Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska

Artykuły autora

 • Prezydent obiecuje sędziom wnikliwe konsultacje

  Obrazek do artykułu: Prezydent obiecuje sędziom wnikliwe konsultacje

  Prezydent RP Andrzej Duda podczas spotkania z sędziami Sądu Najwyższego zapewniał, że nie wyśle zapowiadanych projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i SN do Sejmu bez konsultacji ze środowiskiem właśnie Sądu Najwyższego. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 24.07.2017

 • Co dalej z zawetowanymi ustawami?

  Obrazek do artykułu: Co dalej z zawetowanymi ustawami?

  Zawetowane przez prezydenta ustawy nie wejdą w życie - uważają profesorowie prawa - Ćwiąkalski i Matczak. Podkreślają, że na pewno można zreformować polskie sądownictwo, ażeby usunęło przewlekłość postępowania i inne bolączki wymiaru... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 24.07.2017

 • NSA: podważenie opinii ekspertów przy pozwoleniu na broń

  Obrazek do artykułu: NSA: podważenie opinii ekspertów przy pozwoleniu na broń

  Naczelny Sąd Administracyjny przekazał do ponownego rozpoznania sprawę wnioskodawcy, który starał się o pozwolenie na sportową broń palną. Problem sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy policja ma prawo przeprowadzać wywiad środowiskowy i... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 20.07.2017

 • SN: interes prawny przy zmianie wpisu w księdze wieczystej

  Obrazek do artykułu: SN: interes prawny przy zmianie wpisu w księdze wieczystej

  Sąd Apelacyjny niesłusznie ograniczył interes powoda, który domagał się unieważnienia umowy, dość nietypowej: przeniesienie własności w zamian za zwolnienie z długu oraz zmiany wpisu do księgi wieczytej - orzekł Sąd Najwyższy, uchylając wyrok. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 19.07.2017

 • Dr Kawecki: bank będzie mógł profilować klienta

  Obrazek do artykułu: Dr Kawecki: bank będzie mógł profilować klienta

  W projekcie ustawy o ochronie danych osobowych przewiduje się profilowanie klientów banków. Ale wyłącznie w wyraźnie wskazanych w ustawie przypadkach, w tym w związku z realizacja ciążącego na bankach obowiązku prawnego oceny zdolności kredytowej -... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 18.07.2017

 • SN: śmierć przy wycinaniu drzewa, rodzina dostaje zadośćuczynienie

  Obrazek do artykułu: SN: śmierć przy wycinaniu drzewa, rodzina dostaje zadośćuczynienie

  Jeśli rolnik, który poniósł śmierć, to jego dzieci, a nawet siostra i matka mają prawo do uzyskania zadośćuczynienia od ubezpieczyciela z tytułu OC. Ważne, żeby istniał związek między nieszczęśliwym zdarzeniem a prowadzeniem gospodarstwa - orzekł Sąd... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 18.07.2017

 • Rada Legislacyjna: prawa obywateli muszą być ograniczone w imię bezpieczeństwa

  Obrazek do artykułu: Rada Legislacyjna: prawa obywateli muszą być ograniczone w imię bezpieczeństwa

  Projektowana przez rząd ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nie przewiduje zabezpieczeń dla praw jednostek, które znalazły się omyłkowo na liście osób współpracujących z Da`esh, Al-Qaidą, Talibami czy z Koreą Płn.,... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 16.07.2017

 • SN: zdjęcia muzyka wykorzystane bez pozwolenia i wynagrodzenia

  Obrazek do artykułu: SN: zdjęcia muzyka wykorzystane bez pozwolenia i wynagrodzenia

  Niemal dziewięć lat trwa spór autorki zdjęć ze spółką, która bezprawnie do celów reklamowych wykorzystała jej prace. Sąd Najwyższy ocenił, że doszło do naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, wobec tego skarżącej należy się większe... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 15.07.2017

 • SN: odwołanego pracownika kultury nie można przywrócić do pracy

  Obrazek do artykułu: SN: odwołanego pracownika kultury nie można przywrócić do pracy

  Pracownikom powołanym na stanowisko dyrektora placówki kulturalnej nie przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy w razie wadliwego odwołania. Należy im się tylko odszkodowanie - orzekł Sąd Najwyższy. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 14.07.2017

 • Minister Ziobro odbiera kompetencje prezydentowi

  Obrazek do artykułu: Minister Ziobro odbiera kompetencje prezydentowi

  Minister sprawiedliwości nie ma żadnych uprawnień konstytucyjnych do "dobierania" sędziów Sądu Najwyższego według gustu władzy wykonawczej. Jest on umocowany tylko do tego, aby stać na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów jako członek... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 13.07.2017