Strona główna » Wiadomości » Polecane lektury

Patronat

System Informacji Prawnej LEX

Polecane lektury

 • Zamówienia publiczne na nowych zasadach

  Obrazek do artykułu: Zamówienia publiczne na nowych zasadach

  Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. spowodowała wiele wątpliwości interpretacyjnych. Sposób przeprowadzenia prawidłowego postępowania oraz przygotowania oferty przetargowej kompleksowo opisuje publikacja... Więcej

  Filip Śledź, 30.03.2017

 • Skomplikowane przepisy nie ułatwiają zawierania ubezpieczeń na cudzy rachunek

  Obrazek do artykułu: Skomplikowane przepisy nie ułatwiają zawierania ubezpieczeń na cudzy rachunek

  Ubezpieczenia na cudzy rachunek, w szczególności w formie ubezpieczeń grupowych, odgrywają bardzo istotną rolę na rynku ubezpieczeń. Są jednak na tym rynku różne nieprawidłowości – pisze radca prawny dr Zbigniew Długosz. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 28.03.2017

 • W państwie prawa wyroki sądów administracyjnych muszą być wykonywane

  Obrazek do artykułu: W państwie prawa wyroki sądów administracyjnych muszą być wykonywane

  Akceptowanie istnienia stanu faktycznego i prawnego, w którym wyroki sądów administracyjnych byłyby niewykonywane, pozostawałoby w sprzeczności zarówno z interesem samego państwa, prowadząc do osłabienia jego autorytetu, jak i z interesem jednostki -... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 22.03.2017

 • Karuzela - słowo klucz do ostatniej nowelizacji VAT

  Obrazek do artykułu: Karuzela - słowo klucz do ostatniej nowelizacji VAT

  Karuzele podatkowe stają się plagą utrudniającą, czy też nawet uniemożliwiającą wypełnianie przez VAT niektórych z jego funkcji, tj. w szczególności bycia źródłem regularnych i przewidywalnych dochodów budżetowych. Być może będzie to jednym z powodów... Więcej

  Jolanta Mazur, 20.03.2017

 • Prawo żywnościowe to już samodzielna dyscyplina

  Obrazek do artykułu: Prawo żywnościowe to już samodzielna dyscyplina

  Dwa rozwijające się równolegle zasadnicze nurty prawa żywnościowego, tj. bezpieczeństwo żywności i jakość rynkowa żywności, po okresie fragmentarycznego i niespójnego rozwoju, mają już znaczący dorobek w postaci zasad wiodących i procedur - piszą... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 20.03.2017

 • Samorządy odgrywają coraz większą rolę w zakresie energetyki

  Obrazek do artykułu: Samorządy odgrywają coraz większą rolę w zakresie energetyki

  Organy samorządu terytorialnego odgrywają współcześnie coraz większą rolę w zakresie energetyki, zwłaszcza w kontekście wytwarzania rozproszonego oraz inwestycji sieciowych - wskazuje dr Mariusz Szyrski, autor publikacji Rola samorządu terytorialnego... Więcej

  19.03.2017

 • Rozwój technologii wyzwaniem dla prawa karnego

  Obrazek do artykułu: Rozwój technologii wyzwaniem dla prawa karnego

  Zarówno człowiek, jak i społeczeństwo stanowią przedmiot zainteresowania prawa karnego. Skoro więc technologia kształtuje na nowo tę materię, również prawo karne powinno być tych zmian świadome – pisze prawnik i filozof Kamil Mamak. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 10.03.2017

 • Wzory pism pomogą szybko załatwić sprawy podatkowe

  Obrazek do artykułu: Wzory pism pomogą szybko załatwić sprawy podatkowe

  Wzory pism podatkowych są przydatne nie tylko organom podatkowym, ale także podatnikom i innym osobom, których dotyczą przepisy prawa podatkowego. Ich stosowanie na pewno usprawnia prowadzenie postępowań podatkowych, a może także spowodować, że nie... Więcej

  Jolanta Mazur, 06.03.2017

 • Prof. Hołyst: nie można walczyć z przestępczością bez badania jej przyczyn

  Obrazek do artykułu: Prof. Hołyst: nie można walczyć z przestępczością bez badania jej przyczyn

  Opracowanie programu profilaktyki – a do tego przecież zmierzają wszelkie realne koncepcje zwalczania przestępczości – musi być poprzedzone dokładnym poznaniem form, przyczyn i skutków zjawisk przestępczych – pisze prof. Brunon Hołyst. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 20.02.2017

 • Niepodzielność praw człowieka jeszcze nie całkiem wdrożona

  Obrazek do artykułu: Niepodzielność praw człowieka jeszcze nie całkiem wdrożona

  Cztery fundamentalne dla ochrony praw człowieka systemy zawierają odmienne zakresy zobowiązań o charakterze generalnym nakładanych na państwa-strony oraz ustanawiają niejednolite mechanizmy ochrony - pisze dr Zuzanna Kulińska-Kępa z Uniwersytetu... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 19.02.2017