Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska

Artykuły autora

 • SN: agenta nie można pozbawić prowizji

  Obrazek do artykułu: SN: agenta nie można pozbawić prowizji

  Umowa mniej korzystna dla agenta niż to przewiduje kodeks cywilny jest nieważna - orzekł Sąd Najwyższy. - Nie można agenta obciążać odpowiedzialnością za niepłacenie rat leasingowych przez klientów - dodał. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 16.02.2018

 • SN: upomnienie dla niestarannego lekarza

  Obrazek do artykułu: SN: upomnienie dla niestarannego lekarza

  Gdyby lekarz na dyżurze na oddziale ratunkowym zlecił pacjentce badania podstawowe, to przyczyniłoby się to do rozpoznania ostrej białaczki. Niestaranne działanie łamie zasady etyki i ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty - orzekł Sąd... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 15.02.2018

 • NSA: apteka nie jest zabytkiem, bo wniosku nie złożył właściciel

  Obrazek do artykułu: NSA: apteka nie jest zabytkiem, bo wniosku nie złożył właściciel

  Przejęta przez państwo w czasach PRL apteka o wartości historycznej wraz z wyposażeniem, nie może być wpisana do rejestru zabytków, jeśli wnioskodawca nie posiada aktu własności - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 14.02.2018

 • Komputer może dyskryminować, a RODO temu zapobiega

  Obrazek do artykułu: Komputer może dyskryminować, a RODO temu zapobiega

  Profilowanie może prowadzić do dyskryminacji. Pojawia się ona przede wszystkim wtedy, gdy w trakcie profilowania uwzględnia się takie cechy jak: płeć, wiek, pochodzenie etniczne, stan zdrowia, orientacja seksualna – uważa dr Jędrzej Niklas. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 13.02.2018

 • MC: projekt ustawy o ochronie danych osobowych - gotowy, zmieni 40 ustaw

  Obrazek do artykułu: MC: projekt ustawy o ochronie danych osobowych - gotowy, zmieni 40 ustaw

  Po zakończeniu konsultacji społecznych i opiniowania projekt ustawy o ochronie danych osobowych skierowano na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów. Projekt zapewnia skuteczne stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO) i... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 12.02.2018

 • Trudniejsza kradzież know-how

  Obrazek do artykułu: Trudniejsza kradzież know-how

  Zakazane będzie produkowanie, oferowanie i wprowadzanie do obrotów towarów, których cechy, proces produkcji lub wprowadzania na rynek zostały ukształtowane w następstwie naruszenia know-how. Termin przedawnienia roszczeń będzie dłuższy niż 10 lat. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 12.02.2018

 • SN: dom opieki nierzetelnie przedstawiony w TVN

  Obrazek do artykułu: SN: dom opieki nierzetelnie przedstawiony w TVN

  Dziennikarz nie może ślepo wierzyć swemu informatorowi. Powinien szokujące dane sprawdzić u innych osób, inaczej naraża się na prowokację - taki jest sens wyroku Sądu Najwyższego, który orzekł, że reportaże TVN o domu pomocy były nierzetelne. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 10.02.2018

 • SN: medycyna alternatywna będzie zawsze karana

  Obrazek do artykułu: SN: medycyna alternatywna będzie zawsze karana

  Lekarzowi nie wolno aplikować pacjentom metod nie sprawdzonych naukowo, nawet, gdyby nie były one dla nich szkodliwe lub bez wartości - orzekł Sąd Najwyższy utrzymując w mocy karę nagany. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 09.02.2018

 • WSA: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy musi być zlikwidowana

  Obrazek do artykułu: WSA: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy musi być zlikwidowana

  Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził słuszność decyzji ministra nauki i szkolnictwa wyższego o likwidacji uczelni wyższej. Szkoła, która przez lata nie potrafiła określić zasad prowadzenia odpłatnych studiów musi być zlikwidowana - dodał sąd. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 06.02.2018

 • Dr Mednis: zakazane będą zautomatyzowane decyzje

  Obrazek do artykułu: Dr Mednis: zakazane będą zautomatyzowane decyzje

  - Nie musimy żądać zgód na samo profilowanie. Nawet RODO pośrednio przyznaje, że profilowanie może opierać się na przesłankach innych niż zgoda, w szczególności tzw. uzasadnionym interesie. Ale w takim przypadku zainteresowana osoba może zgłosić... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 06.02.2018