Strona główna » Wiadomości » Nasi eksperci

Patronat

System Informacji Prawnej LEX

Nasi eksperci

 • Duża rola psychiatrów, psychologów i seksuologów w procesie karnym

  Obrazek do artykułu: Duża rola psychiatrów, psychologów i seksuologów w procesie karnym

  Biegli psychiatrzy, seksuolodzy oraz psycholodzy mają do odegrania bardzo ważną rolę w procesie stosowania prawa. Posiadane bowiem przez nich wiadomości są niezwykle przydatne organom procesowym, przede wszystkim sądowi i prokuraturze, w dążeniu do... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 17.10.2017

 • Kluczowa rola prokuratora w postępowaniu przygotowawczym

  Obrazek do artykułu: Kluczowa rola prokuratora w postępowaniu przygotowawczym

  Wprawdzie to na rozprawie głównej zapada rozstrzygnięcie o odpowiedzialności oskarżonego za zarzucany mu czyn, lecz postępowanie przygotowawcze w znacznym stopniu wpływa na dalszy bieg procesu – pisze prof. Ryszard Stefański omawiając metodykę pracy... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 16.10.2017

 • Prawo o nieruchomościach zmieniane co kwartał

  Obrazek do artykułu: Prawo o nieruchomościach zmieniane co kwartał

  Ustawa o gospodarce nieruchomościami była wielokrotnie zmieniana, przy czym liczne zmiany, często drobne, wprowadzane były innymi ustawami niż ustawy zmieniające samą ustawę o gospodarce nieruchomościami – przy okazji wprowadzania bądź zmian innych... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 09.10.2017

 • Prof. Kmieciak: milcząca zgoda likwiduje przewlekłość

  Obrazek do artykułu: Prof. Kmieciak: milcząca zgoda likwiduje przewlekłość

  Brak decyzji administracyjnej pozwala przyjąć fikcję prawną, zakładającą zgodę, która jest korzystna dla jednostki. Jednak to musi wyraźnie wynikać z przepisu szczególnego, pozakodeksowego - prof. Zbigniew Kmieciak wyjaśnia skutki zmian w kodeksie... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 05.10.2017

 • Egzekucja z nieruchomości skuteczna i uciążliwa

  Obrazek do artykułu: Egzekucja z nieruchomości skuteczna i uciążliwa

  Spośród środków egzekucyjnych egzekucja z nieruchomości jest najbardziej złożonym i dość pracochłonnym postępowaniem. A dla zobowiązanego jest najdotkliwszym środkiem egzekucyjnym należności pieniężnych – pisze dr Władysław Grześkieiwcz. Więcej

  04.10.2017

 • Nowe unijne prawo ma lepiej chronić nasze dane

  Obrazek do artykułu: Nowe unijne prawo ma lepiej chronić nasze dane

  Zacieśnienie wzajemnej współpracy i lepsza koordynacja działań w zakresie ochrony danych osobowych, które mają – ze swej natury – wymiar transgraniczny – to najważniejsze elementy nowego unijnego prawa, które w przyszłym roku wejdzie w życie – pisze... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 02.10.2017

 • Nazwy "mleko sojowe" i "masło orzechowe" niezgodne z prawem?

  Obrazek do artykułu: Nazwy

  Stosowanie w przypadku produktów pochodzenia roślinnego nazw nawiązujących do produktów pochodzenia zwierzęcego jest niezgodne z prawem, chyba że nazwy te znajdują się na specjalnej liście unijnych wyjątków - takie są, zdaniem dr Agnieszki... Więcej

  Rafał Bujalski, 28.09.2017

 • W reklamie kredytu hipotecznego nie wszystko wolno

  Obrazek do artykułu: W reklamie kredytu hipotecznego nie wszystko wolno

  Ustawa o kredycie hipotecznym w sposób komplementarny określa obowiązki kredytodawców i pośredników kredytowych w zakresie reklamowania kredytu hipotecznego w celu zabezpieczenia klientów przed nierzetelnymi reklamami – twierdzi Marcin Kozłowski. Więcej

  21.09.2017

 • Postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu nie zawsze jak przed polskim sądem

  Obrazek do artykułu: Postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu nie zawsze jak przed polskim sądem

  Cel postępowania dowodowego w międzynarodowym arbitrażu jest zasadniczo zbieżny z celem postępowania dowodowego przed polskim sądem państwowym lecz zdecydowanie nie w każdym przypadku – twierdzi dr Konrad Czech. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 20.09.2017

 • Umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek trudne, ale do opanowania

  Obrazek do artykułu: Umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek trudne, ale do opanowania

  Ubezpieczenia na cudzy rachunek, które najczęściej kojarzone są z ubezpieczeniami grupowymi, odgrywają bardzo istotną rolę na rynku ubezpieczeń – twierdzi radca prawny dr Zbigniew Długosz. Ale dodaje, że mimo pewnych komplikacji możliwe jest dobre... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 19.09.2017