Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: nowości

 • Zasady organizacji zajęć na uczelniach w pandemii. Zmiany w funkcjonowaniu bibliotek Zasady organizacji zajęć na uczelniach w pandemii. Zmiany w funkcjonowaniu bibliotek

  Zasady organizacji zajęć na uczelniach w pandemii. Zmiany w funkcjonowaniu bibliotek

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2.
  17-12-2020
  Więcej 
 • Odwołanie od wyniku prawniczego egzaminu zawodowego Odwołanie od wyniku prawniczego egzaminu zawodowego

  Odwołanie od wyniku prawniczego egzaminu zawodowego

  Orzecznictwo Sądów Administracyjnych wskazuje, że trudno jest odwołać się od wyników prawniczych egzaminów zawodowych. Praktycznie rzecz biorąc aplikant ma szanse na przyznanie racji jedynie w sytuacji, gdy komisja sama naprawi błąd lub nie sporządzi uzasadnienia decyzji.
  21-05-2020
  Więcej 
 • Szukasz ustawy o koronawirusie? Najszybciej znajdziesz ją w LEX-ie! Szukasz ustawy o koronawirusie? Najszybciej znajdziesz ją w LEX-ie!

  Szukasz ustawy o koronawirusie? Najszybciej znajdziesz ją w LEX-ie!

  Rozprzestrzenianie się wirusa choroby COVID-19 wymagało uchwalenia specustawy. Użytkownicy LEX-a poszukujący informacji na temat praw i obowiązków związanych z pandemią, błyskawicznie znajdą ustawę o przeciwdziałaniu, zapobieganiu i zwalczaniu koronawirusa w Polsce.
  31-03-2020
  Więcej 
 • Podatki w dobie epidemii koronawirusa – Webinar dla Klientów LEX Podatki w dobie epidemii koronawirusa – Webinar dla Klientów LEX

  Podatki w dobie epidemii koronawirusa – Webinar dla Klientów LEX

  Podatki w dobie epidemii koronawirusa. Nowe rozwiązania oraz możliwość wykorzystania już istniejących regulacji – zapraszamy na szkolenie online 30.03.2020 r. o 11:00
  23-03-2020
  Więcej 
 • Pakiet dla studenta w związku z koronawirusem Pakiet dla studenta w związku z koronawirusem

  Pakiet dla studenta w związku z koronawirusem

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju zapowiedział wsparcie finansowe dla studentów szkół wyższych tzw. pakiet dla studenta. Wstępnie uregulowano także kwestie płatności za zakwaterowanie w domu studenta oraz legitymacji studenckich.
  23-03-2020
  Więcej 
 • E-learning na uczelniach wyższych a koronawirus E-learning na uczelniach wyższych a koronawirus

  E-learning na uczelniach wyższych a koronawirus

  W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 11 marca 2020 r. o czasowym ograniczeniu funkcjonowania uczelni wyższych w celu przeciwdziałania koronawirusowi i poleceniu wdrożenia nauczania w formie zdalnej, resort nauki zarekomendował możliwe działania w tym zakresie.
  23-03-2020
  Więcej 
 • Zawieszenie zajęć z powodu koronawirusa - czas pracy, wynagrodzenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zawieszenie zajęć z powodu koronawirusa - czas pracy, wynagrodzenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

  Zawieszenie zajęć z powodu koronawirusa - czas pracy, wynagrodzenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

  Na dyrektorach szkół, przedszkoli i większości placówek spoczywa obecnie wiele odpowiedzialnych zadań, m.in. zapewnienie należytej organizacji pracy wszystkich pracowników, a także odpowiednia edukacja uczniów w domach. Jak informuje MEN, zawieszenie zajęć nie zwalnia pracowników tych jednostek z obowiązku świadczenia pracy.
  20-03-2020
  Więcej 
 • Funkcjonowanie kancelarii prawnej w sytuacji zagrożenia koronawirusem Funkcjonowanie kancelarii prawnej w sytuacji zagrożenia koronawirusem

  Funkcjonowanie kancelarii prawnej w sytuacji zagrożenia koronawirusem

  W związku z pandemią nie uległy jeszcze zmianie regulacje związane z zawieszeniem postępowań sądowych, czy też biegiem terminów. Natomiast zmiany organizacyjne w sądownictwie wpływają znacząco na funkcjonowanie kancelarii prawnych. To wszystko sprawia, że w obecnej sytuacji problematyczne staje się ich funkcjonowanie w praktyce.
  18-03-2020
  Więcej 
 • Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy

  Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy

  Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. Osnowę ugody zawartej przed sądem wciąga się do protokołu rozprawy albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność po...
  17-03-2020
  Więcej 
 • Ministerstwo Sprawiedliwości odwołało prawnicze egzaminy zawodowe Ministerstwo Sprawiedliwości odwołało prawnicze egzaminy zawodowe

  Ministerstwo Sprawiedliwości odwołało prawnicze egzaminy zawodowe

  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, Ministerstwo Sprawiedliwości odwołało zaplanowane na 24-27 marca 2020 r. prawnicze egzaminy zawodowe uprawniające do uzyskania tytułu radcy prawnego lub adwokata. Ponadto, przełożony został również konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratu...
  17-03-2020
  Więcej 
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku z bezczynnością wierzyciela Umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku z bezczynnością wierzyciela

  Umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku z bezczynnością wierzyciela

  Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Nie chodzi zatem o jakąkolwiek aktywność wierzyciela, lecz taką, która jest potrzebna do prowadzenia egzeku...
  13-03-2020
  Więcej 
 • Zażalenia poziome po nowelizacji KPC - usprawnienie czy kłopot? Zażalenia poziome po nowelizacji KPC - usprawnienie czy kłopot?

  Zażalenia poziome po nowelizacji KPC - usprawnienie czy kłopot?

  Co do zasady celem postępowania zażaleniowego jest zapewnienie stronom możliwości weryfikacji postanowienia wydanego przez sąd w pierwszej. Nowelizacja k.p.c. wprowadziła istotne zmiany w zakresie postępowania zażaleniowego. W zamierzeniu ustawodawcy, winny doprowadzić one do szybszego i sprawniejszego rozpoznawania środków odwoławczych...
  12-03-2020
  Więcej