Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: prawo

 • Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych

  Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych

  Firmy przeznaczają coraz większe budżety na nowoczesne formy marketingu w sieci. Warto jednak wiedzieć, że internetowy marketing może wiązać się z ryzykiem naruszenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Kiedy takie ryzyko może się pojawić? Dowiesz się tego w LEX Ochrona Danych Osobowych.
  06-02-2020
  Więcej 
 • Urlop dla poratowania zdrowia. Kto może skorzystać? Jak się odwołać Urlop dla poratowania zdrowia. Kto może skorzystać? Jak się odwołać

  Urlop dla poratowania zdrowia. Kto może skorzystać? Jak się odwołać

  W szczególnych przypadkach nauczyciele mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Skorzystanie z uprawnienia wymaga uzyskania orzeczenia lekarza medycyny pracy. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.
  16-01-2020
  Więcej 
 • Jak uchylić się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku? Jak uchylić się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku?

  Jak uchylić się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku?

  Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, tak jak każde oświadczenie woli, może być dotknięte wadą. Kodeks cywilny w art. 1019 daje możliwość uchylenia się od skutków prawnych takiego oświadczenia, jeśli zostało ono złożone pod wpływem błędu lub groźby. Procedura postępowania w tej sprawie budzi jednak wiele pytań i w...
  04-12-2019
  Więcej 
 • Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c. Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c.

  Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c.

  Zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia. Poza postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia bądź o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie, zaskarżalne są zatem także postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, czy postanowienia stwie...
  20-11-2019
  Więcej 
 • Doręczenie pisma przez komornika Doręczenie pisma przez komornika

  Doręczenie pisma przez komornika

  Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda. Sąd jednocześnie zobowiązuje powoda do doręczenia tego pisma pozwanem...
  19-11-2019
  Więcej 
 • Posiadanie samoistne jako warunek nabycia własności rzeczy przez zasiedzenie Posiadanie samoistne jako warunek nabycia własności rzeczy przez zasiedzenie

  Posiadanie samoistne jako warunek nabycia własności rzeczy przez zasiedzenie

  Posiadanie samoistne jest stanem, w którym posiadacz zarówno faktycznie włada rzeczą (corpus), jak i przejawia wolę posiadania jej jak właściciel (animus rem sibi habendi). Finalnie może ono doprowadzić do nabycia własności rzeczy. Warto bliżej przyjrzeć się zapatrywaniom judykatury w tej materii, która zwraca uwagę na szereg istotn...
  23-09-2019
  Więcej 
 • Ochrona interesu pracownika delegowanego w UE Ochrona interesu pracownika delegowanego w UE

  Ochrona interesu pracownika delegowanego w UE

  Polska jest liderem w UE pod względem liczby pracowników delegowanych. Nie dziwi więc, że zagadnienia dotyczące pracowników delegowanych budzą w naszym kraju zainteresowanie. Jednym z nich jest ochrona interesu takich pracowników obejmująca m.in. warunki zatrudnienia oraz gwarancje i środki prawne służące ochronie ich interesu.
  24-07-2019
  Więcej