Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: prawo cywilne

 • Rola pełnomocnika w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Rola pełnomocnika w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

  Rola pełnomocnika w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

  Tarcza 4.0 wprowadziła do polskiego porządku prawnego uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Ma ono pomóc przedsiębiorcom odczuwającym negatywne skutki związane z epidemią koronawirusa. W uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 dużą rolę odgrywać mogą także adwokaci czy radcowie pra...
  31-07-2020
  Więcej 
 • Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

  Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

  Niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym polega na niewpisaniu lub błędnym wpisaniu pewnego prawa albo wpisaniu nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia. Rozbieżność może wynikać z różnych przyczyn, przy czym może istnieć już od chwili, gdy wpis (wykreślenie) w księdze wieczyst...
  29-07-2020
  Więcej 
 • Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

  Tarcza 4.0 wprowadziła do polskiego porządku prawnego tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Skorzystać z niego mogą przedsiębiorstwa chcące odbudować równowagę finansową. Dzięki nowemu postępowaniu przedsiębiorstwa nie muszą występować do sądu, by wszcząć restrukturyzację. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjn...
  28-07-2020
  Więcej 
 • Postępowanie w sprawach własności intelektualnej - nowe postępowanie cywilne Postępowanie w sprawach własności intelektualnej - nowe postępowanie cywilne

  Postępowanie w sprawach własności intelektualnej - nowe postępowanie cywilne

  Kodeks postępowania cywilnego od 1 lipca 2020 r. został wzbogacony o kolejne postępowanie odrębne. Jest nim postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Jest to odpowiedź na liczne postulaty przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz postulaty doktryny dotyczące wprowadzenia do polsk...
  06-07-2020
  Więcej 
 • Są już nowe sądy w sprawach własności intelektualnej Są już nowe sądy w sprawach własności intelektualnej

  Są już nowe sądy w sprawach własności intelektualnej

  1 lipca weszła w życie nowelizacja k.p.c., która wprowadziła nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej. Tego rodzaju sprawy mają rozpatrywać nowoutworzone sądy. Właściwych w sprawach własności intelektualnej będzie więc pięć sądów sądów okręgowych oraz dwa apelacyjne. Czy wiesz jakie to sądy?
  06-07-2020
  Więcej 
 • Nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej od 1 lipca Nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej od 1 lipca

  Nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej od 1 lipca

  Procedura cywilna znowu ulega dużym zmianom. To w związku z wprowadzeniem nowego odrębne postępowania, poświęconego wyłącznie sprawom własności intelektualnej. Oznacza to przyjęcie odrębnych procesowych norm prawnych wyłącznie dla spraw własności intelektualnej. Zmiany wchodzą w życie już od 1 lipca.
  01-07-2020
  Więcej 
 • Bieg terminu do opłacenia apelacji wniesionej przez profesjonalnego pełnomocnika w związku z zażaleniem na odmowę zwolnienia od opłaty Bieg terminu do opłacenia apelacji wniesionej przez profesjonalnego pełnomocnika w związku z zażaleniem na odmowę zwolnienia od opłaty

  Bieg terminu do opłacenia apelacji wniesionej przez profesjonalnego pełnomocnika w związku z zażaleniem na odmowę zwolnienia od opłaty

  W wypadku, gdy nienależycie opłacona apelacja została wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika, przewodniczący powinien wezwać do uiszczenia brakującej opłaty. Zasada powyższa nie uległa zmianie nawet w wyniku zeszłorocznej reformy k.p.c. Nie oznacza to jednak, że wezwanie do uiszczenia brakującej opłaty nastąpi w każdym wypadku...
  29-06-2020
  Więcej 
 • Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego? Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego?

  Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego?

  Epidemia Covid -19 to nie tylko trudny czas dla gospodarki. To także wielkie wyzwanie dla każdego z nas. Czy epidemia koronawirusa przyczyni się do wzrostu rozwodów lub unieważnień małżeństwa? Jak więc wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego?
  26-06-2020
  Więcej 
 • Wniesienie skargi na uchwałę rady gminy Wniesienie skargi na uchwałę rady gminy

  Wniesienie skargi na uchwałę rady gminy

  Możliwość wniesienia skargi na uchwałę rady gminy ma służyć ochronie prawnej jednostek przed bezprawnymi działaniami gminy. Skarżyć można nie tylko uchwały, ale wszystkie -ustanowione przez organy gminy - akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące na terenie danej gminy. Skargę można wnieść do sądu administr...
  25-06-2020
  Więcej 
 • Immisje, czyli jak walczyć z uciążliwym sąsiadem? Immisje, czyli jak walczyć z uciążliwym sąsiadem?

  Immisje, czyli jak walczyć z uciążliwym sąsiadem?

  Nie zawsze jest nam dane mieć miłych, kulturalnych i spokojnych sąsiadów. Zdarza się, że trzeba sąsiadom przypominać, że mieszkasz obok. Czasami rozmowa nie wystarcza i trzeba wejść na drogę sądową, by dochodzić swoich praw. Polskie prawo przewiduje takie sytuacje, określając je immisjami.
  17-06-2020
  Więcej 
 • Posiedzenia niejawne zamiast rozpraw w sądach administracyjnych w dobie epidemii koronawirusa Posiedzenia niejawne zamiast rozpraw w sądach administracyjnych w dobie epidemii koronawirusa

  Posiedzenia niejawne zamiast rozpraw w sądach administracyjnych w dobie epidemii koronawirusa

  Możliwość przeprowadzenia posiedzenia niejawnego w sprawach, w których ustawa wymaga przeprowadzenia rozprawy to kolejny efekt pandemii koronawirusa. Od 16 maja 2020 r. jest to możliwe dzięki Tarczy 3.0. Rozwiązanie jest dopuszczalne w postępowaniu przed NSA oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi.
  05-06-2020
  Więcej 
 • Terminy procesowe znowu biegną, ale właściwie od kiedy? Terminy procesowe znowu biegną, ale właściwie od kiedy?

  Terminy procesowe znowu biegną, ale właściwie od kiedy?

  Po wprowadzeniu przez tzw. tarczę antykryzysową regulacji zawieszających terminy procesowe pojawiły się wątpliwości od kiedy terminy ulegają zawieszaniu. Tarcza 3.0 "odwiesza" bieg terminów sądowych i procesowych. Niestety wśród prawników pojawiły się w związku z tym różne poglądy, od kiedy terminy te biegną na nowo.
  28-05-2020
  Więcej 
 • Rozpoznawanie spraw w postępowaniach cywilnych podczas epidemii koronawirusa Rozpoznawanie spraw w postępowaniach cywilnych podczas epidemii koronawirusa

  Rozpoznawanie spraw w postępowaniach cywilnych podczas epidemii koronawirusa

  Panująca w Polsce epidemia wymusza kolejne szczególne rozwiązania prawne. W wypadku postępowania cywilnego, Tarcza 3.0 wprowadziła zmiany dotyczące rozpoznawania spraw w postępowaniach cywilnych podczas epidemii koronawirusa. Nowości dotyczą między innymi przeprowadzenia posiedzenia niejawnego w celu rozpoznania sprawy.
  28-05-2020
  Więcej 
 • Tarcza 3.0 – środek odwoławczy od skierowania sprawy na posiedzenie niejawne Tarcza 3.0 – środek odwoławczy od skierowania sprawy na posiedzenie niejawne

  Tarcza 3.0 – środek odwoławczy od skierowania sprawy na posiedzenie niejawne

  Tarcza 3.0 wprowadziła szereg zmian mających bardzo duże znaczenie dla sądownictwa administracyjnego. Wprowadzono m.in. możliwość rozpoznania każdej sprawy na posiedzeniu niejawnym. Następuje to wraz z wydaniem przez przewodniczącego zarządzenia.
  28-05-2020
  Więcej 
 • Bieg terminów procesowych w postępowaniach cywilnych w związku z koronawirusem Bieg terminów procesowych w postępowaniach cywilnych w związku z koronawirusem

  Bieg terminów procesowych w postępowaniach cywilnych w związku z koronawirusem

  Bieg terminów procesowych w postępowaniach cywilnych w związku z koronawirusem od samego początku epidemii budzi wśród prawników wiele emocji. Najpierw domagano się jego zawieszenia (ew. nierozpoczęcia), następnie rozpoczęcia i kontynuowania. Efekt jest taki, że znowu mamy biegnące terminy procesowe w postępowaniach cywilnych.
  27-05-2020
  Więcej