Strona główna » Wiadomości » Nasi eksperci

Patronat

System Informacji Prawnej LEX

Nasi eksperci

 • Umiejętności negocjacyjne ważną kwalifikacją prawnika

  Obrazek do artykułu: Umiejętności negocjacyjne ważną kwalifikacją prawnika

  Do grupy umiejętności praktycznych potrzebnych prawnikom zalicza się obecnie przede wszystkim umiejętności komunikacyjne, które pozwalają efektywnie uczestniczyć w komunikacji interpersonalnej - twierdzą Jolanta Jabłońska-Bonca i Kamil Zeidler. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 25.04.2017

 • Partycypacja w administracji ważnym elementem demokracji

  Obrazek do artykułu: Partycypacja w administracji ważnym elementem demokracji

  W demokracji partycypacja – udział jednostek w życiu społecznym, organizacji państwa i realizacji jego zadań – jest przesłanką konieczną. Odbywa się to za pośrednictwem wielu rożnych instytucji prawnych i procedur, a postępowanie administracyjne jest... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 24.04.2017

 • Użycie paralizatora to nie zawsze rozbój

  Obrazek do artykułu: Użycie paralizatora to nie zawsze rozbój

  Paralizator elektryczny może służyć do obrony przed bezprawnymi zamachami, ale może też być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego. Czy posłużenie się przez sprawcę paralizatorem uzasadnia przyjęcie typu kwalifikowanego rozboju? – zastanawia się... Więcej

  22.04.2017

 • Niełatwo korzystać z sądowych ekspertyz

  Obrazek do artykułu: Niełatwo korzystać z sądowych ekspertyz

  Eksperci oferują uczestnikom procesów swoją pomoc. My, prawnicy powinniśmy zaakceptować tę ofertę. Rezultat, będzie owocny nie tylko dla prawdy, ale także dla sprawiedliwości - piszą Maria Kała, Dariusz Wilk, Józef Wójcikiewicz. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 22.04.2017

 • Opiekun prawny ma dbać o zabytek nieruchomy

  Obrazek do artykułu: Opiekun prawny ma dbać o zabytek nieruchomy

  Opiekun prawny zabytku nieruchomego zobowiązany jest do podejmowania działań nie tylko na rzecz utrzymania wartości materialnej zabytku nieruchomego, ale również służących zachowaniu jego wartości niematerialnej – pisze prof. Janusz Sługocki z... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 20.04.2017

 • Duża rola umów w ubezpieczeniach na życie

  Obrazek do artykułu: Duża rola umów w ubezpieczeniach na życie

  Regulacja prawna ubezpieczeń na życie nie ma charakteru kompleksowego i w związku z tym treść poszczególnych umów ubezpieczenia jest ustalana w dużej mierze na zasadzie swobody umów – pisze dr hab. Magdalena Szczepańska. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 14.04.2017

 • Samorząd województwa musi przygotować program opieki nad zabytkami

  Obrazek do artykułu: Samorząd województwa musi przygotować program opieki nad zabytkami

  Do obowiązków samorządu województwa wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należy w szczególności sporządzanie wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami oraz uwzględnianie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy... Więcej

  13.04.2017

 • Decyzja o wpisie do rejestru zabytków ma charakter aktu konstytutywno-deklaratoryjnego

  Obrazek do artykułu: Decyzja o wpisie do rejestru zabytków ma charakter aktu konstytutywno-deklaratoryjnego

  Decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków ma charakter aktu konstytutywno-deklaratoryjnego. Kluczowe znaczenie ma w tym akcie element konstytutywny. Chodzi tu o przesądzenie kwestii uznania konkretnego obiektu za dobro prawnie chronione, czyli uznania... Więcej

  13.04.2017

 • Praktyki wakacyjne dla studentów w biurze RPO - nabór do 2 maja

  Obrazek do artykułu: Praktyki wakacyjne dla studentów w biurze RPO - nabór do 2 maja

  Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza studentów prawa III, IV, V roku studiów na miesięczne, bezpłatne praktyki wakacyjne w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgłoszenia należy wysyłać do 2 maja. Więcej

  12.04.2017

 • Producenci żywności nadużywają oznaczenia "produkt bezglutenowy"

  Obrazek do artykułu: Producenci żywności nadużywają oznaczenia

  Zagadnienie obecności glutenu w żywności, pomimo zasadniczo wyczerpującego uregulowania w przepisach prawa, nadal budzi wątpliwości i otwiera producentom żywności pole do nadużyć. Przykładem są produkty naturalnie niezawierające glutenu (np. sok 100... Więcej

  Rafał Bujalski, 03.04.2017

Polecamy: