Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: jst

 • Koordynator dostępności urzędu w pigułce Koordynator dostępności urzędu w pigułce

  Koordynator dostępności urzędu w pigułce

  Zostało już niewiele czasu - 30 września mija ustawowy termin, gdy jednostki samorządu terytorialnego muszą wyznaczyć koordynatora do spraw dostępności. Kim jest koordynator dostępności, kto powinien go wyznaczyć i co należy do jego zadań?
  03-09-2020
  Więcej 
 • Mechanizmy kontroli zarządczej w zakresie zamówień publicznych JST Mechanizmy kontroli zarządczej w zakresie zamówień publicznych JST

  Mechanizmy kontroli zarządczej w zakresie zamówień publicznych JST

  Prowadzenie kontroli zarządczej w zakresie zamówień publicznych nie jest proste, bo zamówienia same w sobie są skomplikowanym zagadnieniem. Ustalenie elementów, które potencjalnie mogą zakłócić przebieg postępowania o udzielenie zamówienia i realizację publicznego kontraktu, pozwala jednostce samorządu terytorialnego na określenie o...
  24-08-2020
  Więcej 
 • Najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem w JST - jak ich uniknąć? Najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem w JST - jak ich uniknąć?

  Najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem w JST - jak ich uniknąć?

  Zarządzanie ryzykiem w JST jest ważnym elementem kontroli zarządczej. Urzędy mogą mieć jednak z tym problem, bo wytyczne ministerialne nie określają, jak w praktyce realizować standardy zarządzania ryzykiem. Jednostki samorządu terytorialnego mają więc pewną swobodę w tym zakresie, którą ogranicza konieczność działania na podsta...
  10-08-2020
  Więcej 
 • Czym jest kontrola zarządcza i jaki jest jej cel? Czym jest kontrola zarządcza i jaki jest jej cel?

  Czym jest kontrola zarządcza i jaki jest jej cel?

  Kontrola zarządcza to skuteczne narzędzie, które może uruchomić mechanizmy poprawy i doskonalenia działań jst. Prawidłowo przeprowadzona eliminuje również podejmowanie czynności nieefektywnych, co przekłada się na lepszą pracę urzędu. By jednak jednostka samorządu terytorialnego mogła skorzystać z takiego rozwiązania, niezbędna...
  13-07-2020
  Więcej 
 • Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości? Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości?

  Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości?

  Rozpoczyna się intensywny czas rekrutacji do publicznych przedszkoli. Rady gminy mając na względzie walkę z niekorzystnym trendem unikania szczepienia dzieci, coraz częściej podejmują uchwały w sprawie przyznawania dodatkowych punktów przy rekrutacji do publicznych przedszkoli za oświadczenia rodziców o szczepieniu dzieci. W praktyce jed...
  06-03-2020
  Więcej 
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu

  Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu

  Jednym ze sposobów wszczęcia postępowania administracyjnego jest wszczęcie postępowania z urzędu. Organ wszczynający postępowanie z urzędu powinien przestrzegać swojej właściwości i działać w granicach przyznanych mu uprawnień. Organ ma również obowiązek sprawdzenia, czy możliwe będzie prowadzenie jednego postępowania w odnies...
  28-02-2020
  Więcej 
 • Zostań ekspertem! - Postępowanie skargowe z LEX Zostań ekspertem! - Postępowanie skargowe z LEX

  Zostań ekspertem! - Postępowanie skargowe z LEX

  Działalność jst wiąże się z odbieraniem różnego rodzaju pism od obywateli, w tym między innymi skarg od osób niezadowolonych. Postępowanie skargowe jest odformalizowane, więc wydaje się, że nie powinno sprawiać trudności. Ale to tylko pozory. Co zrobić, by składane skargi nie sprawiały problemów i były rozpatrywane bez niedają...
  25-02-2020
  Więcej 
 • Budżet obywatelski 2020 Budżet obywatelski 2020

  Budżet obywatelski 2020

  Budżet obywatelski jest instytucją wymagającą daleko idącego zaangażowania gmin i miast, głównie w zakresie organizacyjnym i prawnym. By skutecznie go wdrożyć niezbędna jest praktyczna wiedza pozwalająca na pełne wykorzystanie potencjału związanego z budżetem partycypacyjnym.
  10-02-2020
  Więcej