Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: prawo

 • Tarcza 3.0 – środek odwoławczy od skierowania sprawy na posiedzenie niejawne Tarcza 3.0 – środek odwoławczy od skierowania sprawy na posiedzenie niejawne

  Tarcza 3.0 – środek odwoławczy od skierowania sprawy na posiedzenie niejawne

  Tarcza 3.0 wprowadziła szereg zmian mających bardzo duże znaczenie dla sądownictwa administracyjnego. Wprowadzono m.in. możliwość rozpoznania każdej sprawy na posiedzeniu niejawnym. Następuje to wraz z wydaniem przez przewodniczącego zarządzenia.
  28-05-2020
  Więcej 
 • Jak należy liczyć zawieszone terminy liczone w tygodniach, które rozpoczęły swój bieg przed zawieszeniem? Jak należy liczyć zawieszone terminy liczone w tygodniach, które rozpoczęły swój bieg przed zawieszeniem?

  Jak należy liczyć zawieszone terminy liczone w tygodniach, które rozpoczęły swój bieg przed zawieszeniem?

  Tzw. tarcza antykryzysowa 1.0 zawiesiła bieg terminów procesowych i sądowych. Tarcza 3.0 bieg terminów odwiesiła. Zarówno data zawieszenia, jak i odwieszenia terminów budzi liczne pytania, wątpliwości i kontrowersje. Jak więc należy liczyć zawieszone terminy?
  27-05-2020
  Więcej 
 • Mniej wędrówek po urzędach przed wizytą u notariusza Mniej wędrówek po urzędach przed wizytą u notariusza

  Mniej wędrówek po urzędach przed wizytą u notariusza

  Od początku epidemii wprowadzano kolejne ograniczenia, mające zapobiegać gromadzeniu się wielu osób w jednym miejscu, gdyż jak wiadomo, sprzyja to szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Także tzw. Tarcza 3.0 wprowadziła kolejną zmianę, która zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia takich sytuacji.
  27-05-2020
  Więcej 
 • Zwolnienie z VAT telemedycyny Zwolnienie z VAT telemedycyny

  Zwolnienie z VAT telemedycyny

  W czasie pandemii koronawirusa szczególny boom przeżywa telemedycyna. Czy ta forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej jest zwolniona z podatku VAT? Na tego rodzaju pytanie odpowiedział niedawno Trybunał Sprawiedliwości UE.
  25-05-2020
  Więcej 
 • Konsekwencje „lex uber” dla gmin – zmiany w licencjach taksówkowych Konsekwencje „lex uber” dla gmin – zmiany w licencjach taksówkowych

  Konsekwencje „lex uber” dla gmin – zmiany w licencjach taksówkowych

  Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, lepiej znana pod hasłem lex uber, odbiła się głośnym echem nie tylko wśród osób zajmujących się przewozami pasażerów taksówką. Ważnymi zainteresowanymi są również jednostki samorządu terytorialnego wydające licencje przewozowe, czyli urzędy miast i gmin.
  15-05-2020
  Więcej 
 • Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym

  Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym

  Zagadnienie e-doręczeń w ostatnich tygodniach jest jednym z najgorętszych tematów wśród prawników. Pomimo dwóch podejść ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach tarcz antykryzysowych, nadal nie mamy regulacji w tym zakresie. Z racji tego, że 7 maja weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie doręczania pism sądowych w post...
  15-05-2020
  Więcej 
 • Jak nazywać i znakować napoje bez- i niskoalkoholowe? Jak nazywać i znakować napoje bez- i niskoalkoholowe?

  Jak nazywać i znakować napoje bez- i niskoalkoholowe?

  Napoje bezalkoholowe lub niskoalkoholowe, takie jak na przykład piwo czy wino bezalkoholowe, są coraz bardziej popularne. Niestety, w parze z tym nie idzie ich wystarczające uregulowanie prawne. Z powodu ich nieuniknionego odniesienia do napojów typowo alkoholowych pojawia się szereg wątpliwości prawnych dotyczących zwłaszcza ich nazewnict...
  15-05-2020
  Więcej 
 • Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  W postępowaniu sądowoadministracyjnym, ustanowiony w ramach prawa pomocy pełnomocnik, może uznać, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające sporządzenie skargi kasacyjnej na rzecz strony postępowania. Pełnomocnik sporządza wtedy opinię o braku podstaw do jej wniesienia i składa ją w sądzie w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej ...
  13-05-2020
  Więcej 
 • Funkcjonowanie spółek kapitałowych w dobie epidemii koronawirusa Funkcjonowanie spółek kapitałowych w dobie epidemii koronawirusa

  Funkcjonowanie spółek kapitałowych w dobie epidemii koronawirusa

  Ogłoszony w związku z koronawirusem stan epidemii odciska swoje piętno również na działalności spółek kapitałowych. Kolegialne organy spółek kapitałowych muszą działać, muszą podejmować decyzje, by prawidłowo działać mogły same spółki. Ograniczenia w przemieszczaniu się wymusiły na członkach tych organów funkcjonowanie w...
  09-04-2020
  Więcej 
 • Praca wymiaru sprawiedliwości w czasie epidemii koronawirusa Praca wymiaru sprawiedliwości w czasie epidemii koronawirusa

  Praca wymiaru sprawiedliwości w czasie epidemii koronawirusa

  Tarcza antykryzysowa wprowadziła nowe rozwiązania dla wymiaru sprawiedliwości, takie jak: określenie pojęcia spraw pilnych oraz delegowanie sędziów do pracy w innym sądzie. W zakładach karnych powstała nowa instytucja przerwa w karze. Co więcej w związku z podejrzeniem koronawirusa więźnia można przenieść do zakładu leczniczego.
  09-04-2020
  Więcej 
 • Prawo do dodatku funkcyjnego za czas niewykonywania pracy a koronawirus Prawo do dodatku funkcyjnego za czas niewykonywania pracy a koronawirus

  Prawo do dodatku funkcyjnego za czas niewykonywania pracy a koronawirus

  Epidemia koronawirusa jest coraz bardziej dotkliwa dla wszystkich. Od połowy marca decyzją władz zamkniętych zostało wiele instytucji publicznych, w tym szkoły i placówki oświatowe. Czy w dotychczasowych przepisach istnieje jednolita praktyka w zakresie zaliczania kwoty dodatku funkcyjnego do wynagrodzenia pracowników, za czas niezawinione...
  02-04-2020
  Więcej 
 • Wpływ specustawy koronawirusowej na jednostki samorządu terytorialnego Wpływ specustawy koronawirusowej na jednostki samorządu terytorialnego

  Wpływ specustawy koronawirusowej na jednostki samorządu terytorialnego

  Uchwalona 2 marca 2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (inaczej: specustawa koronawirusowa) weszła w życie 8 marca. Co jednak wynika z niej dla samorządów?
  25-03-2020
  Więcej 
 • Funkcjonowanie kancelarii prawnej w sytuacji zagrożenia koronawirusem Funkcjonowanie kancelarii prawnej w sytuacji zagrożenia koronawirusem

  Funkcjonowanie kancelarii prawnej w sytuacji zagrożenia koronawirusem

  W związku z pandemią nie uległy jeszcze zmianie regulacje związane z zawieszeniem postępowań sądowych, czy też biegiem terminów. Natomiast zmiany organizacyjne w sądownictwie wpływają znacząco na funkcjonowanie kancelarii prawnych. To wszystko sprawia, że w obecnej sytuacji problematyczne staje się ich funkcjonowanie w praktyce.
  18-03-2020
  Więcej 
 • Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy

  Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy

  Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. Osnowę ugody zawartej przed sądem wciąga się do protokołu rozprawy albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność po...
  17-03-2020
  Więcej 
 • Sytuacja notariuszy w obliczu zagrożenia epidemią koronawirusa Sytuacja notariuszy w obliczu zagrożenia epidemią koronawirusa

  Sytuacja notariuszy w obliczu zagrożenia epidemią koronawirusa

  W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), zwanego koronawirusem, na terenie Polski wprowadzono szereg ograniczeń mających zapobiec lub przynajmniej spowolnić rozprzestrzenianie się tej niebezpiecznej choroby.
  17-03-2020
  Więcej