Strona główna » Wiadomości » Nasi eksperci

Patronat

System Informacji Prawnej LEX

Nasi eksperci

 • Niejasny charakter prawny mapy cyfrowej

  Obrazek do artykułu: Niejasny charakter prawny mapy cyfrowej

  Obserwujemy stały rozwój nowych technologii geolokalizacyjnych i konceptu społeczeństwa geoinformacyjnego wynikającego z rozwoju systemów informacji przestrzennej. Tymczasem spod istniejącej regulacji prawa autorskiego, spod ochrony której uciekają... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 17.08.2017

 • Sędzia Gudowski: po wetach prezydenta ustawa o ustroju sądów osłabiona

  Obrazek do artykułu: Sędzia Gudowski: po wetach prezydenta ustawa o ustroju sądów osłabiona

  Uważna lektura ustawy o zmianie prawa ustroju sądów powszechnych wskazuje, że – razem z ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym – stanowiła ona nieodłączny element „reformy” sądownictwa, a ponieważ dwie spośród tych ustaw zostały... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 12.08.2017

 • Organy powinny wyważać interesy stojące wobec siebie w konflikcie

  Obrazek do artykułu: Organy powinny wyważać interesy stojące wobec siebie w konflikcie

  - Ustawodawca administracyjny, a w ślad za nim organy stosujące prawo administracyjne powinny zawsze wyważać interesy stojące wobec siebie w konflikcie i szczególnie przy tym dbać o ochronę wolności obywatelskiej - podkreśla prof. Jan Zimmermann w... Więcej

  08.08.2017

 • Ustawa o rewitalizacji przykładem nadregulacji prawnej

  Obrazek do artykułu: Ustawa o rewitalizacji przykładem nadregulacji prawnej

  Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zawiera szereg nieścisłości językowych i rzeczowych - ocenia prof. Tomasz Bąkowski, autor publikacji Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. - Oceniany akt jest jednym z przykładów, których jest... Więcej

  Dorian Lesner, 08.08.2017

 • Karniści wciąż toczą spór o definicję ciężaru dowodu

  Obrazek do artykułu: Karniści wciąż toczą spór o definicję ciężaru dowodu

  Z analizy dominujących w dogmatyce prawa karnego procesowego koncepcji ciężaru dowodu widać, że wciąż brak jest zgodności co do sposobu rozumienia pojęcia „ciężar dowodu” – pisze prof. Jerzy Skorupka. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 04.08.2017

 • Marketing usług prawnych przed nowymi wyzwaniami

  Obrazek do artykułu: Marketing usług prawnych przed nowymi wyzwaniami

  Coraz rzadziej słyszy się opinie, że marketing usług prawniczych nie istnieje. Niestety, wciąż jeszcze zdarzają się przypadki utożsamiania marketingu z reklamą, które to pojęcie jest wciąż w branży usług prawniczych materią problematyczną – pisze... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 31.07.2017

 • Wystawcy pustych faktur grożą konsekwencje karne

  Obrazek do artykułu: Wystawcy pustych faktur grożą konsekwencje karne

  Faktury, z którymi nie wiążą się żadne dostawy lub usługi, albo którym towarzyszą co prawda ujawnione w nich zdarzenia gospodarcze, ale podmiotem je realizującym jest ktoś inny niż ich wystawca przyjęło się nazywać „pustymi fakturami”. Celem... Więcej

  31.07.2017

 • Nie ma kary łącznej, gdy sprawca już jedną wykonuje

  Obrazek do artykułu: Nie ma kary łącznej, gdy sprawca już jedną wykonuje

  Nie można orzec kary łącznej obejmującej karę wcześniej orzeczoną i karę za przestępstwo popełnione w czasie odbywania tej wcześniejszej kary – pisze Krzysztof Janczukowicz. Więcej

  28.07.2017

 • Zarządzanie w samorządzie można usprawnić poprzez budżet

  Obrazek do artykułu: Zarządzanie w samorządzie można usprawnić poprzez budżet

  - W warunkach ciągle zwiększającego się zakresu zadań i silnych ograniczeń finansowych jednostek samorządu terytorialnego coraz większe znaczenie należy przykładać do usprawniania zarządzania, w tym zarządzania ich finansami - wskazują dr hab.... Więcej

  26.07.2017

 • Andrzej Wróbel: naruszenie trójpodziału władz śmiertelnym zagrożeniem dla demokracji

  Obrazek do artykułu: Andrzej Wróbel: naruszenie trójpodziału władz śmiertelnym zagrożeniem dla demokracji

  Należy bronić zasady trójpodziału władzy. Bo jej zniesienie, ograniczenie albo nadanie jej fasadowego charakteru, czyli sprowadzenie do poziomu pewnego ideału, który nie jest realizowany w praktyce, prowadzi do znanej nam już z historii sytuacji,... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 18.07.2017