Strona główna » Wiadomości » Polecane lektury

Patronat

System Informacji Prawnej LEX

Polecane lektury

 • Niejasny charakter prawny mapy cyfrowej

  Obrazek do artykułu: Niejasny charakter prawny mapy cyfrowej

  Obserwujemy stały rozwój nowych technologii geolokalizacyjnych i konceptu społeczeństwa geoinformacyjnego wynikającego z rozwoju systemów informacji przestrzennej. Tymczasem spod istniejącej regulacji prawa autorskiego, spod ochrony której uciekają... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 17.08.2017

 • Organy powinny wyważać interesy stojące wobec siebie w konflikcie

  Obrazek do artykułu: Organy powinny wyważać interesy stojące wobec siebie w konflikcie

  - Ustawodawca administracyjny, a w ślad za nim organy stosujące prawo administracyjne powinny zawsze wyważać interesy stojące wobec siebie w konflikcie i szczególnie przy tym dbać o ochronę wolności obywatelskiej - podkreśla prof. Jan Zimmermann w... Więcej

  08.08.2017

 • Przepisy zamówieniowe w jednej publikacji

  Obrazek do artykułu: Przepisy zamówieniowe w jednej publikacji

  Publikacja - Prawo zamówień publicznych. Zbiór przepisów zawiera najważniejsze dla zamawiających i wykonawców akty prawne pozwalające na sprawne przeprowadzenie przetargu, postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego oraz postępowania o... Więcej

  Filip Śledź, 08.08.2017

 • Ustawa o rewitalizacji przykładem nadregulacji prawnej

  Obrazek do artykułu: Ustawa o rewitalizacji przykładem nadregulacji prawnej

  Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zawiera szereg nieścisłości językowych i rzeczowych - ocenia prof. Tomasz Bąkowski, autor publikacji Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. - Oceniany akt jest jednym z przykładów, których jest... Więcej

  Dorian Lesner, 08.08.2017

 • Szkolnictwo branżowe zastępuje zawodówki

  Obrazek do artykułu: Szkolnictwo branżowe zastępuje zawodówki

  Reforma edukacji w miejsce zawodówek wprowadza dwustopniowe szkoły branżowe. Zasady ich funkcjonowania przybliża publikacja: "Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym". Więcej

  Monika Sewastianowicz, 03.08.2017

 • Biegły rewident musi umieć zarządzać ryzykiem i unikać popełniania błędów

  Obrazek do artykułu: Biegły rewident musi umieć zarządzać ryzykiem i unikać popełniania błędów

  Nowe podejście do wartości w biznesie, społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój wymagają od biegłych rewidentów więcej zaangażowania niż samo wykupienie polisy. Dziś audytor po prostu nie może pozwolić sobie na popełnienie błędu. Musi tak... Więcej

  Jolanta Mazur, 27.07.2017

 • Zarządzanie w samorządzie można usprawnić poprzez budżet

  Obrazek do artykułu: Zarządzanie w samorządzie można usprawnić poprzez budżet

  - W warunkach ciągle zwiększającego się zakresu zadań i silnych ograniczeń finansowych jednostek samorządu terytorialnego coraz większe znaczenie należy przykładać do usprawniania zarządzania, w tym zarządzania ich finansami - wskazują dr hab.... Więcej

  26.07.2017

 • Niełatwe dziedziczenie ziemi po śmierci rolnika

  Obrazek do artykułu: Niełatwe dziedziczenie ziemi po śmierci rolnika

  Po ubiegłorocznych zmianach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ograniczone zostały możliwości nabycia nieruchomości rolnej, do którego dochodzi w konsekwencji śmierci dotychczasowego właściciela. Treść regulacji nie jest jasna, a niejednoznaczne... Więcej

  07.07.2017

 • Ważna rola psychiatrów, seksuologów i psychologów w procesie

  Obrazek do artykułu: Ważna rola psychiatrów, seksuologów i psychologów w procesie

  Biegli psychiatrzy, seksuolodzy oraz psycholodzy mają do odegrania bardzo ważną rolę w procesie stosowania prawa, ponieważ niezwykle często występują w sprawach karnych - piszą autorzy wydanej właśnie książki poświęconej roli... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 03.07.2017

 • Kłopot z definicją osoby bliskiej w przepisach o obrocie ziemią

  Obrazek do artykułu: Kłopot z definicją osoby bliskiej w przepisach o obrocie ziemią

  Ustawodawca instrumentalnie traktuje pojęcie osoby bliskiej, tworząc na potrzeby poszczególnych aktów prawnych, realizujących określone cele, różne definicje legalne – twierdzi dr Joanna Mikołajczyk z Uniwersytetu Łódzkiego. I jako przykład wskazuje... Więcej

  03.07.2017