Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Aneks do arkusza po zmianach w Karcie Nauczyciela od 1 września 2022 r - bezpłatne szkolenie online

02 sierpnia 2022

Aneks do arkusza po zmianach w Karcie Nauczyciela od 1 września 2022 r - bezpłatne szkolenie online

Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116), wprowadziła nowe rozwiązania mające na celu zwiększenie dostępności nauczycieli specjalistów. Wyodrębniono również nowe stanowisko - pedagoga specjalnego. Zapraszamy na szkolenie online podczas którego mówimy temat zmian w Karcie Nauczyciela i zatrudniania nauczycieli specjalistów. Podpowiemy również jak uwzględnić te zmiany podczas przygotowywania arkusza organizacyjnego.

Im większa jest liczebność przedszkola lub szkoły tym większa jest łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów.

W gronie specjalistów wyodrębniono również nowe stanowisko - pedagoga specjalnego, którego zadaniem będzie przede wszystkim uzupełnianie zadań realizowanych przez innych nauczycieli specjalistów w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego im potrzebom rozwojowym i edukacyjnym.

Co ważne wprowadzone zmiany wymuszają na organach prowadzących podjęcia uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć specjalistów, a zatwierdzony arkusz organizacji przedszkola lub szkoły na rok szkolny 2022/2023 będzie podlegał ponownemu zweryfikowaniu z uwagi na normatywne wymogi co do wymiaru zatrudnienia tej grupy nauczycieli.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenie online pt. Aneks do arkusza po zmianach w Karcie Nauczyciela od 1 września 2022 r., które odbędzie się 25 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00.

Podczas szkolenia dokładnie omówimy temat zmian w Karcie Nauczyciela i zatrudniania nauczycieli specjalistów. Podpowiemy również jak uwzględnić te zmiany podczas przygotowywania arkusza organizacyjnego.

W programie szkolenia m.in. 

 • otoczenie prawne osadzające specjalistów w przedszkolach i szkołach,
 • wymogi prawotwórcze na poziomie lokalnego prawa powszechnego,
 • zadania realizowane przez pedagogów specjalnych,
 • ustalanie łącznej liczby etatów nauczycieli specjalistów na poziomie przedszkola lub szkoły oraz na poziomie jednostki samorządu terytorialnego,
 • konieczność dokonania zmian w arkuszach organizacji przedszkoli i szkół.

Dowiesz się też jak prawidłowo obliczyć limity dla pedagogów specjalnych w placówce oświatowej oraz jak sporządzić aneks do arkusza organizacyjnego w związku z powyższymi zmianami.

Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie TUTAJ

 
Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów przedszkoli, szkół i zespołów szkół, w tym publicznych i niepublicznych,

 • pracowników wydziału edukacji w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • pracowników jednostek obsługujących.

Zapisz się bezpłatnie TUTAJ

Zapraszamy!

Aneks do arkusza po zmianach w Karcie Nauczyciela od 1 września 2022 r - bezpłatne szkolenie online
Zespół Progman

Wolters Kluwer Polska

POLECAMY

Progman iArkusz to internetowe narzędzie pozwalające na sprawne i bezbłędne przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego każdego typu jednostki oświatowej. 

Dlaczego warto?

 • Automatyczna weryfikacja zgodności arkuszy z dyrektywami MEN oraz wytycznymi organu prowadzącego,
 • Automatyczne porównanie aneksu z projektem,
 • Kontrola poprawności danych,
 • Szereg zestawień i wydruków.

Dowiedz się więcej »

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.