Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: administracja

 • Jak określić warunki udziału w postępowaniu na gruncie nowego PZP Jak określić warunki udziału w postępowaniu na gruncie nowego PZP

  Jak określić warunki udziału w postępowaniu na gruncie nowego PZP

  Warunki udziału w postępowaniu zostały uregulowane na nowo w Prawie zamówień publicznych, które obowiązuje od 1 stycznia 2021 r., choć w zdecydowanej większości opierają się na rozwiązaniach, które znamy z dotychczasowej ustawy. Określenie warunków to jedna z kluczowych czynności zamawiającego, która ma bezpośredni wpływ na wyb...
  15-02-2021
  Więcej 
 • Skargi, wnioski i petycje - jak sobie z nimi radzić w urzędach JST Skargi, wnioski i petycje - jak sobie z nimi radzić w urzędach JST

  Skargi, wnioski i petycje - jak sobie z nimi radzić w urzędach JST

  Do jednostek samorządu terytorialnego każdego dnia wpływają dziesiątki pism: skarg, wniosków oraz petycji. Obowiązkiem samorządowców jest ich prawidłowa kwalifikacja, przekazanie, czy zwłaszcza - udzielenie odpowiedzi. Dowiedz się w jaki sposób robić to prawidłowo i uniknąć najczęstszych błędów. W LEX znajdziesz kompleksowe om...
  25-01-2021
  Więcej 
 • Jakie zmiany dla JST wprowadza nowelizacja zasad polityki rozwoju? Jakie zmiany dla JST wprowadza nowelizacja zasad polityki rozwoju?

  Jakie zmiany dla JST wprowadza nowelizacja zasad polityki rozwoju?

  Od listopada zaczęły obowiązywać istotne zmiany w systemie dokumentów polityki rozwoju. Urzędy muszą być przygotowane na nowości i planowane przez ustawodawcę dalsze kroki podejmowane w tym zakresie. Na co przede wszystkim powinny zwrócić uwagę jednostki samorządu terytorialnego?
  28-12-2020
  Więcej 
 • Postępowania krajowe i zamówienia bagatelne w nowym PZP - bezpłatna debata ekspertów Postępowania krajowe i zamówienia bagatelne w nowym PZP - bezpłatna debata ekspertów

  Postępowania krajowe i zamówienia bagatelne w nowym PZP - bezpłatna debata ekspertów

  Nowe Prawo zamówień publicznych lada moment wejdzie w życie. Ustawa wprowadza nowe rozwiązania w zakresie krajowych postępowań o zamówienia publiczne, a także definiuje na nowo zamówienia bagatelne. Zapraszam na bezpłatną debatę ekspertów Małgorzaty Stręciwilk i Włodzimierza Dzierżanowskiego, którzy omówią te ważne obszary nowe...
  09-11-2020
  Więcej 
 • Zabytkowy budynek a Dostępność Plus - bolączka koordynatora ds. dostępności Zabytkowy budynek a Dostępność Plus - bolączka koordynatora ds. dostępności

  Zabytkowy budynek a Dostępność Plus - bolączka koordynatora ds. dostępności

  W wielu jednostkach samorządu terytorialnego rozpoczęli już działalność tzw. koordynatorzy do spraw dostępności. Przed nimi wiele wyzwań i nasuwających się wątpliwości, a jednym z pierwszych problemów na które natrafiają jest pytanie: co zrobić, jeśli budynek administrowany przez JST posiada status zabytku? Na to pytanie odpowiada...
  02-11-2020
  Więcej 
 • Jak przygotować regulamin udzielania zamówień bagatelnych - BEZPŁATNY WEBINAR Jak przygotować regulamin udzielania zamówień bagatelnych - BEZPŁATNY WEBINAR

  Jak przygotować regulamin udzielania zamówień bagatelnych - BEZPŁATNY WEBINAR

  Na gruncie nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamówienia bagatelne to zamówienia klasyczne, których wartość bez podatku VAT, dotycząca jednorazowego zakupu, mieści się w przedziale od 50.000 do 130.000 złotych. Mimo braku ustawowego obowiązku, zamawiający powinni wprowadzić regulamin udzielania takich zamówień w swoich jedno...
  13-10-2020
  Więcej 
 • Przekazanie podania do właściwego organu Przekazanie podania do właściwego organu

  Przekazanie podania do właściwego organu

  Organy administracji publicznej są obowiązane przestrzegać z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Jeżeli organ, do którego wniesiono podanie, uzna się za niewłaściwy do załatwienia sprawy, ma obowiązek niezwłocznego przekazania podania do - jego zdaniem - organu właściwego. Na organie ciąży wtedy jeszcze jeden obowi...
  07-10-2020
  Więcej 
 • Koordynator dostępności urzędu w pigułce Koordynator dostępności urzędu w pigułce

  Koordynator dostępności urzędu w pigułce

  Zostało już niewiele czasu - 30 września mija ustawowy termin, gdy jednostki samorządu terytorialnego muszą wyznaczyć koordynatora do spraw dostępności. Kim jest koordynator dostępności, kto powinien go wyznaczyć i co należy do jego zadań?
  03-09-2020
  Więcej 
 • 3 problemy z lex uber w urzędzie - jak je rozwiązać? 3 problemy z lex uber w urzędzie - jak je rozwiązać?

  3 problemy z lex uber w urzędzie - jak je rozwiązać?

  Już od kilku miesięcy uzyskanie licencji na przewóz osób taksówką jest łatwiejsze dzięki lex uber. Wprowadzone zmiany wymagają jednak dostosowania starych licencji do nowych wymagań. Ustawodawca pominął tymczasem istotne dla jednostek samorządu terytorialnego kwestie. Zobacz 3 najpoważniejsze problemy, z którymi borykają się urzęd...
  25-08-2020
  Więcej 
 • Mechanizmy kontroli zarządczej w zakresie zamówień publicznych JST Mechanizmy kontroli zarządczej w zakresie zamówień publicznych JST

  Mechanizmy kontroli zarządczej w zakresie zamówień publicznych JST

  Prowadzenie kontroli zarządczej w zakresie zamówień publicznych nie jest proste, bo zamówienia same w sobie są skomplikowanym zagadnieniem. Ustalenie elementów, które potencjalnie mogą zakłócić przebieg postępowania o udzielenie zamówienia i realizację publicznego kontraktu, pozwala jednostce samorządu terytorialnego na określenie o...
  24-08-2020
  Więcej 
 • Wnioski obywateli w działalności urzędu - czy wiesz o nich wszystko? Wnioski obywateli w działalności urzędu - czy wiesz o nich wszystko?

  Wnioski obywateli w działalności urzędu - czy wiesz o nich wszystko?

  Rozpatrywanie wniosków mieszkańców w JST to wyzwanie, z którym samorządowcy spotykają się codziennie. Zadanie to może wywołać wiele wątpliwości przekładających się na niepewność co do prawidłowego prowadzenia postępowania i niezadowolenie obywateli. Sprawdź, czy wiesz wszystko o postępowaniu wnioskowym w Twoim urzędzie.
  20-08-2020
  Więcej 
 • Najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem w JST - jak ich uniknąć? Najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem w JST - jak ich uniknąć?

  Najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem w JST - jak ich uniknąć?

  Zarządzanie ryzykiem w JST jest ważnym elementem kontroli zarządczej. Urzędy mogą mieć jednak z tym problem, bo wytyczne ministerialne nie określają, jak w praktyce realizować standardy zarządzania ryzykiem. Jednostki samorządu terytorialnego mają więc pewną swobodę w tym zakresie, którą ogranicza konieczność działania na podsta...
  10-08-2020
  Więcej 
 • 5 dobrych praktyk w kontroli zarządczej 5 dobrych praktyk w kontroli zarządczej

  5 dobrych praktyk w kontroli zarządczej

  W procesie kontroli zarządczej w JST często pojawiają się różne wątpliwości. Przydatne mogą okazać się rekomendacje dla jednostek samorządu terytorialnego, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie kontroli. Sprawdź, czy i Ty znasz 5 dobrych praktyk prowadzenia kontroli zarządczej w urzędzie.
  27-07-2020
  Więcej 
 • Zmiany dla wykonawców zamówień publicznych w tarczy 4.0 Zmiany dla wykonawców zamówień publicznych w tarczy 4.0

  Zmiany dla wykonawców zamówień publicznych w tarczy 4.0

  Tarcza 4.0 przyniosła korzystne zmiany dla wykonawców zamówień publicznych. Kontrakty zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy muszą przewidywać płatność wynagrodzenia w częściach albo płatność zaliczki. Nowe procedury w LEX omawiają te rozwiązania.
  23-07-2020
  Więcej 
 • Zamówienia bagatelne na gruncie nowego PZP Zamówienia bagatelne na gruncie nowego PZP

  Zamówienia bagatelne na gruncie nowego PZP

  Zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych, zamówienia bagatelne to zamówienia klasyczne, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130.000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50.000 złotych. Ustawodawca zdecydował o stosowaniu wybranych przepisów nowego p.z.p. do udzielania zam...
  10-07-2020
  Więcej