Strona główna » Prawo » Ustawy podatkowe
Strona główna » Prawo » Ustawy podatkowe

Ustawy podatkowe

Nakładanie podatków i innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania, stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz podmiotów zwolnionych od podatków, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, następuje wyłącznie na podstawie ustawy. Obecnie obowiązujący w Polsce system podatkowy składa się z Ordynacji podatkowej zawierająca przepisy materialne o charakterze ogólnym i proceduralne prawo podatkowe oraz z szeregu ustaw materialnych regulujących poszczególne podatki i opłaty.

Ustawy podatkowe

Przejdz do strony « »