Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: prawo

 • Funkcjonowanie spółek kapitałowych w dobie epidemii koronawirusa Funkcjonowanie spółek kapitałowych w dobie epidemii koronawirusa

  Funkcjonowanie spółek kapitałowych w dobie epidemii koronawirusa

  Ogłoszony w związku z koronawirusem stan epidemii odciska swoje piętno również na działalności spółek kapitałowych. Kolegialne organy spółek kapitałowych muszą działać, muszą podejmować decyzje, by prawidłowo działać mogły same spółki. Ograniczenia w przemieszczaniu się wymusiły na członkach tych organów funkcjonowanie w...
  09-04-2020
  Więcej 
 • Praca wymiaru sprawiedliwości w czasie epidemii koronawirusa Praca wymiaru sprawiedliwości w czasie epidemii koronawirusa

  Praca wymiaru sprawiedliwości w czasie epidemii koronawirusa

  Tarcza antykryzysowa wprowadziła nowe rozwiązania dla wymiaru sprawiedliwości, takie jak: określenie pojęcia spraw pilnych oraz delegowanie sędziów do pracy w innym sądzie. W zakładach karnych powstała nowa instytucja przerwa w karze. Co więcej w związku z podejrzeniem koronawirusa więźnia można przenieść do zakładu leczniczego.
  09-04-2020
  Więcej 
 • Prawo do dodatku funkcyjnego za czas niewykonywania pracy a koronawirus Prawo do dodatku funkcyjnego za czas niewykonywania pracy a koronawirus

  Prawo do dodatku funkcyjnego za czas niewykonywania pracy a koronawirus

  Epidemia koronawirusa jest coraz bardziej dotkliwa dla wszystkich. Od połowy marca decyzją władz zamkniętych zostało wiele instytucji publicznych, w tym szkoły i placówki oświatowe. Czy w dotychczasowych przepisach istnieje jednolita praktyka w zakresie zaliczania kwoty dodatku funkcyjnego do wynagrodzenia pracowników, za czas niezawinione...
  02-04-2020
  Więcej 
 • Wpływ specustawy koronawirusowej na jednostki samorządu terytorialnego Wpływ specustawy koronawirusowej na jednostki samorządu terytorialnego

  Wpływ specustawy koronawirusowej na jednostki samorządu terytorialnego

  Uchwalona 2 marca 2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (inaczej: specustawa koronawirusowa) weszła w życie 8 marca. Co jednak wynika z niej dla samorządów?
  25-03-2020
  Więcej 
 • Funkcjonowanie kancelarii prawnej w sytuacji zagrożenia koronawirusem Funkcjonowanie kancelarii prawnej w sytuacji zagrożenia koronawirusem

  Funkcjonowanie kancelarii prawnej w sytuacji zagrożenia koronawirusem

  W związku z pandemią nie uległy jeszcze zmianie regulacje związane z zawieszeniem postępowań sądowych, czy też biegiem terminów. Natomiast zmiany organizacyjne w sądownictwie wpływają znacząco na funkcjonowanie kancelarii prawnych. To wszystko sprawia, że w obecnej sytuacji problematyczne staje się ich funkcjonowanie w praktyce.
  18-03-2020
  Więcej 
 • Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy

  Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy

  Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. Osnowę ugody zawartej przed sądem wciąga się do protokołu rozprawy albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność po...
  17-03-2020
  Więcej 
 • Sytuacja notariuszy w obliczu zagrożenia epidemią koronawirusa Sytuacja notariuszy w obliczu zagrożenia epidemią koronawirusa

  Sytuacja notariuszy w obliczu zagrożenia epidemią koronawirusa

  W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), zwanego koronawirusem, na terenie Polski wprowadzono szereg ograniczeń mających zapobiec lub przynajmniej spowolnić rozprzestrzenianie się tej niebezpiecznej choroby.
  17-03-2020
  Więcej 
 • Postępowanie w sprawie powództwa windykacyjnego Postępowanie w sprawie powództwa windykacyjnego

  Postępowanie w sprawie powództwa windykacyjnego

  Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana (powództwo windykacyjne). Przepisy nie precyzują, w jaki sposób to wydanie rzeczy ma nastąpić. Raczej nie jest wystarczające tylko bierne zachowanie władającego rzeczą i znoszenie odbioru rzeczy. Konieczne jest podjęcie określonyc...
  17-03-2020
  Więcej 
 • Koronawirus a prawa i obowiązki pełnomocników procesowych Koronawirus a prawa i obowiązki pełnomocników procesowych

  Koronawirus a prawa i obowiązki pełnomocników procesowych

  W aktualnej sytuacji epidemiologicznej pełnomocnicy procesowi napotkali liczne problemy. W tzw. specustawie koronowirusowej ustawodawca nie odniósł się bowiem w żaden sposób do kwestii toczących się postępowań sądowych, przygotowawczych i innych, jak również nie dokonał żadnych zmian w zakresie terminów, czy też doręczeń.
  17-03-2020
  Więcej 
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku z bezczynnością wierzyciela Umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku z bezczynnością wierzyciela

  Umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku z bezczynnością wierzyciela

  Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Nie chodzi zatem o jakąkolwiek aktywność wierzyciela, lecz taką, która jest potrzebna do prowadzenia egzeku...
  13-03-2020
  Więcej 
 • RODO w czasie epidemii RODO w czasie epidemii

  RODO w czasie epidemii

  Rozprzestrzeniający się coraz bardziej po Polsce koronawirus wymusza na wielu podmiotach publicznych, ale też prywatnych, szereg czynności oddziaływujących na prywatność osób fizycznych. Mierzenie temperatury ciała u pracowników, uczniów, podróżujących, wysyłanie komunikatów RCB – to tylko niektóre z sytuacji, jakie mają teraz ...
  12-03-2020
  Więcej 
 • "Wulgarne" i inne kontrowersyjne znaki towarowe

  Sprzeczność z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami to bezwzględne przeszkody rejestracji zarówno krajowych jak i unijnych znaków towarowych. W ciągu ostatnich trzech miesięcy Trybunał Sprawiedliwości UE wydał dwa ważne wyroki dotyczące tych przeszkód. Chociaż wyroki te mają wyłącznie unijny kontekst, to stanowić mogą t...
  10-03-2020
  Więcej 
 • Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym w 2020 r. - co czeka inwestora, projektanta i organy? Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym w 2020 r. - co czeka inwestora, projektanta i organy?

  Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym w 2020 r. - co czeka inwestora, projektanta i organy?

  Początek roku 2020 przywitał branżę budowlaną ważnymi zmianami. Faktem stała się tzw. duża nowelizacja Prawa budowlanego. Nad przedmiotowymi zmianami resort pracował przez cały ubiegły rok. Ostatecznie nowelizacja została uchwalona 13 lutego 2020 r.
  06-03-2020
  Więcej 
 • Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości? Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości?

  Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości?

  Rozpoczyna się intensywny czas rekrutacji do publicznych przedszkoli. Rady gminy mając na względzie walkę z niekorzystnym trendem unikania szczepienia dzieci, coraz częściej podejmują uchwały w sprawie przyznawania dodatkowych punktów przy rekrutacji do publicznych przedszkoli za oświadczenia rodziców o szczepieniu dzieci. W praktyce jed...
  06-03-2020
  Więcej 
 • Prawie wszystko o nowej unijnej dyrektywie rodzicielskiej Prawie wszystko o nowej unijnej dyrektywie rodzicielskiej

  Prawie wszystko o nowej unijnej dyrektywie rodzicielskiej

  Ubiegłoroczna nowa unijna dyrektywa rodzicielska ma polepszyć sytuację rodziców w pracy. Chociaż od jej uchwalenia minęło trochę czasu, to w Polsce, poza nielicznymi wyjątkami, nie doczekała się gruntownego omówienia. Tym bardziej na uwagę zasługuje jej analiza, której podjął się prof. Andrzej M. Świątkowski, powszechnie uznany ...
  05-03-2020
  Więcej