Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: kancelarie prawne

 • Elektroniczne zgłaszanie wniosków do KRS (eKRS) w praktyce - wyjaśniamy wątpliwości Elektroniczne zgłaszanie wniosków do KRS (eKRS) w praktyce - wyjaśniamy wątpliwości

  Elektroniczne zgłaszanie wniosków do KRS (eKRS) w praktyce - wyjaśniamy wątpliwości

  Począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku wszelkie wnioski kierowane do rejestru przedsiębiorców KRS składane są wyłącznie drogą elektroniczną. Znikają dotychczas stosowane urzędowe formularze, a zamiast nich konieczne będzie posiadanie konta w systemie eKRS. Jak je założyć i obsługiwać, a także w jaki sposób przekazywać do sądu reje...
  09-08-2021
  Więcej 
 • Lipcowe szkolenia online dla prawników Lipcowe szkolenia online dla prawników

  Lipcowe szkolenia online dla prawników

  Początek lipca obfitował w wiele nowych regulacji. Zmiany są istotne i dotyczą wielu gałęzi prawa. Wiele z nich nakłada nowe obowiązki na prawników. Warto wymienić chociażby obowiązek zainstalowania kas online, wprowadzenie obligatoryjnego elektronicznego postępowania rejestrowego czy wywołujące cały czas wątpliwości, nowe regulac...
  08-07-2021
  Więcej 
 • Doręczenia sądowe przez Portal Informacyjny? Zmiany weszły już 3 lipca! Doręczenia sądowe przez Portal Informacyjny? Zmiany weszły już 3 lipca!

  Doręczenia sądowe przez Portal Informacyjny? Zmiany weszły już 3 lipca!

  3 lipca weszły w życie ważne zmiany w rozpoznawaniu spraw cywilnych. Są to co do zasady technicznie zmiany w tzw. ustawie covidowej. Wiążą się z nimi nowe obowiązki pełnomocników. Jedną z najistotniejszych zmian jest wprowadzenie doręczeń sądowych przez Portal Informacyjny. Jak wyglądają i o czym pełnomocnicy powinni wiedzieć?
  29-06-2021
  Więcej 
 • Kontrowersyjne zmiany w procedurze karnej już obowiązują Kontrowersyjne zmiany w procedurze karnej już obowiązują

  Kontrowersyjne zmiany w procedurze karnej już obowiązują

  22 czerwca 2021 r. weszły w życie zmiany w kpk oraz kk. Co do zasady mają dostosowywać polskie przepisy do dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu. Prawnicy podkreślają jednak, że pod takim szyldem próbuje się wprowadzić dodatkowo kilka istotnych z punktu widzenia gwarancji procesowych zmian. Co się zmieni?
  22-06-2021
  Więcej 
 • Już wkrótce w ksh pojawi się nowa spółka kapitałowa - czyli słów kilka o prostej spółce akcyjnej Już wkrótce w ksh pojawi się nowa spółka kapitałowa - czyli słów kilka o prostej spółce akcyjnej

  Już wkrótce w ksh pojawi się nowa spółka kapitałowa - czyli słów kilka o prostej spółce akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 roku w polskim systemie prawnym pojawi się nowa spółka kapitałowa – prosta spółka akcyjna (PSA). PSA to swoista mieszanka cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Prosta spółka akcyjna nie posiada kapitału zakładowego, ponadto jej akcje mogą zostać uprzywilejowane w sposób nieznany inn...
  21-06-2021
  Więcej 
 • Ustanowienie służebności drogi koniecznej Ustanowienie służebności drogi koniecznej

  Ustanowienie służebności drogi koniecznej

  Potrzeba ustanowienia służebności drogi koniecznej ma miejsce wówczas, gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Dostęp do drogi publicznej musi być taki, by pozwolić właścicielowi korzystać z całej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
  14-06-2021
  Więcej 
 • Jak wskazać wartość przedmiotu sporu w sprawach ze skargi pauliańskiej? Jak wskazać wartość przedmiotu sporu w sprawach ze skargi pauliańskiej?

  Jak wskazać wartość przedmiotu sporu w sprawach ze skargi pauliańskiej?

  Wskazanie wartości przedmiotu sporu (WPS), względnie przedmiotu zaskarżenia (WPZ) jest podstawowym wymogiem zainicjowania postępowania cywilnego. Wydawać by się mogło, że nie może nastręczać żadnych problemów. Okazuje się jednak, że obowiązujące przepisy nie regulują jednak wprost sposobu wyliczenia tej wartości w sprawach o uzna...
  11-05-2021
  Więcej 
 • Czy walka z epidemią jest ważniejsza niż zgodność z prawem? Czy walka z epidemią jest ważniejsza niż zgodność z prawem?

  Czy walka z epidemią jest ważniejsza niż zgodność z prawem?

  Stało się, jednolita linia orzecznicza w sprawie kar za nieprzestrzeganie ograniczeń związanych z epidemią została przełamana. Czy takich orzeczeń będzie więcej? Czy NSA podtrzyma stanowisko WSA w Bydgoszczy?
  19-03-2021
  Więcej 
 • Kredyty frankowe - co w praktyce oznacza teoria dwóch kondykcji? Kredyty frankowe - co w praktyce oznacza teoria dwóch kondykcji?

  Kredyty frankowe - co w praktyce oznacza teoria dwóch kondykcji?

  Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu. Tak orzekł SN w uchwale z 16 lute...
  17-03-2021
  Więcej 
 • Jak wygląda postępowanie dowodowe w ramach postępowania odrębnego z zakresu własności intelektualnej? Jak wygląda postępowanie dowodowe w ramach postępowania odrębnego z zakresu własności intelektualnej?

  Jak wygląda postępowanie dowodowe w ramach postępowania odrębnego z zakresu własności intelektualnej?

  Kilka miesięcy temu wprowadzono do k.p.c. postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej. Postępowania w sprawie naruszenia własności intelektualnej wymagają zazwyczaj przeprowadzenia złożonych analiz stanu faktycznego. Nowe regulacje mają ułatwić gromadzenie i przeprowadzanie dowodów naruszenia oraz ustalenie skali tego na...
  28-01-2021
  Więcej 
 • Rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu frankowego w praktyce orzeczniczej Rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu frankowego w praktyce orzeczniczej

  Rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu frankowego w praktyce orzeczniczej

  Rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu frankowego wywołuje poważne rozbieżności w orzecznictwie sądowym. Zbliżone stany faktyczne mogą być oceniane różnie. Jaka jest więc praktyka orzecznicza w sprawach frankowych?
  21-01-2021
  Więcej 
 • Nowa procedura antyprzemocowa już obowiązuje Nowa procedura antyprzemocowa już obowiązuje

  Nowa procedura antyprzemocowa już obowiązuje

  Od 30 listopada obowiązuje nowa procedura szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej. Zapewnia ona możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Na czym dokładnie polega?
  04-12-2020
  Więcej 
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu

  Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu

  Jednym ze sposobów wszczęcia postępowania administracyjnego jest wszczęcie postępowania z urzędu. Organ wszczynający postępowanie z urzędu powinien przestrzegać swojej właściwości i działać w granicach przyznanych mu uprawnień. Organ ma również obowiązek sprawdzenia, czy możliwe będzie prowadzenie jednego postępowania w odnies...
  28-02-2020
  Więcej 
 • Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu

  Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu

  Zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia. Mowa tu przede wszystkim o postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia oraz o postanowieniu w przedmiocie oddaleniu wniosku o zabezpieczenie. Zażalenie można też wnieść na postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, któr...
  28-02-2020
  Więcej 
 • Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony

  Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony

  Wznowienie postępowania administracyjnego umożliwia weryfikację ostatecznej decyzji administracyjnej. Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. W niektórych sytuacjach wyraźnie przewiduje się możliwość wszczęcia postępowania wyłącznie na żądanie strony, wyłączając tym samym ...
  06-02-2020
  Więcej