Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: komentarze

 • Tarcza 3.0 już obowiązuje i wprowadza liczne zmiany Tarcza 3.0 już obowiązuje i wprowadza liczne zmiany

  Tarcza 3.0 już obowiązuje i wprowadza liczne zmiany

  W tzw. tarczy 3.0 dokonano szeregu zmian mających na celu zapobiec negatywnym skutkom pandemii. Zmiany te są istotne dla przedstawicieli zawodów prawniczych. Dotyczą m.in. odwieszenia terminów procesowych, zmian w procedowaniu sądowym czy postępowaniu egzekucyjnym.
  20-05-2020
  Więcej 
 • Postępowanie egzekucyjne - zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0. Postępowanie egzekucyjne - zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0.

  Postępowanie egzekucyjne - zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0.

  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 określana jako "tarcza antykryzysowa 3.0" wprowadziła szereg unormowań w zakresie egzekucji z nieruchomości, wynagrodzenia za pracę oraz sposobu przyznawania środków z funduszu alimentacyjnego.
  15-05-2020
  Więcej 
 • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

  Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

  W postępowaniu administracyjnym, strona może wnieść odwołanie lub złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, uruchamiając tym samym procedurę odwoławczą. Może też zrezygnować z wniesienia odwołania, czyniąc to w sposób milczący, polegający na powstrzymaniu się od złożenia odwołania w ustawowo zakreślonym terminie.
  12-05-2020
  Więcej 
 • Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w dobie kryzysu i działań antykryzysowych - Bezpłatny webinar Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w dobie kryzysu i działań antykryzysowych - Bezpłatny webinar

  Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w dobie kryzysu i działań antykryzysowych - Bezpłatny webinar

  W dobie kryzysu gospodarczego zagadnienia podatkowe, jakie pojawiają się w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, szczególnie zyskują na aktualności. Ma to miejsce nie tylko w zakresie regulacji tarcz antykryzysowych 1.0 i 2.0 oraz 3.0, ale przede wszystkim innej już rzeczywistości i otoczenia gospodarczego.
  04-05-2020
  Więcej 
 • Łatwiejsze kredyty dla gospodarstw domowych i firm w związku z koronawirusem Łatwiejsze kredyty dla gospodarstw domowych i firm w związku z koronawirusem

  Łatwiejsze kredyty dla gospodarstw domowych i firm w związku z koronawirusem

  Ułatwieniu udzielania kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w całej UE służyć ma przyjęty 28 kwietnia przez Komisję projekt pakietu bankowego. W ten sposób banki mają pomóc łagodzić skutki ekonomiczne koronawirusa. Najważniejszą częścią pakietu jest projekt rozporządzenia ws. przepisów ostrożnościowych w sektorze...
  04-05-2020
  Więcej 
 • Regulacje prawne w tarczy antykryzysowej to liczne pytania i wątpliwości Regulacje prawne w tarczy antykryzysowej to liczne pytania i wątpliwości

  Regulacje prawne w tarczy antykryzysowej to liczne pytania i wątpliwości

  Czy zawieszenie biegu terminów sądowych dotyczy zawiadomienia o wyznaczeniu terminu rozprawy? Co zrobić, jeśli poczta wskazuje inne miejsce odbioru korespondencji niż dotychczas? Czy obecnie w czasie pandemii koronawirusa może być wszczęta egzekucja przez komornika? To tylko nieliczne wątpliwości jakie mają prawnicy w związku z regulacj...
  30-04-2020
  Więcej 
 • Koronawirus w UE: najbardziej potrzebujący, rybacy, fundusze i wyroby medyczne Koronawirus w UE: najbardziej potrzebujący, rybacy, fundusze i wyroby medyczne

  Koronawirus w UE: najbardziej potrzebujący, rybacy, fundusze i wyroby medyczne

  Ofensywa legislacyjna UE w związku z koronawirusem trwa. W piątek, 24 kwietnia, opublikowano 4 rozporządzenia dotyczące nadzwyczajnych środków na czas epidemii. Obejmują one pomoc dla najbardziej potrzebujących, uelastycznienie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, pomoc finansową dla branży rybnej i odroczenie rozporządzenia ws. wyr...
  30-04-2020
  Więcej 
 • Bieg terminów w postępowaniu administracyjnym w związku z koronawirusem Bieg terminów w postępowaniu administracyjnym w związku z koronawirusem

  Bieg terminów w postępowaniu administracyjnym w związku z koronawirusem

  W związku ze stanem epidemii koronawirusa, a wcześniej stanem zagrożenia epidemicznego, z mocy prawa bieg terminów w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczął się. Bieg terminów rozpoczętych uległ zaś zawieszeniu. Przez terminy w postępowaniu administracyjnym należy rozumieć terminy procesowe, ale także terminy prawa materialnego.
  26-04-2020
  Więcej 
 • W czasie pandemii koronawirusa możliwa jest przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności W czasie pandemii koronawirusa możliwa jest przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

  W czasie pandemii koronawirusa możliwa jest przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

  W tarczy antykryzysowej zmianie uległy także zasady udzielania przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Przerwa udzielana jest na czas oznaczony. Może trwać nie dłużej niż do ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
  16-04-2020
  Więcej 
 • Funkcjonowanie spółek kapitałowych w dobie epidemii koronawirusa Funkcjonowanie spółek kapitałowych w dobie epidemii koronawirusa

  Funkcjonowanie spółek kapitałowych w dobie epidemii koronawirusa

  Ogłoszony w związku z koronawirusem stan epidemii odciska swoje piętno również na działalności spółek kapitałowych. Kolegialne organy spółek kapitałowych muszą działać, muszą podejmować decyzje, by prawidłowo działać mogły same spółki. Ograniczenia w przemieszczaniu się wymusiły na członkach tych organów funkcjonowanie w...
  09-04-2020
  Więcej 
 • Tarcza antykryzysowa - nowe obowiązki szpitali oraz personelu medycznego Tarcza antykryzysowa - nowe obowiązki szpitali oraz personelu medycznego

  Tarcza antykryzysowa - nowe obowiązki szpitali oraz personelu medycznego

  Przepisy wprowadzające tzw. tarczę antykryzysową, znacząco wpłynęły na funkcjonowanie polskiej służby zdrowia w czasie epidemii koronawirusa. Dedykowana ochronie zdrowia ustawa nakłada bowiem na placówki medyczne, lekarzy czy pielęgniarki szereg nowych obowiązków, ale też przyznaje pewne uprawnienia.
  08-04-2020
  Więcej 
 • Bieg terminów procesowych w postępowaniach cywilnych w czasie trwania epidemii koronawirusa Bieg terminów procesowych w postępowaniach cywilnych w czasie trwania epidemii koronawirusa

  Bieg terminów procesowych w postępowaniach cywilnych w czasie trwania epidemii koronawirusa

  Stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał od 14 marca 2020 r., od 20 marca 2020 r. w jego miejsce wprowadzony został stan epidemii w związku z koronawirusem. Efektem była i jest zmiana funkcjonowania wielu instytucji publicznych, w tym sądów, gdzie m.in. odwołano prawie wszystkie rozprawy. Stan ten szczególnie wpływa na toczące się pos...
  02-04-2020
  Więcej 
 • Odpowiedzialność prawna za złamanie nakazu kwarantanny lub izolacji Odpowiedzialność prawna za złamanie nakazu kwarantanny lub izolacji

  Odpowiedzialność prawna za złamanie nakazu kwarantanny lub izolacji

  Podejmowane przez władze publiczne działania prewencyjne, minimalizujące rozprzestrzenianie się COVID-19, obejmują m.in. kwarantannę osób mających kontakt z zakażonymi. Aby działania te przyniosły skutek muszą być przestrzegane. W związku z tym odpowiednie regulacje przewidują różne sankcje związane z nieprzestrzeganiem zaleceń s...
  02-04-2020
  Więcej 
 • Zadania podmiotów leczniczych i personelu medycznego a koronawirus Zadania podmiotów leczniczych i personelu medycznego a koronawirus

  Zadania podmiotów leczniczych i personelu medycznego a koronawirus

  Gwałtowny wzrost osób zarażonych koronawirusem wymusza na rządzących podjęcie coraz dalej idących działań zapobiegawczych. Nowe obowiązki i obostrzenia dotyczą jednak nie tylko obywateli, ale także stojących na pierwszej linii frontu podmiotów leczniczych oraz personelu medycznego. Dowiedz się jakie zadania ciążą na placówkach me...
  24-03-2020
  Więcej 
 • Postępowanie w sprawie powództwa windykacyjnego Postępowanie w sprawie powództwa windykacyjnego

  Postępowanie w sprawie powództwa windykacyjnego

  Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana (powództwo windykacyjne). Przepisy nie precyzują, w jaki sposób to wydanie rzeczy ma nastąpić. Raczej nie jest wystarczające tylko bierne zachowanie władającego rzeczą i znoszenie odbioru rzeczy. Konieczne jest podjęcie określonyc...
  17-03-2020
  Więcej