Strona główna » Prawo » Konstytucja i Kodeksy
Strona główna » Prawo » Konstytucja i Kodeksy

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

(ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej) jest aktem prawnym o najwyższym znaczeniu. Konstytucja charakteryzuje się szczególną treścią (określenie podstaw ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa), najważniejszą mocą prawną (akty prawne niższego rzędu muszą pozostawać w zgodzie z Konstytucją) oraz szczególnym trybem zmiany.

Kodeksy są to akty normatywne, stanowiące zbiory przepisów prawnych regulujących wybraną dziedzinę stosunków społecznych. Obowiązującymi w Polsce są m.in. kodeks pracy, kodeks cywilny, kodeks karny oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Konstytucja i Kodeksy