Strona główna » Wiadomości » Podatki

Patronat

System Informacji Prawnej LEX

Podatki

 • Nowe organy właściwe w zakresie znaków akcyzy

  Obrazek do artykułu: Nowe organy właściwe w zakresie znaków akcyzy

  W związku z reformą administracji skarbowej, minister rozwoju i finansów wskazał w rozporządzeniu, że organami właściwymi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy będą naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowej. Ich... Więcej

  Jolanta Mazur, 27.02.2017

 • Za niezłożenie w terminie informacji PIT-11 grozi grzywna

  Obrazek do artykułu: Za niezłożenie w terminie informacji PIT-11 grozi grzywna

  Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązani są przesyłać podatnikom oraz urzędom skarbowym informacje PIT-11. Osoby naruszające ten obowiązek mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej skarbowej. Termin jej przesłania upływa,... Więcej

  Tomasz Krywan, 27.02.2017

 • Nabycie lokalu na wynajem nie daje prawa do zwolnienia z PIT

  Obrazek do artykułu: Nabycie lokalu na wynajem nie daje prawa do zwolnienia z PIT

  Nie zaspokaja swoich własnych celów mieszkaniowych osoba, która posiadając własne miejsce zamieszkania nabyła kolejny lokal mieszkalny w celu prowadzenia inwestycji w postaci najmu. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Więcej

  Michał Malinowski, 27.02.2017

 • Nowy wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego

  Obrazek do artykułu: Nowy wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego

  Dotychczasowe kompetencje naczelnika urzędu celnego w zakresie dokonywania zwrotu akcyzy od samochodu osobowego zostaną przejęte przez naczelnika urzędu skarbowego. Zmiana ta wynika z ustalenia nowej struktury organów w ramach Krajowej Administracji... Więcej

  Jolanta Mazur, 27.02.2017

 • Kolejna karuzela podatkowa - wyłudzono ponad 5 mln zł VAT

  Obrazek do artykułu: Kolejna karuzela podatkowa - wyłudzono ponad 5 mln zł VAT

  Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo dotyczące działalności szeregów podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, które zajmowały się fikcyjnym obrotem towarem i oszustwami... Więcej

  27.02.2017

 • Sejm za zmianami dotyczącymi rozliczenia PIT przez urząd skarbowy

  Obrazek do artykułu: Sejm za zmianami dotyczącymi rozliczenia PIT przez urząd skarbowy

  Już od rozliczeń PIT za 2016 r. urząd skarbowy będzie mógł sporządzić zeznanie podatkowe za podatnika wraz odliczeniami - takie ułatwienie przewiduje uchwalona dzisiaj przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Teraz... Więcej

  Jolanta Mazur, 24.02.2017

 • Zmiany we wzorach pełnomocnictw do podpisywania deklaracji

  Obrazek do artykułu: Zmiany we wzorach pełnomocnictw do podpisywania deklaracji

  Minister rozwoju i finansów dostosował wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji (UPL-1P, UPL-1) oraz wzory zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (OPL-1P, OPL-1) do wchodzących w życie 1 marca regulacji zawartych w ustawie –... Więcej

  Jolanta Mazur, 24.02.2017

 • Nowy wzór deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika

  Obrazek do artykułu: Nowy wzór deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika

  Konsekwencją wchodzącej w życie 1 marca br. reformy, w wyniku której nastąpi połączenie dotychczasowych struktur Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej w jednolitą Krajową Administrację Skarbową. są zmiany we wzorze deklaracji... Więcej

  Jolanta Mazur, 24.02.2017

 • Prestiżowe studia podatkowe dla Lidera Księgowości

  Obrazek do artykułu: Prestiżowe studia podatkowe dla Lidera Księgowości

  Jeszcze można wziąć udział w ogólnopolskim konkursie LIDER KSIĘGOWOŚCI 2017, którego celem jest wyłonienie najlepszych merytorycznie księgowych i pokazanie nowoczesnego oblicza działów księgowości i biur rachunkowych. Nagrodą główną w szóstej edycji... Więcej

  Jolanta Mazur, 24.02.2017

 • Zawieszenie działalności nie zwalnia od składania JPK

  Obrazek do artykułu: Zawieszenie działalności nie zwalnia od składania JPK

  Jeżeli w świetle przepisów przejściowych spółka jest od 1 stycznia 2017 r. obowiązana do wypełniania obowiązków w zakresie JPK, obowiązki te będą na niej ciążyły mimo zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej i nieprowadzenia żadnej... Więcej

  Tomasz Krywan, 24.02.2017