Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: prawo

 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

  Zasady udzielania pomocy publicznej wciąż sprawiają przedsiębiorcom wiele trudności. Wynika to między innymi z przytłaczającej liczby przedmiotowych aktów prawa UE, interpretacji Komisji Europejskiej czy orzecznictwa unijnych sądów. Tymczasem na polskim rynku prawniczym nadal brakuje całościowych opracowań w tym zakresie.
  26-02-2020
  Więcej 
 • TSUE o odszkodowaniach dla pasażerów linii lotniczych TSUE o odszkodowaniach dla pasażerów linii lotniczych

  TSUE o odszkodowaniach dla pasażerów linii lotniczych

  W ostatnim czasie ukazało się kilka ciekawych orzeczeń Trybunał Sprawiedliwości UE ws. odszkodowań od linii lotniczych. Dwa z nich dotyczą często poruszanych przed TSUE spraw o odszkodowania za opóźnienie lub odwołanie lotu. Najbardziej interesujące jest jednak trzecie z orzeczeń dotyczące poparzenia kawą w samolocie.
  24-02-2020
  Więcej 
 • Jak zmieniła się apelacja, a jak zażalenie po nowelizacji kpc? Jak zmieniła się apelacja, a jak zażalenie po nowelizacji kpc?

  Jak zmieniła się apelacja, a jak zażalenie po nowelizacji kpc?

  Do którego sądu wnoszona jest obecnie apelacja, a do którego należy złożyć odpowiedź na apelację? W jaki sposób należy obecnie konstruować zarzuty w apelacji? Do jakiego sądu wnosi się obecnie odpowiedź na apelację ? To tylko nieliczne pytania związane z postępowaniem odwoławczym po nowelizacji kpc.
  21-02-2020
  Więcej 
 • Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym po reformie k.p.c. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym po reformie k.p.c.

  Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym po reformie k.p.c.

  W dniu 7 lutego 2020 r. weszły w życie zmiany w przepisach regulujących elektroniczne postępowanie upominawcze wynikające z reformy k.p.c. Zmiany okazały się na tyle daleko idące, że wpłynęły na przebieg całego postępowania. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest Sąd Rejonowy Lublin...
  21-02-2020
  Więcej 
 • Co powinniśmy wiedzieć o uzasadnieniach wyroków NSA? Co powinniśmy wiedzieć o uzasadnieniach wyroków NSA?

  Co powinniśmy wiedzieć o uzasadnieniach wyroków NSA?

  Ogłoszenie wyroku NSA na posiedzeniu jawnym lub podpisanie sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym otwiera termin do sporządzenia jego uzasadnienia. Sporządzenie uzasadnienia wyroku z urzędu łączy się z obowiązkiem doręczenia jego odpisu każdej stronie. NSA z urzędu uzasadnia wszystkie orzeczenia w terminie 30 dni.
  18-02-2020
  Więcej 
 • Czy dopuszczalne jest wykorzystanie dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym? Czy dopuszczalne jest wykorzystanie dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym?

  Czy dopuszczalne jest wykorzystanie dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym?

  W orzecznictwie sądowym wykształciło się różnorodne orzecznictwo dotyczące oceny dowodów elektronicznych w postępowaniu cywilnym. Kodeks postępowania cywilnego nie normuje zagadnienia, jakim jest wykorzystanie dowodów nielegalnych tzw. „owoców z zatrutego drzewa”, dlatego też wskazanie dominującego poglądu orzeczniczego jest waż...
  10-02-2020
  Więcej 
 • Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony

  Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony

  Wznowienie postępowania administracyjnego umożliwia weryfikację ostatecznej decyzji administracyjnej. Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. W niektórych sytuacjach wyraźnie przewiduje się możliwość wszczęcia postępowania wyłącznie na żądanie strony, wyłączając tym samym ...
  06-02-2020
  Więcej 
 • Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych

  Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych

  Firmy przeznaczają coraz większe budżety na nowoczesne formy marketingu w sieci. Warto jednak wiedzieć, że internetowy marketing może wiązać się z ryzykiem naruszenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Kiedy takie ryzyko może się pojawić? Dowiesz się tego w LEX Ochrona Danych Osobowych.
  06-02-2020
  Więcej 
 • Urlop dla poratowania zdrowia. Kto może skorzystać? Jak się odwołać Urlop dla poratowania zdrowia. Kto może skorzystać? Jak się odwołać

  Urlop dla poratowania zdrowia. Kto może skorzystać? Jak się odwołać

  W szczególnych przypadkach nauczyciele mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Skorzystanie z uprawnienia wymaga uzyskania orzeczenia lekarza medycyny pracy. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.
  16-01-2020
  Więcej 
 • Jak uchylić się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku? Jak uchylić się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku?

  Jak uchylić się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku?

  Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, tak jak każde oświadczenie woli, może być dotknięte wadą. Kodeks cywilny w art. 1019 daje możliwość uchylenia się od skutków prawnych takiego oświadczenia, jeśli zostało ono złożone pod wpływem błędu lub groźby. Procedura postępowania w tej sprawie budzi jednak wiele pytań i w...
  04-12-2019
  Więcej 
 • Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c. Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c.

  Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c.

  Zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia. Poza postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia bądź o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie, zaskarżalne są zatem także postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, czy postanowienia stwie...
  20-11-2019
  Więcej 
 • Doręczenie pisma przez komornika Doręczenie pisma przez komornika

  Doręczenie pisma przez komornika

  Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda. Sąd jednocześnie zobowiązuje powoda do doręczenia tego pisma pozwanem...
  19-11-2019
  Więcej 
 • Posiadanie samoistne jako warunek nabycia własności rzeczy przez zasiedzenie Posiadanie samoistne jako warunek nabycia własności rzeczy przez zasiedzenie

  Posiadanie samoistne jako warunek nabycia własności rzeczy przez zasiedzenie

  Posiadanie samoistne jest stanem, w którym posiadacz zarówno faktycznie włada rzeczą (corpus), jak i przejawia wolę posiadania jej jak właściciel (animus rem sibi habendi). Finalnie może ono doprowadzić do nabycia własności rzeczy. Warto bliżej przyjrzeć się zapatrywaniom judykatury w tej materii, która zwraca uwagę na szereg istotn...
  23-09-2019
  Więcej 
 • Ochrona interesu pracownika delegowanego w UE Ochrona interesu pracownika delegowanego w UE

  Ochrona interesu pracownika delegowanego w UE

  Polska jest liderem w UE pod względem liczby pracowników delegowanych. Nie dziwi więc, że zagadnienia dotyczące pracowników delegowanych budzą w naszym kraju zainteresowanie. Jednym z nich jest ochrona interesu takich pracowników obejmująca m.in. warunki zatrudnienia oraz gwarancje i środki prawne służące ochronie ich interesu.
  24-07-2019
  Więcej