Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: ochrona zdrowia

 • Raportowanie zdarzeń niepożądanych w świetle ustawy o jakości Raportowanie zdarzeń niepożądanych w świetle ustawy o jakości

  Raportowanie zdarzeń niepożądanych w świetle ustawy o jakości

  Jednym z najważniejszych rozwiązań jakie z początkiem 2022 r. wprowadzi ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta będzie obowiązek monitorowania przez placówki zdarzeń niepożądanych. Dla szpitali oznacza ta konieczność identyfikowania zdarzeń niepożądanych, ich zgłaszania i rejestracji oraz prowadzenie ich bi...
  26-08-2021
  Więcej 
 • Ustawa o jakości w ochronie zdrowia – co czeka szpitale? Ustawa o jakości w ochronie zdrowia – co czeka szpitale?

  Ustawa o jakości w ochronie zdrowia – co czeka szpitale?

  Pod koniec lipca światło dzienne ujrzał projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Wspomniana ustawa kładzie nacisk na poprawę jakości opieki nad pacjentem, szersze udostępnianie przez placówki medyczne informacji o efektach ich pracy czy wprowadzenie obligatoryjnego systemu raportowania zdarzeń niepożądan...
  18-08-2021
  Więcej 
 • Lipcowe zmiany w prawie ochrony zdrowia Lipcowe zmiany w prawie ochrony zdrowia

  Lipcowe zmiany w prawie ochrony zdrowia

  Lipiec przynióśł nam wiele zmian ważnych z punktu widzenia szpitali i przychodni, a także zatrudnionego w nich personelu. Obowiązek wymiany EDM, konieczność podwyższenia minimalnych wynagrodzeń personelu placówek medycznych czy uruchomienie pilotażu profilaktyka 40 plus czy zniesienie limitów w dostępie do specjalistów to przykładow...
  07-07-2021
  Więcej 
 • Segregacja medyczna pacjentów SOR po nowemu - co zmieni się 1 lipca? Segregacja medyczna pacjentów SOR po nowemu - co zmieni się 1 lipca?

  Segregacja medyczna pacjentów SOR po nowemu - co zmieni się 1 lipca?

  Choć nowelizacja rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego wydłużyła o rok czas na dostosowanie SOR-ów do większości wymagań wynikających ze wspomnianego aktu, to termin wejścia w życie przepisów odnoszących się do segregacji medycznej w oparciu o system TOPSOR wyznaczono na 1 lipca 2021 r. W jaki sposób przygotowa...
  25-06-2021
  Więcej 
 • Nowa siatka płac w ochronie zdrowia od 1 lipca - BEZPŁATNY WEBINAR Nowa siatka płac w ochronie zdrowia od 1 lipca - BEZPŁATNY WEBINAR

  Nowa siatka płac w ochronie zdrowia od 1 lipca - BEZPŁATNY WEBINAR

  Wiosna minęła pod znakiem prac nad nową siatką płac w ochronie zdrowia. 28 maja Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jak zmienią się zasady ustalania wynagrodzeń personelu zatrudnionego w szpitalach i przychodni...
  09-06-2021
  Więcej 
 • Dostęp do informacji publicznej w procedurach środowiskowych - szkolenie online Dostęp do informacji publicznej w procedurach środowiskowych - szkolenie online

  Dostęp do informacji publicznej w procedurach środowiskowych - szkolenie online

  Osoby niebędące stronami postępowania mogą uzyskać informacje o działaniach organów administracji publicznej, w tym także środowiskowych, dzięki dostępowi do tzw. informacji publicznej. Specyfika postępowań związanych z ochroną środowiska powoduje, że organy mają trudności ze stosowaniem przepisów ustawy o dostępie do informacj...
  07-06-2021
  Więcej 
 • Nowe zasady raportowania przez szpitale informacji do SEZOZ - zaproszenie na szkolenie Nowe zasady raportowania przez szpitale informacji do SEZOZ - zaproszenie na szkolenie

  Nowe zasady raportowania przez szpitale informacji do SEZOZ - zaproszenie na szkolenie

  Nowe rozporządzenie ws. raportowania przez szpitale informacji o posiadanych wyrobach medycznych, środkach ochrony osobistej czy dostępnych łóżkach dla pacjentów pocovidowych nie tylko rozbudowało katalog przekazywanych danych, ale również rozszerzyło krąg placówek zobowiązanych do ich raportowania. Dowiedz się kto, jakie informacje ...
  26-04-2021
  Więcej 
 • Emisje przemysłowe – pozwolenia zintegrowane, BATy, IED i problemy z praktyki - BEZPŁATNY WEBINAR Emisje przemysłowe – pozwolenia zintegrowane, BATy, IED i problemy z praktyki - BEZPŁATNY WEBINAR

  Emisje przemysłowe – pozwolenia zintegrowane, BATy, IED i problemy z praktyki - BEZPŁATNY WEBINAR

  Ochrona środowiska i klimatu staje się priorytetem dla coraz większej liczby spółek. Przepisy prawa ochrony środowiska są różne dla poszczególnych zakładów i w dużej mierze zależą od rodzaju emitowanych zanieczyszczeń. Jedne z najbardziej rygorystycznych i najtrudniejszych przepisów dotyczą tzw. emisji przemysłowych – do powiet...
  14-04-2021
  Więcej 
 • Jak prowadzić standard rachunku kosztów zgodnie z nowym rozporządzeniem? Jak prowadzić standard rachunku kosztów zgodnie z nowym rozporządzeniem?

  Jak prowadzić standard rachunku kosztów zgodnie z nowym rozporządzeniem?

  Świadczeniodawcy, którzy posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zobowiązani są do stosowania standardu rachunku kosztów. Z początkiem 2021 r. placówki muszą prowadzić ewidencję i rozliczenia kosztów działalności zgodnie z zaleceniami określonymi w nowym rozporządzeniu. Pierwsze miesiące pokazują jednak, że z...
  30-03-2021
  Więcej 
 • Postępowanie z pacjentem nieświadomym i dostęp do informacji o jego stanie - szkolenie online Postępowanie z pacjentem nieświadomym i dostęp do informacji o jego stanie - szkolenie online

  Postępowanie z pacjentem nieświadomym i dostęp do informacji o jego stanie - szkolenie online

  Jakie czynności można (a czasem należy) podjąć wobec pacjenta niezdolnego do wyrażania woli? Jakie informacje o jego stanie zdrowia można przekazać bliskim w przypadku gdy nie udało się uzyskać zgody pacjenta? Te i inne wątpliwości zostaną wyjaśnione podczas szkolenia, które odbędzie się 22 marca o godz. 13.00.
  16-03-2021
  Więcej 
 • Nowe zasady wystawiania i realizacji recept - co czeka lekarzy i farmaceutów? Nowe zasady wystawiania i realizacji recept - co czeka lekarzy i farmaceutów?

  Nowe zasady wystawiania i realizacji recept - co czeka lekarzy i farmaceutów?

  Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept wprowadziła szereg zmian w zasadach ich wystawiania oraz realizacji. Modyfikacje związane z wystawianiem recept (m.in. obowiązek umieszczania na jednej recepcie papierowej jedynie produktów, które mają jednakowy termin realizacji recepty) weszły w życie z początkiem roku. Z kolei nowe zasady ich...
  15-03-2021
  Więcej 
 • Czy posiadanie opinii o celowości inwestycji ma wpływ na kontrakt z NFZ? - BEZPŁATNY WEBINAR Czy posiadanie opinii o celowości inwestycji ma wpływ na kontrakt z NFZ? - BEZPŁATNY WEBINAR

  Czy posiadanie opinii o celowości inwestycji ma wpływ na kontrakt z NFZ? - BEZPŁATNY WEBINAR

  Uzależnienie uzyskania kontraktu z NFZ od posiadania pozytywnej opinii o celowości inwestycji (OCI). oraz dopuszczenie wsparcia ze środków publicznych tych przedsięwzięć, które odpowiadają potrzebom zdrowotnym na danym obszarze - takie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Dowiedz się na czym one poleg...
  22-02-2021
  Więcej 
 • Zapewnienie kadr medycznych w czasie epidemii Zapewnienie kadr medycznych w czasie epidemii

  Zapewnienie kadr medycznych w czasie epidemii

  Uproszczenie zasad powrotu do zawodu personelowi medycznemu, ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych, którzy zdobyli kwalifikacje poza UE czy rozwiązania gwarantujące wypłaty dodatków dla personelu - to główne zmiany jakie wprowadziła ustawa o zapewnieniu kadr medycznych w czasie epidemii. Na czym one po...
  01-02-2021
  Więcej 
 • Jak przygotować placówkę medyczną na szczepienia przeciwko COVID-19? - BEZPŁATNY WEBINAR Jak przygotować placówkę medyczną na szczepienia przeciwko COVID-19? - BEZPŁATNY WEBINAR

  Jak przygotować placówkę medyczną na szczepienia przeciwko COVID-19? - BEZPŁATNY WEBINAR

  25 stycznia w blisko 6 tys. punktów szczepień (z których większość stanowią przychodnie), rozpoczną się szczepienia przeciwko COVID-19 pierwszej grupy pacjentów. Presja czasu oraz skala przedsięwzięcia, jakim było wdrożenie krajowego systemu szczepień spowodowały, że w praktyce pojawiło się wiele pytań ze strony przychodni i inn...
  26-01-2021
  Więcej 
 • Opinia o celowości inwestycji jako warunek zawarcia umowy z NFZ Opinia o celowości inwestycji jako warunek zawarcia umowy z NFZ

  Opinia o celowości inwestycji jako warunek zawarcia umowy z NFZ

  1 stycznia weszła w życie ustawa, która uzależnienia uzyskanie kontraktu z NFZ od posiadania pozytywnej opinii o celowości inwestycji (OCI) oraz dopuszcza wsparcie ze środków publicznych tylko tych przedsięwzięć inwestycyjnych, które odpowiadają istniejącym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym na danym obszarze.
  11-01-2021
  Więcej