Strona główna » Wiadomości » Polecane lektury

Patronat

System Informacji Prawnej LEX

Polecane lektury

 • Prawo podatkowe przedsiębiorców bez tajemnic

  Obrazek do artykułu: Prawo podatkowe przedsiębiorców bez tajemnic

  Jak prawidłowo ustalić dochód przedsiębiorcy, jakie skutki podatkowe niesie restrukturyzacja przedsiębiorstwa, jego zbycie i likwidacja, jakie są modele prowadzenia działalności w różnych formach prawnych, na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu... Więcej

  Jolanta Mazur, 26.05.2017

 • Prof. Woźnicki: studia masowe i gorsze, albo elitarne i lepsze

  Obrazek do artykułu: Prof. Woźnicki: studia masowe i gorsze, albo elitarne i lepsze

  Jedno z podstwowych pytań o kanon polityki edukacyjnej państwa, czyli jakie zadanie stawiamy przed systemem edukacyjnym, dotyczy tego czy chcemy kształcenia elitarnego, czy masowego. Wybór drugiego z tych wariantów oznacza zgodę na obniżenie... Więcej

  26.05.2017

 • Spór o TK pokazał słabość mechanizmów konstytucyjnych

  Obrazek do artykułu: Spór o TK pokazał słabość mechanizmów konstytucyjnych

  Po 25 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej wydawało się, że podstawowe zasady konstytucyjne oraz mechanizmy ich sądowej ochrony są w Polsce ugruntowane. Obecny kryzys stawia pod znakiem zapytania realizację tych zasad i mechanizmów -... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 26.05.2017

 • Karuzela - słowo klucz do ostatniej nowelizacji VAT

  Obrazek do artykułu: Karuzela - słowo klucz do ostatniej nowelizacji VAT

  Karuzele podatkowe stają się plagą utrudniającą, czy też nawet uniemożliwiającą wypełnianie przez VAT niektórych z jego funkcji, tj. w szczególności bycia źródłem regularnych i przewidywalnych dochodów budżetowych. Być może będzie to jednym z powodów... Więcej

  Jolanta Mazur, 22.05.2017

 • Umiejętności negocjacyjne ważną kwalifikacją prawnika

  Obrazek do artykułu: Umiejętności negocjacyjne ważną kwalifikacją prawnika

  Do grupy umiejętności praktycznych potrzebnych prawnikom zalicza się obecnie przede wszystkim umiejętności komunikacyjne, które pozwalają efektywnie uczestniczyć w komunikacji interpersonalnej - twierdzą Jolanta Jabłońska-Bonca i Kamil Zeidler. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 25.04.2017

 • Partycypacja w administracji ważnym elementem demokracji

  Obrazek do artykułu: Partycypacja w administracji ważnym elementem demokracji

  W demokracji partycypacja – udział jednostek w życiu społecznym, organizacji państwa i realizacji jego zadań – jest przesłanką konieczną. Odbywa się to za pośrednictwem wielu rożnych instytucji prawnych i procedur, a postępowanie administracyjne jest... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 24.04.2017

 • Niełatwo korzystać z sądowych ekspertyz

  Obrazek do artykułu: Niełatwo korzystać z sądowych ekspertyz

  Eksperci oferują uczestnikom procesów swoją pomoc. My, prawnicy powinniśmy zaakceptować tę ofertę. Rezultat, będzie owocny nie tylko dla prawdy, ale także dla sprawiedliwości - piszą Maria Kała, Dariusz Wilk, Józef Wójcikiewicz. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 22.04.2017

 • Opiekun prawny ma dbać o zabytek nieruchomy

  Obrazek do artykułu: Opiekun prawny ma dbać o zabytek nieruchomy

  Opiekun prawny zabytku nieruchomego zobowiązany jest do podejmowania działań nie tylko na rzecz utrzymania wartości materialnej zabytku nieruchomego, ale również służących zachowaniu jego wartości niematerialnej – pisze prof. Janusz Sługocki z... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 20.04.2017

 • Duża rola umów w ubezpieczeniach na życie

  Obrazek do artykułu: Duża rola umów w ubezpieczeniach na życie

  Regulacja prawna ubezpieczeń na życie nie ma charakteru kompleksowego i w związku z tym treść poszczególnych umów ubezpieczenia jest ustalana w dużej mierze na zasadzie swobody umów – pisze dr hab. Magdalena Szczepańska. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 14.04.2017

 • Samorząd województwa musi przygotować program opieki nad zabytkami

  Obrazek do artykułu: Samorząd województwa musi przygotować program opieki nad zabytkami

  Do obowiązków samorządu województwa wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należy w szczególności sporządzanie wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami oraz uwzględnianie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy... Więcej

  13.04.2017