Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: administracja

 • Najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem w JST - jak ich uniknąć? Najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem w JST - jak ich uniknąć?

  Najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem w JST - jak ich uniknąć?

  Zarządzanie ryzykiem w JST jest ważnym elementem kontroli zarządczej. Urzędy mogą mieć jednak z tym problem, bo wytyczne ministerialne nie określają, jak w praktyce realizować standardy zarządzania ryzykiem. Jednostki samorządu terytorialnego mają więc pewną swobodę w tym zakresie, którą ogranicza konieczność działania na podsta...
  10-08-2020
  Więcej 
 • 10 dobrych praktyk cyberbezpieczeństwa w jst 10 dobrych praktyk cyberbezpieczeństwa w jst

  10 dobrych praktyk cyberbezpieczeństwa w jst

  Bezpieczeństwo informacyjne jest ważnym elementem działalności jednostki samorządu terytorialnego. Co zrobić, aby w jak najlepszy sposób zabezpieczyć jst przed wystąpieniem incydentu informatycznego? Przedstawiamy Państwu 10 najlepszych praktyk cyberbezpieczeństwa dla samorządów, które pomogą zwiększyć poziom bezpieczeństwa w urz...
  21-05-2020
  Więcej 
 • Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa

  Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa

  Zagrożenie koronawirusem wpływa bezpośrednio na planowanie, udzielanie i realizację zamówień publicznych. Specustawa koronawirusowa wyłączyła stosowanie Prawa zamówień publicznych w przypadku towarów lub usług, które są niezbędne do walki z COVID-19. W przypadku innych postępowań oraz zamówień, które są na etapie realizacji, s...
  25-03-2020
  Więcej 
 • Wpływ specustawy koronawirusowej na jednostki samorządu terytorialnego Wpływ specustawy koronawirusowej na jednostki samorządu terytorialnego

  Wpływ specustawy koronawirusowej na jednostki samorządu terytorialnego

  Uchwalona 2 marca 2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (inaczej: specustawa koronawirusowa) weszła w życie 8 marca. Co jednak wynika z niej dla samorządów?
  25-03-2020
  Więcej 
 • Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości? Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości?

  Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości?

  Rozpoczyna się intensywny czas rekrutacji do publicznych przedszkoli. Rady gminy mając na względzie walkę z niekorzystnym trendem unikania szczepienia dzieci, coraz częściej podejmują uchwały w sprawie przyznawania dodatkowych punktów przy rekrutacji do publicznych przedszkoli za oświadczenia rodziców o szczepieniu dzieci. W praktyce jed...
  06-03-2020
  Więcej 
 • Prawie wszystko o nowej unijnej dyrektywie rodzicielskiej Prawie wszystko o nowej unijnej dyrektywie rodzicielskiej

  Prawie wszystko o nowej unijnej dyrektywie rodzicielskiej

  Ubiegłoroczna nowa unijna dyrektywa rodzicielska ma polepszyć sytuację rodziców w pracy. Chociaż od jej uchwalenia minęło trochę czasu, to w Polsce, poza nielicznymi wyjątkami, nie doczekała się gruntownego omówienia. Tym bardziej na uwagę zasługuje jej analiza, której podjął się prof. Andrzej M. Świątkowski, powszechnie uznany ...
  05-03-2020
  Więcej 
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu

  Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu

  Jednym ze sposobów wszczęcia postępowania administracyjnego jest wszczęcie postępowania z urzędu. Organ wszczynający postępowanie z urzędu powinien przestrzegać swojej właściwości i działać w granicach przyznanych mu uprawnień. Organ ma również obowiązek sprawdzenia, czy możliwe będzie prowadzenie jednego postępowania w odnies...
  28-02-2020
  Więcej 
 • Budżet obywatelski 2020 Budżet obywatelski 2020

  Budżet obywatelski 2020

  Budżet obywatelski jest instytucją wymagającą daleko idącego zaangażowania gmin i miast, głównie w zakresie organizacyjnym i prawnym. By skutecznie go wdrożyć niezbędna jest praktyczna wiedza pozwalająca na pełne wykorzystanie potencjału związanego z budżetem partycypacyjnym.
  10-02-2020
  Więcej