Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: koronawirus

 • Prawa i obowiązki zakładu pracy związane z COVID-19 - Webinar dla Klientów LEX Prawa i obowiązki zakładu pracy związane z COVID-19 - Webinar dla Klientów LEX

  Prawa i obowiązki zakładu pracy związane z COVID-19 - Webinar dla Klientów LEX

  Epidemia COVID-19 zmieniła naszą rzeczywistość – także prawną. Pojawiły się nowe regulacje, których wprowadzenie kilka miesięcy wcześniej byłoby niemożliwe. Wszystko to wywołuje określone skutki w zakresie prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS.
  27-05-2020
  Więcej 
 • Mniej wędrówek po urzędach przed wizytą u notariusza Mniej wędrówek po urzędach przed wizytą u notariusza

  Mniej wędrówek po urzędach przed wizytą u notariusza

  Od początku epidemii wprowadzano kolejne ograniczenia, mające zapobiegać gromadzeniu się wielu osób w jednym miejscu, gdyż jak wiadomo, sprzyja to szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Także tzw. Tarcza 3.0 wprowadziła kolejną zmianę, która zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia takich sytuacji.
  27-05-2020
  Więcej 
 • Tarcza antykryzysowa w systemie LEX! Tarcza antykryzysowa w systemie LEX!

  Tarcza antykryzysowa w systemie LEX!

  Pierwszą tarczę antykryzysową uchwalono pod koniec marca br. Dziś obowiązuje tarcza 3.0, a tarcza 4.0 w systemie LEX już działa! Użytkownicy programu mogą korzystać z wszystkich funkcjonalności, m.in. takich jak bezpośrednie przejście do aktu prawnego czy tworzenie alertów informujących o zmianach w akcie lub w wybranych jednostkach ...
  25-05-2020
  Więcej 
 • Bieg terminów w postępowaniu sądowoadministracyjnym w trakcie stanu epidemii z powodu COVID-19 Bieg terminów w postępowaniu sądowoadministracyjnym w trakcie stanu epidemii z powodu COVID-19

  Bieg terminów w postępowaniu sądowoadministracyjnym w trakcie stanu epidemii z powodu COVID-19

  Do 15 maja obowiązywało wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Tarcza 3.0 uchyliła ten zapis ustawy koronawirusowej. Jednocześnie wprowadziła przepis, zgodnie z którym...
  21-05-2020
  Więcej 
 • Tarcza 3.0 – posiedzenia niejawne w sądach administracyjnych Tarcza 3.0 – posiedzenia niejawne w sądach administracyjnych

  Tarcza 3.0 – posiedzenia niejawne w sądach administracyjnych

  Tarcza 3.0 wprowadziła istotne zmiany, które w założeniu mają usprawnić pracę sądów w okresie epidemii i bezpośrednio po nim. Jedną z nich jest możliwość skierowania przez NSA sprawy na posiedzenie niejawne. Ta procedura dotyczy wyłącznie NSA – z zawartych w niej rozwiązań nie mogą korzystać wojewódzkie sądy administracyjne.
  21-05-2020
  Więcej 
 • Pulpit LEX Koronawirus bije rekord popularności! Pulpit LEX Koronawirus bije rekord popularności!

  Pulpit LEX Koronawirus bije rekord popularności!

  W trosce o sukces naszych Klientów dzielimy się profesjonalną wiedzą. Z tego powodu wszyscy Użytkownicy systemu LEX otrzymali od 9 kwietnia br. bezpłatny dostęp do produktu LEX Alert Koronawirus. Nowy moduł za sprawą nowego pulpitu LEX Koronawirus gromadzi profesjonalną informację prawną i branżową o zmianach w prawie, związanych z e...
  20-05-2020
  Więcej 
 • Tarcza 3.0 już obowiązuje i wprowadza liczne zmiany Tarcza 3.0 już obowiązuje i wprowadza liczne zmiany

  Tarcza 3.0 już obowiązuje i wprowadza liczne zmiany

  W tzw. tarczy 3.0 dokonano szeregu zmian mających na celu zapobiec negatywnym skutkom pandemii. Zmiany te są istotne dla przedstawicieli zawodów prawniczych. Dotyczą m.in. odwieszenia terminów procesowych, zmian w procedowaniu sądowym czy postępowaniu egzekucyjnym.
  20-05-2020
  Więcej 
 • Otwarcie przedszkoli w okresie pandemii - procedury bezpieczeństwa i wzory dokumentów Otwarcie przedszkoli w okresie pandemii - procedury bezpieczeństwa i wzory dokumentów

  Otwarcie przedszkoli w okresie pandemii - procedury bezpieczeństwa i wzory dokumentów

  Powrót dzieci do przedszkoli w okresie epidemii koronawirusa, wiąże się dla dyrektorów z dużym wyzwaniem. Powinni oni jak najszybciej opracować i wdrożyć procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywały na terenie placówki, a do których będą musiały się stosować dzieci, pracownicy placówki, jak i rodzice wychowanków.
  15-05-2020
  Więcej 
 • Konsekwencje „lex uber” dla gmin – zmiany w licencjach taksówkowych Konsekwencje „lex uber” dla gmin – zmiany w licencjach taksówkowych

  Konsekwencje „lex uber” dla gmin – zmiany w licencjach taksówkowych

  Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, lepiej znana pod hasłem lex uber, odbiła się głośnym echem nie tylko wśród osób zajmujących się przewozami pasażerów taksówką. Ważnymi zainteresowanymi są również jednostki samorządu terytorialnego wydające licencje przewozowe, czyli urzędy miast i gmin.
  15-05-2020
  Więcej 
 • Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym

  Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym

  Zagadnienie e-doręczeń w ostatnich tygodniach jest jednym z najgorętszych tematów wśród prawników. Pomimo dwóch podejść ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach tarcz antykryzysowych, nadal nie mamy regulacji w tym zakresie. Z racji tego, że 7 maja weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie doręczania pism sądowych w post...
  15-05-2020
  Więcej 
 • Postępowanie egzekucyjne - zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0. Postępowanie egzekucyjne - zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0.

  Postępowanie egzekucyjne - zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0.

  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 określana jako "tarcza antykryzysowa 3.0" wprowadziła szereg unormowań w zakresie egzekucji z nieruchomości, wynagrodzenia za pracę oraz sposobu przyznawania środków z funduszu alimentacyjnego.
  15-05-2020
  Więcej 
 • 0% VAT dla darowizn komputerów dla szkół w czasie pandemii 0% VAT dla darowizn komputerów dla szkół w czasie pandemii

  0% VAT dla darowizn komputerów dla szkół w czasie pandemii

  Przedsiębiorcy, którzy przekażą w formie darowizny laptopy i tablety dla szkół, będą mogli skorzystać z 0% stawki VAT. Preferencja działa do końca czerwca 2020 r. Ma być ona formą wsparcia placówek edukacyjnych w walce ze skutkami pandemii koronawirusa.
  15-05-2020
  Więcej 
 • Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  W postępowaniu sądowoadministracyjnym, ustanowiony w ramach prawa pomocy pełnomocnik, może uznać, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające sporządzenie skargi kasacyjnej na rzecz strony postępowania. Pełnomocnik sporządza wtedy opinię o braku podstaw do jej wniesienia i składa ją w sądzie w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej ...
  13-05-2020
  Więcej 
 • Postępowanie sądowoadministracyjne – zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0. Webinar dla Klientów LEX Postępowanie sądowoadministracyjne – zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0. Webinar dla Klientów LEX

  Postępowanie sądowoadministracyjne – zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0. Webinar dla Klientów LEX

  Przepisami tarczy antykryzysowej 3.0 zostały zmienione w czasie pandemii COVID-19 tryby postępowania – zarówno przed WSA, jak i przed NSA. Szkolenie będzie poświęcone postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie kontroli sądowej decyzji administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji w zakresie prawa podatkowego.
  12-05-2020
  Więcej 
 • Testament ustny w czasie epidemii - zestawienie orzecznictwa Testament ustny w czasie epidemii - zestawienie orzecznictwa

  Testament ustny w czasie epidemii - zestawienie orzecznictwa

  Kiedy istnieje możliwość sporządzenia testamentu ustnego? Czy stan epidemii koronawirusa jest podstawą do stworzenia testamentu ustnego? Czy dotychczasowe orzecznictwo przewidziało taką sytuację?
  12-05-2020
  Więcej