O nas

Lex. pl  to portal informacyjny o prawie i prawnikach, o stanowieniu prawa i jego stosowaniu.

Codziennie publikujemy najświeższe informacje o pracach parlamentu i rządu, o powstających w różnych miejscach procesu legislacyjnego projektach aktów prawnych. Obszernie omawiamy nowe ustawy i rozporządzenia, informujemy co zmieniają i kogo dotyczą. Nie zapominamy o przypomnieniu, kiedy dany akt prawny wchodzi w życie, a także gdzie i kiedy został opublikowany. Poinformujemy też, gdy zostanie zmieniony.

Pilnie obserwujemy również orzecznictwo najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości, a szczególnie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Śledzimy także i omawiamy wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Lex.pl to serwis najnowszych informacji o prawie i prawnikach, ale jest to także cała rodzina serwisów tematycznych, które obszerniej i głębiej informują o wydarzeniach w poszczególnych dziedzinach.

Samorzad.lex.pl to serwis adresowany do instytucji i ludzi związanych z samorządem terytorialnym. Czytelnicy znajdą w nim codziennie szeroki wachlarz informacji związanych z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz z zadaniami realizowanymi przez jego organy. Także przydatne analizy ekspertów oraz opinie o prawie obowiązującym i o projektowanych zmianach.

Kancelaria.lex.pl to serwis poświęcony problematyce zawodów prawniczych. Publikuje on codziennie aktualne informacje o wydarzeniach dotyczących adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, prokuratorów innych ludzi pracujących w wymiarze sprawiedliwości oraz zajmujących się stosowaniem prawa.

Mediacje.lex.pl to portal poświęcony w całości bardzo ważnej, ale w Polsce wciąż jeszcze nie docenianej części wymiaru sprawiedliwości, jaką są pozasądowe metody rozwiązywania sporów.

Student.lex.pl jest serwisem adresowanym do studentów prawa oraz kierunków pokrewnych. To kompleksowe źródło wiedzy dla studentów, zawiera elementy systemu informacji prawnej LEX, materiały egzaminacyjne, opracowania pytań oraz kazusy prawne.sporów.

Zastępstwo.pl to portal, z którego mogą korzystać adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy oraz pracownicy ich kancelarii, gdy poszukują zastępstwa na rozprawie w innym mieście lub w niedogodnym dla siebie terminie.

LEX logo

Masz pełne prawo

LEX dostarcza kompleksowy system wiarygodnych informacji, niezbędnych do samodzielnego wyciągnięcia wniosków poprzez analizę zagadnienia w otaczającym go kontekście. Użytkownicy produktów marki LEX należą do grona osób samodzielnie wyprowadzających wnioski i podejmujących decyzje, ponosząc za nie odpowiedzialność.