Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: koronawirus

 • Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym

  Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym

  Zagadnienie e-doręczeń w ostatnich tygodniach jest jednym z najgorętszych tematów wśród prawników. Pomimo dwóch podejść ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach tarcz antykryzysowych, nadal nie mamy regulacji w tym zakresie. Z racji tego, że 7 maja weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie doręczania pism sądowych w post...
  15-05-2020
  Więcej 
 • Postępowanie egzekucyjne - zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0. Postępowanie egzekucyjne - zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0.

  Postępowanie egzekucyjne - zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0.

  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 określana jako "tarcza antykryzysowa 3.0" wprowadziła szereg unormowań w zakresie egzekucji z nieruchomości, wynagrodzenia za pracę oraz sposobu przyznawania środków z funduszu alimentacyjnego.
  15-05-2020
  Więcej 
 • 0% VAT dla darowizn komputerów dla szkół w czasie pandemii 0% VAT dla darowizn komputerów dla szkół w czasie pandemii

  0% VAT dla darowizn komputerów dla szkół w czasie pandemii

  Przedsiębiorcy, którzy przekażą w formie darowizny laptopy i tablety dla szkół, będą mogli skorzystać z 0% stawki VAT. Preferencja działa do końca czerwca 2020 r. Ma być ona formą wsparcia placówek edukacyjnych w walce ze skutkami pandemii koronawirusa.
  15-05-2020
  Więcej 
 • Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  W postępowaniu sądowoadministracyjnym, ustanowiony w ramach prawa pomocy pełnomocnik, może uznać, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające sporządzenie skargi kasacyjnej na rzecz strony postępowania. Pełnomocnik sporządza wtedy opinię o braku podstaw do jej wniesienia i składa ją w sądzie w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej ...
  13-05-2020
  Więcej 
 • Postępowanie sądowoadministracyjne – zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0. Webinar dla Klientów LEX Postępowanie sądowoadministracyjne – zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0. Webinar dla Klientów LEX

  Postępowanie sądowoadministracyjne – zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0. Webinar dla Klientów LEX

  Przepisami tarczy antykryzysowej 3.0 zostały zmienione w czasie pandemii COVID-19 tryby postępowania – zarówno przed WSA, jak i przed NSA. Szkolenie będzie poświęcone postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie kontroli sądowej decyzji administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji w zakresie prawa podatkowego.
  12-05-2020
  Więcej 
 • Testament ustny w czasie epidemii - zestawienie orzecznictwa Testament ustny w czasie epidemii - zestawienie orzecznictwa

  Testament ustny w czasie epidemii - zestawienie orzecznictwa

  Kiedy istnieje możliwość sporządzenia testamentu ustnego? Czy stan epidemii koronawirusa jest podstawą do stworzenia testamentu ustnego? Czy dotychczasowe orzecznictwo przewidziało taką sytuację?
  12-05-2020
  Więcej 
 • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

  Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

  W postępowaniu administracyjnym, strona może wnieść odwołanie lub złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, uruchamiając tym samym procedurę odwoławczą. Może też zrezygnować z wniesienia odwołania, czyniąc to w sposób milczący, polegający na powstrzymaniu się od złożenia odwołania w ustawowo zakreślonym terminie.
  12-05-2020
  Więcej 
 • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej po nowemu- co czeka podmioty lecznicze? Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej po nowemu- co czeka podmioty lecznicze?

  Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej po nowemu- co czeka podmioty lecznicze?

  Nowe rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, znacząco zmieniło podejście do przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta. Obowiązek przejścia na formę elektroniczną dokumentacji medycznej czy jej uproszczenie, to tylko niektóre modyfikacje jakie weszły w życie w drugiej połowie kwietnia.
  12-05-2020
  Więcej 
 • Internet pomocny studentowi w dobie koronawirusa Internet pomocny studentowi w dobie koronawirusa

  Internet pomocny studentowi w dobie koronawirusa

  Sytuacja pandemii koronawirusa i związane z tym zamknięcie bibliotek zdecydowanie utrudnia studentom korzystanie z publikacji naukowych. Wiele bibliotek uniwersyteckich jest czynnych przynajmniej do końca maja lub do odwołania.
  12-05-2020
  Więcej 
 • Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  Sąd krajowy może, w ramach toczącego się przed nim sporu, zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z wnioskiem o dokonanie wykładni aktów prawa unijnego lub o stwierdzenie, czy taki akt jest ważny. Pytanie prejudycjalne ma charakter konkretny, tzn. powiązane jest ze stanem faktycznym konkretnej sprawy sądowej....
  08-05-2020
  Więcej 
 • Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody w trakcie pandemii koronawirusa Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody w trakcie pandemii koronawirusa

  Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody w trakcie pandemii koronawirusa

  Zamknięcie części zakładów, ograniczenie ilości osób w punktach usługowych i handlowych, zakażenie w czasie wykonywania świadczeń medycznych, przymusowa kwarantanna – to tylko niektóre sytuacje mogące generować szkody. Brak wprowadzenia na terenie kraju stanu klęski żywiołowej nie wyklucza odpowiedzialności Skarbu Państwa za st...
  08-05-2020
  Więcej 
 • Obliczanie terminów w postępowaniu administracyjnym Obliczanie terminów w postępowaniu administracyjnym

  Obliczanie terminów w postępowaniu administracyjnym

  Przestrzeganie terminów przewidzianych w danej procedurze jest niezbędne dla jej prawidłowego przebiegu. Stąd sztuka obliczania terminów powinna być jedną z podstawowych i zarazem kluczowych umiejętności każdego uczestnika postępowania. Nie inaczej rzecz się ma w postępowaniu administracyjnym, w którym terminy odgrywają niebagatelną...
  05-05-2020
  Więcej 
 • Otwierać czy zawieszać funkcjonowanie przedszkoli z dniem 6 maja? Otwierać czy zawieszać funkcjonowanie przedszkoli z dniem 6 maja?

  Otwierać czy zawieszać funkcjonowanie przedszkoli z dniem 6 maja?

  6 maja decyzją rządu zostaną otwarte przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Dyrektorzy przedszkoli mogą jednak – za zgodą organu prowadzącego, zawiesić dalsze ich funkcjonowanie, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną. Na jakiej podstawie i w jakiej formie dyrektorzy przedszkoli powinni podjąć taką decyzję i ...
  04-05-2020
  Więcej 
 • Obecny czas to szansa dla dostrzeżenia zalet mediacji Obecny czas to szansa dla dostrzeżenia zalet mediacji

  Obecny czas to szansa dla dostrzeżenia zalet mediacji

  Od ponad miesiąca większość rozpraw jest zawieszonych. W sądach tworzą się coraz większe zaległości w rozpoznawaniu spraw. A po ustaniu pandemii sytuacja może się jeszcze podorszyć, ze względu na nowe spory. Warto więc rozważyć mediację jako alternatywną metodę ich rozwiązywania.
  04-05-2020
  Więcej 
 • Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w dobie kryzysu i działań antykryzysowych - Bezpłatny webinar Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w dobie kryzysu i działań antykryzysowych - Bezpłatny webinar

  Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w dobie kryzysu i działań antykryzysowych - Bezpłatny webinar

  W dobie kryzysu gospodarczego zagadnienia podatkowe, jakie pojawiają się w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, szczególnie zyskują na aktualności. Ma to miejsce nie tylko w zakresie regulacji tarcz antykryzysowych 1.0 i 2.0 oraz 3.0, ale przede wszystkim innej już rzeczywistości i otoczenia gospodarczego.
  04-05-2020
  Więcej