Strona główna » Wiadomości » Nasi eksperci

Patronat

System Informacji Prawnej LEX

Nasi eksperci

 • W państwie prawa wyroki sądów administracyjnych muszą być wykonywane

  Obrazek do artykułu: W państwie prawa wyroki sądów administracyjnych muszą być wykonywane

  Akceptowanie istnienia stanu faktycznego i prawnego, w którym wyroki sądów administracyjnych byłyby niewykonywane, pozostawałoby w sprzeczności zarówno z interesem samego państwa, prowadząc do osłabienia jego autorytetu, jak i z interesem jednostki -... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 22.03.2017

 • Nagroda dla autorów podręcznika postępowania karnego

  Obrazek do artykułu: Nagroda dla autorów podręcznika postępowania karnego

  Profesorowie Piotr Hofmański i Stanisław Waltoś zostali wyróżnieni tytułem „najlepsi autorzy” w konkursie Prawnik Roku dziennika Rzeczpospolita. Wydawnictwo Wolters Kluwer przygotowuje właśnie dodruk ich książki. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 19.03.2017

 • Samorządy odgrywają coraz większą rolę w zakresie energetyki

  Obrazek do artykułu: Samorządy odgrywają coraz większą rolę w zakresie energetyki

  Organy samorządu terytorialnego odgrywają współcześnie coraz większą rolę w zakresie energetyki, zwłaszcza w kontekście wytwarzania rozproszonego oraz inwestycji sieciowych - wskazuje dr Mariusz Szyrski, autor publikacji Rola samorządu terytorialnego... Więcej

  19.03.2017

 • Polski organ może uznać prawo cudzoziemca do dziecka

  Obrazek do artykułu: Polski organ może uznać prawo cudzoziemca do dziecka

  Polskie sądy i organy administracji mogą rozpatrywać sprawy dotyczące uznania dziecka nie tylko przez obywateli polskich. Mogą to robić przy pomocy ustawowych norm kolizyjnych polskiego prawa prywatnego międzynarodowego, ale w niektórych przypadkach... Więcej

  15.03.2017

 • Rozwój technologii wyzwaniem dla prawa karnego

  Obrazek do artykułu: Rozwój technologii wyzwaniem dla prawa karnego

  Zarówno człowiek, jak i społeczeństwo stanowią przedmiot zainteresowania prawa karnego. Skoro więc technologia kształtuje na nowo tę materię, również prawo karne powinno być tych zmian świadome – pisze prawnik i filozof Kamil Mamak. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 10.03.2017

 • Cyfryzacja postępowania egzekucyjnego ma nie tylko plusy

  Obrazek do artykułu: Cyfryzacja postępowania egzekucyjnego ma nie tylko plusy

  Rozwoju cyfryzacji nie da się powstrzymać, chociaż procesy informatyzacji niosą ze sobą nie tylko szanse, ale również zagrożenia. Dotyczy to także porcedru prawnych - pisze Joanna Makowska. Więcej

  03.03.2017

 • Podmiot powiązany nie zawsze kupi akcje spółki

  Obrazek do artykułu: Podmiot powiązany nie zawsze kupi akcje spółki

  Generalny zakaz nabywania udziałów i akcji własnych przez spółki kapitałowe byłby jedynie fasadowy i łatwy do obejścia, gdyby nie obejmował również przypadków nabywania jednostek uczestnictwa w danej spółce przez niektóre grupy podmiotów z nią... Więcej

  27.02.2017

 • Inspekcja weterynaryjna - dobry przykład działania unijnego prawa

  Obrazek do artykułu: Inspekcja weterynaryjna - dobry przykład działania unijnego prawa

  Ochrona weterynaryjna, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w ważnej społecznie dziedzinie, to przykład w sposób możliwie pełny i wierny oddający przymioty unijnego prawa administracyjnego - pisze adwokat dr Joanna Wegner-Kowalska. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 23.02.2017

 • Brak PIT-11 nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania podatkowego

  Obrazek do artykułu: Brak PIT-11 nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania podatkowego

  Większość podatników przychody w zeznaniach rocznych PIT wykazuje na podstawie otrzymywanych informacji PIT-11 lub PIT-8C. Pojawia się w zw. z tym pytanie, czy ich nieotrzymanie wyłącza obowiązek wykazywania w zeznaniach rocznych przychodów, które za... Więcej

  Tomasz Krywan, 21.02.2017

 • Darowizny na rzecz członków rodziny sposobem unikania opodatkowania

  Obrazek do artykułu: Darowizny na rzecz członków rodziny sposobem unikania opodatkowania

  Nieodpłatne przysporzenia majątkowe tradycyjnie pozostają domeną stosunków rodzinnych. Jednakże ustanowienie darowizny – nawet na rzecz członka rodziny - nie pozostaje faktem obojętnym z punktu widzenia obowiązku podatkowego. "Rodzinny" charakter... Więcej

  Aleksy Goettel, 20.02.2017

Polecamy: