy podpis
toggle
Szanowni Państwo,
muszę rozstrzygnąć następującą kwestię.

Czy podpis niewłaściwego członka zarządu na umowie czyni ją nieważną?

Chodzi o następującą sytuację.

Spółka z o.o. ma 3 członków zarządu, do reprezentacji potrzeba dwóch.

Firma podpisuje umowę. Na umowie widnieją dane 2 członków zarządu. Lecz podpisana zostaje przypadkowo przez członka zarządu nie widniejącego na umowie.

Czyli
Pan A
Pan B
Pan C

Na umowie widnieją dane dla Pan A i B.
Ale podpisy pod umową składają Pan A i Pan C (omyłkowo zamiast emoticon.

Czy taka umowa jest ważna?


Serdecznie dziękuję za rzetelne podpowiedzi.
Flag Flag
Pan C jest pełnoprawnym członkiem zarządu, oraz podpisał umowę razem z drugim członkiem zarządu - zatem oświadczenie woli złożone przez spółkę jest ważne. Oczywiście zakładam, że pan C podpisał się własnym nazwiskiem, a nie nazwiskiem pana B, gdy z wtedy byłoby sfałszowanie podpisu.
O tym kto jest uprawniony do reprezentowania spółki rozstrzyga jej statut, z ewentualnym wykorzystanie Kodeksu spółek handlowych (gdy w statucie nie określono zasad reprezentacji, stosuje się kodeksowy wymóg składania oświadczeń przez dwóch członków zarządu), a także uchwały zgromadzenia wspólników powołujące poszczególne osoby do pełnienia funkcji w zarządzie. Zwyczajowe wpisywanie w nagłówku umowy (a więc nie w jej merytorycznych postanowieniach) nazwisk i funkcji osób wyznaczonych do podpisania tej umowy nie może zmienić statutowych bądź kodeksowych zasad reprezentacji. Czyli wpisanie w nagłówku umowy panów A i B nie pozbawia pana C praw do reprezentowania spółki przy tej konkretnej umowie. Taką rozbieżność można byłoby skorygować, jeśli zajdzie taka potrzeba, pismem do kontrahenta zmieniającym samą treść nagłówka umowy, ewentualnie wyjaśniającym także, iż pan C jest również uprawnionym do reprezentowania spółki. Nie jest to wada umowy powodująca jej nieważność.
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij