Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: koronawirus

 • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

  Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

  W postępowaniu administracyjnym, strona może wnieść odwołanie lub złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, uruchamiając tym samym procedurę odwoławczą. Może też zrezygnować z wniesienia odwołania, czyniąc to w sposób milczący, polegający na powstrzymaniu się od złożenia odwołania w ustawowo zakreślonym terminie.
  12-05-2020
  Więcej 
 • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej po nowemu- co czeka podmioty lecznicze? Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej po nowemu- co czeka podmioty lecznicze?

  Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej po nowemu- co czeka podmioty lecznicze?

  Nowe rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, znacząco zmieniło podejście do przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta. Obowiązek przejścia na formę elektroniczną dokumentacji medycznej czy jej uproszczenie, to tylko niektóre modyfikacje jakie weszły w życie w drugiej połowie kwietnia.
  12-05-2020
  Więcej 
 • Internet pomocny studentowi w dobie koronawirusa Internet pomocny studentowi w dobie koronawirusa

  Internet pomocny studentowi w dobie koronawirusa

  Sytuacja pandemii koronawirusa i związane z tym zamknięcie bibliotek zdecydowanie utrudnia studentom korzystanie z publikacji naukowych. Wiele bibliotek uniwersyteckich jest czynnych przynajmniej do końca maja lub do odwołania.
  12-05-2020
  Więcej 
 • Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  Sąd krajowy może, w ramach toczącego się przed nim sporu, zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z wnioskiem o dokonanie wykładni aktów prawa unijnego lub o stwierdzenie, czy taki akt jest ważny. Pytanie prejudycjalne ma charakter konkretny, tzn. powiązane jest ze stanem faktycznym konkretnej sprawy sądowej....
  08-05-2020
  Więcej 
 • Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody w trakcie pandemii koronawirusa Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody w trakcie pandemii koronawirusa

  Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody w trakcie pandemii koronawirusa

  Zamknięcie części zakładów, ograniczenie ilości osób w punktach usługowych i handlowych, zakażenie w czasie wykonywania świadczeń medycznych, przymusowa kwarantanna – to tylko niektóre sytuacje mogące generować szkody. Brak wprowadzenia na terenie kraju stanu klęski żywiołowej nie wyklucza odpowiedzialności Skarbu Państwa za st...
  08-05-2020
  Więcej 
 • Obliczanie terminów w postępowaniu administracyjnym Obliczanie terminów w postępowaniu administracyjnym

  Obliczanie terminów w postępowaniu administracyjnym

  Przestrzeganie terminów przewidzianych w danej procedurze jest niezbędne dla jej prawidłowego przebiegu. Stąd sztuka obliczania terminów powinna być jedną z podstawowych i zarazem kluczowych umiejętności każdego uczestnika postępowania. Nie inaczej rzecz się ma w postępowaniu administracyjnym, w którym terminy odgrywają niebagatelną...
  05-05-2020
  Więcej 
 • Otwierać czy zawieszać funkcjonowanie przedszkoli z dniem 6 maja? Otwierać czy zawieszać funkcjonowanie przedszkoli z dniem 6 maja?

  Otwierać czy zawieszać funkcjonowanie przedszkoli z dniem 6 maja?

  6 maja decyzją rządu zostaną otwarte przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Dyrektorzy przedszkoli mogą jednak – za zgodą organu prowadzącego, zawiesić dalsze ich funkcjonowanie, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną. Na jakiej podstawie i w jakiej formie dyrektorzy przedszkoli powinni podjąć taką decyzję i ...
  04-05-2020
  Więcej 
 • Obecny czas to szansa dla dostrzeżenia zalet mediacji Obecny czas to szansa dla dostrzeżenia zalet mediacji

  Obecny czas to szansa dla dostrzeżenia zalet mediacji

  Od ponad miesiąca większość rozpraw jest zawieszonych. W sądach tworzą się coraz większe zaległości w rozpoznawaniu spraw. A po ustaniu pandemii sytuacja może się jeszcze podorszyć, ze względu na nowe spory. Warto więc rozważyć mediację jako alternatywną metodę ich rozwiązywania.
  04-05-2020
  Więcej 
 • Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w dobie kryzysu i działań antykryzysowych - Bezpłatny webinar Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w dobie kryzysu i działań antykryzysowych - Bezpłatny webinar

  Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w dobie kryzysu i działań antykryzysowych - Bezpłatny webinar

  W dobie kryzysu gospodarczego zagadnienia podatkowe, jakie pojawiają się w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, szczególnie zyskują na aktualności. Ma to miejsce nie tylko w zakresie regulacji tarcz antykryzysowych 1.0 i 2.0 oraz 3.0, ale przede wszystkim innej już rzeczywistości i otoczenia gospodarczego.
  04-05-2020
  Więcej 
 • Walcząc z koronawirusem, można odliczyć nawet 200% wartości darowizny oraz zastosować stawkę 0% VAT Walcząc z koronawirusem, można odliczyć nawet 200% wartości darowizny oraz zastosować stawkę 0% VAT

  Walcząc z koronawirusem, można odliczyć nawet 200% wartości darowizny oraz zastosować stawkę 0% VAT

  Skłaniając przedsiębiorców do wsparcia walki z pandemią koronawirusa, rząd przedstawił zachęty podatkowe. Jedną z nich jest rozliczanie darowizn przez podatników PIT i CIT na nowych, bardzo korzystnych zasadach. Korzyści zaplanowano również w VAT – przewidując dla takich darowizn stawkę 0%.
  04-05-2020
  Więcej 
 • Zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy w związku z koronawirusem Zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy w związku z koronawirusem

  Zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy w związku z koronawirusem

  Trudności gospodarcze i finansowe, które dotknęły wielu podatników w związku z epidemią spowodowaną przez koronawirusa skutkowały wprowadzeniem do ustaw podatkowych nowych regulacji – zmieniających zasady wpłacania zaliczek. Dotyczą one przedsiębiorców rozliczających zaliczki na tzw. zasadach uproszczonych oraz płatników, wpłaca...
  04-05-2020
  Więcej 
 • Łatwiejsze kredyty dla gospodarstw domowych i firm w związku z koronawirusem Łatwiejsze kredyty dla gospodarstw domowych i firm w związku z koronawirusem

  Łatwiejsze kredyty dla gospodarstw domowych i firm w związku z koronawirusem

  Ułatwieniu udzielania kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w całej UE służyć ma przyjęty 28 kwietnia przez Komisję projekt pakietu bankowego. W ten sposób banki mają pomóc łagodzić skutki ekonomiczne koronawirusa. Najważniejszą częścią pakietu jest projekt rozporządzenia ws. przepisów ostrożnościowych w sektorze...
  04-05-2020
  Więcej 
 • Doręczenie wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego Doręczenie wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego

  Doręczenie wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego

  Organy administracji otrzymały możliwość doręczania stronie lub innemu uczestnikowi postępowania wydruku pism uzyskanych z systemu teleinformatycznego. Organy administracji tym samym łatwiej doręczą pisma wytworzone w formie dokumentu elektronicznego, w sytuacji, gdy strony lub inni uczestnicy postępowania nie wyrazili chęci komunikowani...
  30-04-2020
  Więcej 
 • Rekrutacje na studia i aplikacje prawnicze w dobie koronawirusa Rekrutacje na studia i aplikacje prawnicze w dobie koronawirusa

  Rekrutacje na studia i aplikacje prawnicze w dobie koronawirusa

  Epidemia koronawirusa niewątpliwie wpływa na terminy rekrutacji i rozpoczęcie roku obowiązujace zarówno kandydatów na studia, jak i szkolenie w ramach aplikacji korporacyjnych. Wciąż wiele terminów nie jest znanych, ale zarówno uczelnie wyższe, jak i izby radcowskie i adwokackie zapewniają o pełnej współpracy pomiędzy instytucjami w...
  30-04-2020
  Więcej 
 • Regulacje prawne w tarczy antykryzysowej to liczne pytania i wątpliwości Regulacje prawne w tarczy antykryzysowej to liczne pytania i wątpliwości

  Regulacje prawne w tarczy antykryzysowej to liczne pytania i wątpliwości

  Czy zawieszenie biegu terminów sądowych dotyczy zawiadomienia o wyznaczeniu terminu rozprawy? Co zrobić, jeśli poczta wskazuje inne miejsce odbioru korespondencji niż dotychczas? Czy obecnie w czasie pandemii koronawirusa może być wszczęta egzekucja przez komornika? To tylko nieliczne wątpliwości jakie mają prawnicy w związku z regulacj...
  30-04-2020
  Więcej