Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: ochrona środowiska

 • Dochodowa ekologia w gminie - BEZPŁATNY WEBINAR Dochodowa ekologia w gminie - BEZPŁATNY WEBINAR

  Dochodowa ekologia w gminie - BEZPŁATNY WEBINAR

  Gminy coraz częściej podejmują kroki, które mają prowadzić do poprawy stanu środowiska na ich terenie. Jakie proekologiczne działania mogą realizować, aby spełnić ten cel, a równocześnie zyskać korzyści dla siebie? O tym dowiedzą się Państwo w czasie bezpłatnego webinaru.
  14-09-2021
  Więcej 
 • Kiedy utracisz ulgę za kompostownik? Kiedy utracisz ulgę za kompostownik?

  Kiedy utracisz ulgę za kompostownik?

  Właściciele nieruchomości muszą ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada gminy wprowadza ulgi w tej opłacie, z których można skorzystać po spełnieniu warunków określonych w przepisach. Jednocześnie tzw. ustawa śmieciowa przewiduje procedurę prowadzącą do utraty prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospod...
  07-06-2021
  Więcej 
 • Jaki będzie wpływ nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku na proces inwestycyjny? Jaki będzie wpływ nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku na proces inwestycyjny?

  Jaki będzie wpływ nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku na proces inwestycyjny?

  Uchwalona 30 marca br. przez Sejm nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przyznaje organizacjom ekologicznym i stronom postępowania skuteczniejsze narzędzia prawne, aby chronić środowisko. Zapraszamy do obejrzenia n...
  22-04-2021
  Więcej 
 • Ewidencja odpadów w BDO - BEZPŁATNY WEBINAR Ewidencja odpadów w BDO - BEZPŁATNY WEBINAR

  Ewidencja odpadów w BDO - BEZPŁATNY WEBINAR

  Prowadzenie ewidencji odpadów jest jednym z podstawowych obowiązków posiadaczy odpadów. Obowiązek ten nie jest połączony z obowiązkiem posiadania decyzji z zakresu gospodarowania odpadami, łączy się zaś ściśle z obowiązkiem posiadania wpisu do rejestru BDO.
  20-01-2021
  Więcej 
 • Magazynowanie odpadów po 1 stycznia 2021 r. - szkolenie online Magazynowanie odpadów po 1 stycznia 2021 r. - szkolenie online

  Magazynowanie odpadów po 1 stycznia 2021 r. - szkolenie online

  1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742). Jakie wymogi i na kogo nakładają nowe przepisy? Kiedy i na jakich zasadach należy się do nich dostosować?
  01-12-2020
  Więcej 
 • Gospodarowanie odpadami przez gminy po nowelizacji ustawy śmieciowej - BEZPŁATNY WEBINAR Gospodarowanie odpadami przez gminy po nowelizacji ustawy śmieciowej - BEZPŁATNY WEBINAR

  Gospodarowanie odpadami przez gminy po nowelizacji ustawy śmieciowej - BEZPŁATNY WEBINAR

  W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej. Rady gmin dostały 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów. Pierwotnie czas ten wydawał się wystarczający. Jednak z uwagi na epidemię koronawirusa, okazało się, że czasu było zdecydowanie za mało. W tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 wydłużono cza...
  26-11-2020
  Więcej 
 • Interwencyjny odbiór zwierząt - szkolenie online Interwencyjny odbiór zwierząt - szkolenie online

  Interwencyjny odbiór zwierząt - szkolenie online

  Tematyka cierpiących zwierząt stała się ostatnio przedmiotem zainteresowania ustawodawcy. W obowiązujących przepisach istnieją dwie ścieżki pozwalające odebrać zwierzę właścicielowi lub opiekunowi w określonych sytuacjach. Ich stosowanie jest skomplikowane zarówno dla organów administracji publicznej i sądów, jak i podmiotów prz...
  12-11-2020
  Więcej 
 • Opłata klimatyczna - jak ją uchwalić, by nie została unieważniona? Opłata klimatyczna - jak ją uchwalić, by nie została unieważniona?

  Opłata klimatyczna - jak ją uchwalić, by nie została unieważniona?

  Do niedawna opłata klimatyczna była dobrym sposobem na pozyskanie dodatkowych środków w budżecie gmin, zwłaszcza w przypadku gmin położonych nad morzem albo w górach. Jednak pogarszanie jakości powietrza oraz wzrost świadomości społeczeństwa coraz częściej doprowadzają do unieważnienia uchwał ustalających taką opłatę, a w kon...
  05-11-2020
  Więcej 
 • Warunki skrócenia okresu obowiązywania taryf za wodę i ścieki - BEZPŁATNY WEBINAR Warunki skrócenia okresu obowiązywania taryf za wodę i ścieki - BEZPŁATNY WEBINAR

  Warunki skrócenia okresu obowiązywania taryf za wodę i ścieki - BEZPŁATNY WEBINAR

  W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne mogą w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków złożyć wniosek o skrócenie okresu jej obowiązywania. Choć możliwość taką wprowadzono do przepisów niemal 3 lata temu, skorzystanie z niej w pra...
  04-11-2020
  Więcej 
 • BDO - moduł sprawozdawczości - SZKOLENIE ONLINE BDO - moduł sprawozdawczości - SZKOLENIE ONLINE

  BDO - moduł sprawozdawczości - SZKOLENIE ONLINE

  BDO to system informatyczny, który ma zapewnić kontrolę rynku gospodarki odpadami oraz kompleksowe gromadzenie i zarządzanie danymi w tym obszarze. Za pośrednictwem modułu sprawozdawczości w BDO będą składane sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami. Pierwszy z terminów realizacji tego obowiązku upływa już w sierpniu.
  14-08-2020
  Więcej 
 • Zbiornik na deszczówkę - jak go zbudować, by uzyskać dofinansowanie? Zbiornik na deszczówkę - jak go zbudować, by uzyskać dofinansowanie?

  Zbiornik na deszczówkę - jak go zbudować, by uzyskać dofinansowanie?

  Zbieranie wód opadowych i ich wykorzystywanie zyskuje na popularności. Coraz więcej gmin oferuje dofinansowania na realizację instalacji gromadzących deszczówkę, a od lipca można także korzystać z dotacji w ramach rządowego programu "Moja Woda". Jakie działania są konieczne przed umieszczeniem takiego zbiornika na działce? Kto może uzy...
  05-08-2020
  Więcej 
 • Kto musi zarejestrować się w BDO Kto musi zarejestrować się w BDO

  Kto musi zarejestrować się w BDO

  Przełom roku to trudny moment dla przedsiębiorców. Część z nich dopiero dowiedziało się, że musi ewidencjonować wytwarzane odpady, a większość, że musi się zarejestrować w bazie danych o odpadach (BDO). Od 1 stycznia bowiem to w niej trzeba prowadzić ewidencję Rejestracja w BDO jest konieczne również z innego powodu.
  20-12-2019
  Więcej 
 • Ochrona środowiska przed hałasem Ochrona środowiska przed hałasem

  Ochrona środowiska przed hałasem

  Hałas w dzisiejszych czasach ma istotny wpływ na nasze życie. Poziom hałasu wpływa nie tylko na poczucie komfortu, ale także na nasze zdrowie. Od hałasu trudno jest uciec, zwłaszcza w dużych miastach. Z tego powodu w przepisach przewidziano instrumenty zapewniające ochronę środowiska przed hałasem.
  31-07-2019
  Więcej