Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: ochrona zdrowia

 • Zasady przepisywania bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży Zasady przepisywania bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży

  Zasady przepisywania bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży

  Z początkiem lipca wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowe uprawnienie w postaci darmowego dostępu do określonych leków dla kobiet w ciąży. Dowiedz się, jakie warunki musi spełniać świadczeniobiorca, aby skorzystać ze wsparcia, kto może wystawić receptę na bezpłatne leki oraz jakie zadania ciążą na lekarzach i położnych w...
  17-06-2020
  Więcej 
 • Nowe wymogi dla wyrobów medycznych Nowe wymogi dla wyrobów medycznych

  Nowe wymogi dla wyrobów medycznych

  26 maja miała rozpocząć swoje stosowanie nowa unijna regulacja o wyrobach medycznych. W związku z koronawirusem UE zdecydowała jednak o przesunięciu w czasie jej skuteczności. Nowe przepisy ujęto w rozporządzeniu, a nie w dyrektywie, co oznacza, że będą one bezpośrednio stosowane i to one, a nie polska ustawa, będą najważniejszym ź...
  17-06-2020
  Więcej 
 • Zdarzenia niepożądane w placówce medycznej - zadania kadry zarządzającej oraz personelu Webinar dla Klientów LEX Zdarzenia niepożądane w placówce medycznej - zadania kadry zarządzającej oraz personelu Webinar dla Klientów LEX

  Zdarzenia niepożądane w placówce medycznej - zadania kadry zarządzającej oraz personelu Webinar dla Klientów LEX

  Zdarzenia niepożądane stanowią nieodzowny element procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej w szpitalach. Szacuję się, że w około 10 proc. hospitalizacji może dochodzić do nieoczekiwanych zdarzeń, które wynikają z błędów medycznych. Rzeczywista skala zdarzeń niepożądanych w Polsce jest jednak trudna do osz...
  17-06-2020
  Więcej 
 • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej po nowemu- co czeka podmioty lecznicze? Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej po nowemu- co czeka podmioty lecznicze?

  Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej po nowemu- co czeka podmioty lecznicze?

  Nowe rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, znacząco zmieniło podejście do przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta. Obowiązek przejścia na formę elektroniczną dokumentacji medycznej czy jej uproszczenie, to tylko niektóre modyfikacje jakie weszły w życie w drugiej połowie kwietnia.
  12-05-2020
  Więcej 
 • Funkcjonowanie podmiotów leczniczych i personelu medycznego w czasie epidemii - Webinar dla Klientów LEX Funkcjonowanie podmiotów leczniczych i personelu medycznego w czasie epidemii - Webinar dla Klientów LEX

  Funkcjonowanie podmiotów leczniczych i personelu medycznego w czasie epidemii - Webinar dla Klientów LEX

  Specustawa o koronawirusie czy wprowadzenie stanu epidemii, postawiły podmioty lecznicze i zatrudniony w niej personel medyczny szereg nowych obowiązków, ale też przyznały pewne uprawnienia. W jaki sposób funkcjonować w nowej sytuacji prawnej oraz jakie zadania ciążą na podmiotach medycznych w związku z przeciwdziałaniem epidemii SARS C...
  30-03-2020
  Więcej 
 • Obowiązki związane z zapobieganiem szerzeniu się chorób zakaźnych w placówkach medycznych Obowiązki związane z zapobieganiem szerzeniu się chorób zakaźnych w placówkach medycznych

  Obowiązki związane z zapobieganiem szerzeniu się chorób zakaźnych w placówkach medycznych

  Pracownicy placówek medycznych należą w czasach epidemii do grupy szczególnego ryzyka. Kontakt z pacjentami niesie ze sobą potencjalną styczność z czynnikiem chorobotwórczym. Zakażenie pracownika stanowi nie tylko zagrożenie dla zdrowia jego oraz osób bliskich, ale również może istotnie wpłynąć na system ochrony zdrowia - w posta...
  27-03-2020
  Więcej 
 • Zadania podmiotów leczniczych i personelu medycznego a koronawirus Zadania podmiotów leczniczych i personelu medycznego a koronawirus

  Zadania podmiotów leczniczych i personelu medycznego a koronawirus

  Gwałtowny wzrost osób zarażonych koronawirusem wymusza na rządzących podjęcie coraz dalej idących działań zapobiegawczych. Nowe obowiązki i obostrzenia dotyczą jednak nie tylko obywateli, ale także stojących na pierwszej linii frontu podmiotów leczniczych oraz personelu medycznego. Dowiedz się jakie zadania ciążą na placówkach me...
  24-03-2020
  Więcej 
 • Jakie obowiązki nakłada specustawa o koronowirusie na podmioty lecznicze? Jakie obowiązki nakłada specustawa o koronowirusie na podmioty lecznicze?

  Jakie obowiązki nakłada specustawa o koronowirusie na podmioty lecznicze?

  8 marca weszła w życie specustawa dotycząca przeciwdziałania koronawirusowi. Nakłada ona na podmioty lecznicze szereg zadań związanych z zapobieganiem jego rozprzestrzeniania się na terytorium Polski. Dowiedz się co czeka szpitale i przychodnie oraz jakie dodatkowe obowiązki mogą zostać nałożone na placówki medyczne w przypadku stanu...
  12-03-2020
  Więcej 
 • RODO w czasie epidemii RODO w czasie epidemii

  RODO w czasie epidemii

  Rozprzestrzeniający się coraz bardziej po Polsce koronawirus wymusza na wielu podmiotach publicznych, ale też prywatnych, szereg czynności oddziaływujących na prywatność osób fizycznych. Mierzenie temperatury ciała u pracowników, uczniów, podróżujących, wysyłanie komunikatów RCB – to tylko niektóre z sytuacji, jakie mają teraz ...
  12-03-2020
  Więcej 
 • Badania profilaktyczne pracowników Badania profilaktyczne pracowników

  Badania profilaktyczne pracowników

  Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie przedłoży aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku. Badania te powinny być powtarzane: okresowo, w zależności od zaleceń lekarza medycyny pracy, a także w przypadkach wynikających z przepisów.
  20-02-2020
  Więcej 
 • Jak dostosować szpital do standardów akredytacyjnych? Jak dostosować szpital do standardów akredytacyjnych?

  Jak dostosować szpital do standardów akredytacyjnych?

  Uzyskanie przez szpital akredytacji jest gwarancją spełniania przez placówkę najwyższych standardów jakości udzielanych świadczeń oraz sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem. Wyróżnienie to umożliwia także uzyskanie dodatkowych środków z NFZ. Zanim jednak szpital przystąpi to wspomnianej procedury powinien zbadać w jakim sto...
  17-02-2020
  Więcej 
 • Urlop dla poratowania zdrowia. Kto może skorzystać? Jak się odwołać Urlop dla poratowania zdrowia. Kto może skorzystać? Jak się odwołać

  Urlop dla poratowania zdrowia. Kto może skorzystać? Jak się odwołać

  W szczególnych przypadkach nauczyciele mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Skorzystanie z uprawnienia wymaga uzyskania orzeczenia lekarza medycyny pracy. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.
  16-01-2020
  Więcej