Lista artykułów

 • Strona:

  2

  Stopka redakcyjna.

  Autor: Redakcja Typ: inne
 • Strona:

  3

  Spis treści 2005/12.

  Autor: Redakcja Typ: inne
 • Strona:

  7

  Istota współsprawstwa w polskim prawie karnym. Uwagi na marginesie trzech orzeczeń Sądu Najwyższego.

  Autor: Piotr Kardas Typ: artykuł
 • Strona:

  38

  System probacji - kary średniej mocy i środki wolności dozorowanej jako propozycja sprawiedliwego karania.

  Autor: Andrzej Bałandynowicz Typ: artykuł
 • Strona:

  62

  Zmiany kodeksu postępowania karnego w 2005 r.

  Autor: Wincenty Grzeszczyk Typ: artykuł
 • Strona:

  72

  Przestępstwo bigamii.

  Autor: Sylwia Giżowska-Szarek Typ: artykuł
 • Strona:

  86

  Prejudycjalność orzeczeń w procesie karnym.

  Autor: Ewa Pieniążek Typ: artykuł
 • Strona:

  111

  Glosa do wyroku SN z dnia 15 czerwca 2004 r., II KK 38/03.

  Autor: Tomasz Razowski Typ: glosa
 • Strona:

  118

  Glosa do postanowienia s.apel. z dnia 12 kwietnia 2005 r., II AKo 67/05.

  Autor: Ryszard A. Stefański Typ: glosa
 • Strona:

  125

  Rec.: A. Marek (red.), Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga Pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza, Toruń 2004.

  Autor: Andrzej R. Światłowski Typ: recenzja
 • Strona:

  133

  Postępowanie policjantów z związku z prowadzeniem dochodzenia i jego umorzeniem w trybie rejestrowym.

  Autor: Roman Wojtuszek Typ: artykuł
 • Strona:

  153

  Zasady wyznaczania składu orzekającego w sprawach karnych.

  Autor: Jakub M. Iwaniec Typ: wyjaśnienia
 • Strona:

  173

  Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 6 października 2005 r. w sprawie Hirst przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (dot. prawa wyborczego osób pozbawionych wolności).

  Autor: Bożena Gronowska Typ: omówienie
 • Strona:

  181

  Konferencja naukowa nt. zmian prawnoustrojowych Prokuratury RP (Rzeszów, 24 V 2005).

  Autor: Maciej Kijowski Typ: sprawozdanie
 • Strona:

  185

  Informacja dla Autorów i Czytelników.

  Autor: Redakcja Typ: informacja