Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: prawo administracyjne

 • Jak określić warunki udziału w postępowaniu na gruncie nowego PZP Jak określić warunki udziału w postępowaniu na gruncie nowego PZP

  Jak określić warunki udziału w postępowaniu na gruncie nowego PZP

  Warunki udziału w postępowaniu zostały uregulowane na nowo w Prawie zamówień publicznych, które obowiązuje od 1 stycznia 2021 r., choć w zdecydowanej większości opierają się na rozwiązaniach, które znamy z dotychczasowej ustawy. Określenie warunków to jedna z kluczowych czynności zamawiającego, która ma bezpośredni wpływ na wyb...
  15-02-2021
  Więcej 
 • Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

  Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

  W postępowaniu administracyjnym uczestnikami są przed wszystkim jego strony. Kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza jednak udział w postępowaniu organizacji społecznych, które nie działają we własnym interesie, ale w interesie społecznym. Żądanie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu może być kiero...
  12-02-2021
  Więcej 
 • Jakie zmiany dla JST wprowadza nowelizacja zasad polityki rozwoju? Jakie zmiany dla JST wprowadza nowelizacja zasad polityki rozwoju?

  Jakie zmiany dla JST wprowadza nowelizacja zasad polityki rozwoju?

  Od listopada zaczęły obowiązywać istotne zmiany w systemie dokumentów polityki rozwoju. Urzędy muszą być przygotowane na nowości i planowane przez ustawodawcę dalsze kroki podejmowane w tym zakresie. Na co przede wszystkim powinny zwrócić uwagę jednostki samorządu terytorialnego?
  28-12-2020
  Więcej 
 • Udostępnienie informacji publicznej na wniosek Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

  Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

  Każdemu obywatelowi przysługuje konstytucyjne prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Wiąże się ono m.in. z dostępem do dokumentów. Jednym zaś z trybów udostępniania informacji publicznej jest jej udostępnianie na wniosek.
  26-11-2020
  Więcej 
 • Przekazanie podania do właściwego organu Przekazanie podania do właściwego organu

  Przekazanie podania do właściwego organu

  Organy administracji publicznej są obowiązane przestrzegać z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Jeżeli organ, do którego wniesiono podanie, uzna się za niewłaściwy do załatwienia sprawy, ma obowiązek niezwłocznego przekazania podania do - jego zdaniem - organu właściwego. Na organie ciąży wtedy jeszcze jeden obowi...
  07-10-2020
  Więcej 
 • Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości? Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości?

  Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości?

  Rozpoczyna się intensywny czas rekrutacji do publicznych przedszkoli. Rady gminy mając na względzie walkę z niekorzystnym trendem unikania szczepienia dzieci, coraz częściej podejmują uchwały w sprawie przyznawania dodatkowych punktów przy rekrutacji do publicznych przedszkoli za oświadczenia rodziców o szczepieniu dzieci. W praktyce jed...
  06-03-2020
  Więcej 
 • Prawie wszystko o nowej unijnej dyrektywie rodzicielskiej Prawie wszystko o nowej unijnej dyrektywie rodzicielskiej

  Prawie wszystko o nowej unijnej dyrektywie rodzicielskiej

  Ubiegłoroczna nowa unijna dyrektywa rodzicielska ma polepszyć sytuację rodziców w pracy. Chociaż od jej uchwalenia minęło trochę czasu, to w Polsce, poza nielicznymi wyjątkami, nie doczekała się gruntownego omówienia. Tym bardziej na uwagę zasługuje jej analiza, której podjął się prof. Andrzej M. Świątkowski, powszechnie uznany ...
  05-03-2020
  Więcej 
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu

  Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu

  Jednym ze sposobów wszczęcia postępowania administracyjnego jest wszczęcie postępowania z urzędu. Organ wszczynający postępowanie z urzędu powinien przestrzegać swojej właściwości i działać w granicach przyznanych mu uprawnień. Organ ma również obowiązek sprawdzenia, czy możliwe będzie prowadzenie jednego postępowania w odnies...
  28-02-2020
  Więcej