Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska

Artykuły autora

 • Rada Legislacyjna: handel bronią - koncesje według uznania

  Obrazek do artykułu: Rada Legislacyjna: handel bronią - koncesje według uznania

  Rządowy projekt ustawy dotyczący wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją dopuszcza zupełną uznaniowość w podjęciu decyzji przez organ koncesyjny o ograniczeniu liczby koncesji. Nie jest też jasna procedura przetargowa - uważa... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 18.11.2017

 • SN: spór o treść umowy dotyczącej korzystania z roszczeń dekretowych

  Obrazek do artykułu: SN: spór o treść umowy dotyczącej korzystania z roszczeń dekretowych

  Strony kontraktu umówiły się na obrót wartością prawa do roszczeń z dekretu warszawskiego. Ale celem umowy było uzyskanie świadczenia pieniężnego - orzekł Sąd Najwyższy, uchylając wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 18.11.2017

 • NSA: gminie nie wolno zakazywać wyprowadzania psów bez smyczy i kagańca

  Obrazek do artykułu: NSA: gminie nie wolno zakazywać wyprowadzania psów bez smyczy i kagańca

  Rada miejska nie może w regulaminie o czystości i porządku ograniczać prawa przedsiębiorców, nakładać nowych obowiązków i zakazów na mieszkańców i właścicieli psów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 17.11.2017

 • Kserokopia dowodu niepotrzebna przy Karcie Seniora

  Obrazek do artykułu: Kserokopia dowodu niepotrzebna przy Karcie Seniora

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) na skutek sygnału otrzymanego od mieszkańca jednego z miast województwa łódzkiego z urzędu zajmował się sprawą pozyskiwania kserokopii dowodu osobistego przy wyrabianiu karty seniora. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 16.11.2017

 • SN: pracodawca nie może stosować podstępu wobec pracownika

  Obrazek do artykułu: SN: pracodawca nie może stosować podstępu wobec pracownika

  Sąd Najwyższy uznał za niedopuszczalne sprawdzanie uczciwości pracownika przez zastosowanie łapówki kontrolowanej. Podstęp pracodawcy nie może być powodem rozwiązania stosunku pracy - orzekł Sąd Najwyższy. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 16.11.2017

 • SN: bank nie naruszył zbiorowych interesów konsumentów w umowach IKE

  Obrazek do artykułu: SN: bank nie naruszył zbiorowych interesów konsumentów w umowach IKE

  Skarb państwa musi zwrócić Bankowi PKO SA w Warszawie wpłaconą karę - 7 mln zł. Sąd Najwyższy uznał bowiem, że bank nie złamał prawa i nie naruszył zbiorowych interesów konsumentów w sprawie Indywidualnych Kont Emerytalnych. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 15.11.2017

 • W sektorze publicznym - obowiązkowy inspektor

  Obrazek do artykułu: W sektorze publicznym - obowiązkowy inspektor

  Od 25 maja 2018 r. na mocy RODO będziemy mieli inspektora ochrony danych, który zastąpi ABI-ego. Administratorzy sektora publicznego będą zobowiązani powołać takiego inspektora - mówi Paweł Makowski radca z Biura Generalnego Inspektora Ochrony... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 14.11.2017

 • Radny skontroluje spółki jak poseł lub inspektor

  Obrazek do artykułu: Radny skontroluje spółki jak poseł lub inspektor

  W wykonywaniu mandatu radny będzie miał prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do spółek z udziałem samorządu i do innych przedsiębiorstw, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 13.11.2017

 • NSA: fikcyjne wyjazdy służbowe nie pozwalają na pobyt w Polsce

  Obrazek do artykułu: NSA: fikcyjne wyjazdy służbowe nie pozwalają na pobyt w Polsce

  Rezultat ekonomiczny podróży służbowych czy treść umowy o pracę nie ma znaczenia w sprawie przyznania pobytu rezydenta UE. Istotne jest natomiast udowodnienie, że nieobecność cudzoziemca przekraczająca rok była związana z wykonywaniem pracy dla... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 12.11.2017

 • SN: były mąż mści się na żonie za rozwód

  Obrazek do artykułu: SN: były mąż mści się na żonie za rozwód

  Na pięć lat pozbawienia wolności i 30 tys. zł zadośćuczynienia sąd skazał byłego męża, który z zemsty zranił i oblał byłą żonę kwasem solnym wcześniej dokładnie planując na nią atak. Kara jest adekwatna do winy i obrażeń poszkodowanej - orzekł Sąd... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 11.11.2017