Strona główna » Wiadomości » Nasi eksperci

Patronat

System Informacji Prawnej LEX

Nasi eksperci

 • Inspekcja weterynaryjna - dobry przykład działania unijnego prawa

  Obrazek do artykułu: Inspekcja weterynaryjna - dobry przykład działania unijnego prawa

  Ochrona weterynaryjna, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w ważnej społecznie dziedzinie, to przykład w sposób możliwie pełny i wierny oddający przymioty unijnego prawa administracyjnego - pisze adwokat dr Joanna Wegner-Kowalska. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 23.02.2017

 • Brak PIT-11 nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania podatkowego

  Obrazek do artykułu: Brak PIT-11 nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania podatkowego

  Większość podatników przychody w zeznaniach rocznych PIT wykazuje na podstawie otrzymywanych informacji PIT-11 lub PIT-8C. Pojawia się w zw. z tym pytanie, czy ich nieotrzymanie wyłącza obowiązek wykazywania w zeznaniach rocznych przychodów, które za... Więcej

  Tomasz Krywan, 21.02.2017

 • Darowizny na rzecz członków rodziny sposobem unikania opodatkowania

  Obrazek do artykułu: Darowizny na rzecz członków rodziny sposobem unikania opodatkowania

  Nieodpłatne przysporzenia majątkowe tradycyjnie pozostają domeną stosunków rodzinnych. Jednakże ustanowienie darowizny – nawet na rzecz członka rodziny - nie pozostaje faktem obojętnym z punktu widzenia obowiązku podatkowego. "Rodzinny" charakter... Więcej

  Aleksy Goettel, 20.02.2017

 • Niepodzielność praw człowieka jeszcze nie całkiem wdrożona

  Obrazek do artykułu: Niepodzielność praw człowieka jeszcze nie całkiem wdrożona

  Cztery fundamentalne dla ochrony praw człowieka systemy zawierają odmienne zakresy zobowiązań o charakterze generalnym nakładanych na państwa-strony oraz ustanawiają niejednolite mechanizmy ochrony - pisze dr Zuzanna Kulińska-Kępa z Uniwersytetu... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 19.02.2017

 • Kurator ma zadbać w sądzie o interesy osoby nieznanej z miejsca pobytu

  Obrazek do artykułu: Kurator ma zadbać w sądzie o interesy osoby nieznanej z miejsca pobytu

  Kuratorem dla osoby nieznanej z miejsca pobytu powinna być ustanowiona osoba, której poziom moralny i intelektualny daje gwarancje należytego wypełniania przez nią obowiązku dopomożenia sądowi w zebraniu i ocenie materiału dowodowego z punktu... Więcej

  17.02.2017

 • Ekspert: umowa o zaopatrzenie w wodę jedną z bardziej skomplikowanych umów

  Obrazek do artykułu: Ekspert: umowa o zaopatrzenie w wodę jedną z bardziej skomplikowanych umów

  Od początku XXI w., kiedy zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę nie było w ogóle wymagane, do chwili obecnej minęło zaledwie kilkanaście lat i w tym krótkim czasie umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków stała się jedną z bardziej... Więcej

  17.02.2017

 • TS UE wpłynął m.in. na zmianę w ustawie o VAT

  Obrazek do artykułu: TS UE wpłynął m.in. na zmianę w ustawie o VAT

  Bilans ubiegłego roku w orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości UE dotyczącym podatku od wartości dodanej to prawie trzydzieści rozstrzygniętych spraw, w tym trzy dotyczące Polski - podkreśla Agnieszka Wesołowska*, doradca podatkowy i autorka ponad... Więcej

  Rafał Bujalski, 16.02.2017

 • Głos praktyków na temat przyszłości mediacji

  Obrazek do artykułu: Głos praktyków na temat przyszłości mediacji

  Uwagi na temat stanu obecnego, jak i liczne postulaty reform polskiego systemu prawnego wraz z oryginalną siatkę pojęciową instytucji mediacji - przedstawiają autorzy monografii "Mediacja.Teoria i praktyka". Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 08.02.2017

 • Prawo bankowe na granicy przeregulowania

  Obrazek do artykułu: Prawo bankowe na granicy przeregulowania

  Rożne zjawiska o charakterze kryzysowym powodują, że ustawodawcy, dążąc do minimalizowania ryzyk związanych z funkcjonowaniem banków i ich otoczenia, podejmują próby coraz głębszej ingerencji prawnej w mechanizm rynkowy – tak prof. Zbigniew Ofiarski... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 08.02.2017

 • Procedura weryfikacji transakcji uchroni przed karuzelą podatkową

  Obrazek do artykułu: Procedura weryfikacji transakcji uchroni przed karuzelą podatkową

  Wszyscy podatnicy mogą paść ofiarą osób wykorzystujących mechanizm karuzeli podatkowej do oszustw podatkowych. Z tego powodu niezwykle istotne jest wdrożenie skutecznych procedur weryfikacji kontrahentów w celu identyfikacji podejrzanych podmiotów.... Więcej

  Wojciech Majkowski, Marcin Michna, Michał Mrozik, 06.02.2017