Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: prawo administracyjne

 • Ustawa o doręczeniach elektronicznych - co z niej wynika dla jednostek samorządu terytorialnego? Ustawa o doręczeniach elektronicznych - co z niej wynika dla jednostek samorządu terytorialnego?

  Ustawa o doręczeniach elektronicznych - co z niej wynika dla jednostek samorządu terytorialnego?

  Od 5 października 2021 r. obowiązują przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych, które w znaczący sposób wpłyną na system funkcjonowania e-doręczeń i elektroniczną komunikację z administracją publiczną. Nie od razu jednak, bowiem jest wiele kilkuletnich okresów przejściowych. Co dokładnie się zmieni, na czym te nowości będ...
  28-09-2021
  Więcej 
 • Młodzieżowa ofensywa w JST Młodzieżowa ofensywa w JST

  Młodzieżowa ofensywa w JST

  Młode pokolenie domaga się większego udziału w procesie decyzyjnym na poziomie samorządu - wynika z uzasadnienia zmian samorządowych ustaw ustrojowych. W efekcie nastąpiło wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików.
  06-07-2021
  Więcej 
 • Program Program

  Program "lokal za grunt" - poradnik dla samorządu

  Lokal za grunt to nowa inicjatywa dla gmin, której głównym celem jest wspierania tzw. społecznego budownictwa mieszkaniowego. Program ma umożliwić gminom zwiększenie oferty mieszkań na swoim terenie bez angażowania się w ich budowę. Za nabyte od gminy w przetargu nieruchomości inwestor częściowo zapłaci lokalami. Dodatkową korzyści...
  07-06-2021
  Więcej 
 • Efektywna samoocena w kontroli zarządczej w siedmiu krokach Efektywna samoocena w kontroli zarządczej w siedmiu krokach

  Efektywna samoocena w kontroli zarządczej w siedmiu krokach

  W jakich sytuacjach pracownicy mają wpływ na funkcjonowanie kontroli zarządczej? W pierwszej kolejności w procesie samooceny kontroli zarządczej. Jak zatem skonstruować ten proces tak, aby był efektywny dla jednostki, jak i samych pracowników?
  07-05-2021
  Więcej 
 • Zarządzanie ryzykiem w urzędzie - czynniki ryzyka i mechanizmy kontroli Zarządzanie ryzykiem w urzędzie - czynniki ryzyka i mechanizmy kontroli

  Zarządzanie ryzykiem w urzędzie - czynniki ryzyka i mechanizmy kontroli

  Administracja publiczna stoi przed ogromnym wyzwaniem - w jaki sposób zapewnić nie tylko skuteczność, ale i ciągłość działania? Aby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, należy w pierwszej kolejności zastanowić się nad ryzykami związanymi z działalnością administracji publicznej. Znalezienie takich obszarów problemowych to pierwszy ...
  26-03-2021
  Więcej 
 • Jak określić warunki udziału w postępowaniu na gruncie nowego PZP Jak określić warunki udziału w postępowaniu na gruncie nowego PZP

  Jak określić warunki udziału w postępowaniu na gruncie nowego PZP

  Warunki udziału w postępowaniu zostały uregulowane na nowo w Prawie zamówień publicznych, które obowiązuje od 1 stycznia 2021 r., choć w zdecydowanej większości opierają się na rozwiązaniach, które znamy z dotychczasowej ustawy. Określenie warunków to jedna z kluczowych czynności zamawiającego, która ma bezpośredni wpływ na wyb...
  15-02-2021
  Więcej 
 • Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

  Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

  W postępowaniu administracyjnym uczestnikami są przed wszystkim jego strony. Kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza jednak udział w postępowaniu organizacji społecznych, które nie działają we własnym interesie, ale w interesie społecznym. Żądanie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu może być kiero...
  12-02-2021
  Więcej 
 • Jakie zmiany dla JST wprowadza nowelizacja zasad polityki rozwoju? Jakie zmiany dla JST wprowadza nowelizacja zasad polityki rozwoju?

  Jakie zmiany dla JST wprowadza nowelizacja zasad polityki rozwoju?

  Od listopada zaczęły obowiązywać istotne zmiany w systemie dokumentów polityki rozwoju. Urzędy muszą być przygotowane na nowości i planowane przez ustawodawcę dalsze kroki podejmowane w tym zakresie. Na co przede wszystkim powinny zwrócić uwagę jednostki samorządu terytorialnego?
  28-12-2020
  Więcej 
 • Udostępnienie informacji publicznej na wniosek Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

  Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

  Każdemu obywatelowi przysługuje konstytucyjne prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Wiąże się ono m.in. z dostępem do dokumentów. Jednym zaś z trybów udostępniania informacji publicznej jest jej udostępnianie na wniosek.
  26-11-2020
  Więcej 
 • Przekazanie podania do właściwego organu Przekazanie podania do właściwego organu

  Przekazanie podania do właściwego organu

  Organy administracji publicznej są obowiązane przestrzegać z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Jeżeli organ, do którego wniesiono podanie, uzna się za niewłaściwy do załatwienia sprawy, ma obowiązek niezwłocznego przekazania podania do - jego zdaniem - organu właściwego. Na organie ciąży wtedy jeszcze jeden obowi...
  07-10-2020
  Więcej 
 • Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości? Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości?

  Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości?

  Rozpoczyna się intensywny czas rekrutacji do publicznych przedszkoli. Rady gminy mając na względzie walkę z niekorzystnym trendem unikania szczepienia dzieci, coraz częściej podejmują uchwały w sprawie przyznawania dodatkowych punktów przy rekrutacji do publicznych przedszkoli za oświadczenia rodziców o szczepieniu dzieci. W praktyce jed...
  06-03-2020
  Więcej 
 • Prawie wszystko o nowej unijnej dyrektywie rodzicielskiej Prawie wszystko o nowej unijnej dyrektywie rodzicielskiej

  Prawie wszystko o nowej unijnej dyrektywie rodzicielskiej

  Ubiegłoroczna nowa unijna dyrektywa rodzicielska ma polepszyć sytuację rodziców w pracy. Chociaż od jej uchwalenia minęło trochę czasu, to w Polsce, poza nielicznymi wyjątkami, nie doczekała się gruntownego omówienia. Tym bardziej na uwagę zasługuje jej analiza, której podjął się prof. Andrzej M. Świątkowski, powszechnie uznany ...
  05-03-2020
  Więcej 
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu

  Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu

  Jednym ze sposobów wszczęcia postępowania administracyjnego jest wszczęcie postępowania z urzędu. Organ wszczynający postępowanie z urzędu powinien przestrzegać swojej właściwości i działać w granicach przyznanych mu uprawnień. Organ ma również obowiązek sprawdzenia, czy możliwe będzie prowadzenie jednego postępowania w odnies...
  28-02-2020
  Więcej