Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: prawo cywilne

 • Doręczanie pism sądowych przez portal informacyjny sądu i e-doręczenia w postępowaniu cywilnym Doręczanie pism sądowych przez portal informacyjny sądu i e-doręczenia w postępowaniu cywilnym

  Doręczanie pism sądowych przez portal informacyjny sądu i e-doręczenia w postępowaniu cywilnym

  Doręczanie pism sądowych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i e-doręczenia w postępowaniu cywilnym to elementy procesu elektronizacji postępowań sądowych. Proces ten trwa od dłuższego czasu, ale jeszcze sporo pracy przed polskim wymiarem sprawiedliwości, by osiągnąć pożądany stan. Każda z tego typu zmian, to swego rodzaju ...
  02-07-2021
  Więcej 
 • Rozwód i separacja - wzory pism, które ułatwią Ci pracę Rozwód i separacja - wzory pism, które ułatwią Ci pracę

  Rozwód i separacja - wzory pism, które ułatwią Ci pracę

  Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2020 r. orzeczono ponad 51 tys. rozwodów oraz 700 separacji. Porównując te dane do tych z roku ubiegłego można zauważyć, że nieznacznie się one zmniejszyły. Dodać należy, że są to tylko liczby szacunkowe, a wiele spraw rozwodowych, w wyniku pandemii nie zostało rozpatrzo...
  20-04-2021
  Więcej 
 • Powództwo opozycyjne - merytoryczny środek obrony w postępowaniu egzekucyjnym Powództwo opozycyjne - merytoryczny środek obrony w postępowaniu egzekucyjnym

  Powództwo opozycyjne - merytoryczny środek obrony w postępowaniu egzekucyjnym

  Powództwo opozycyjne służy merytorycznej obronie dłużnika przed egzekucją prowadzoną zgodnie z przepisami postępowania egzekucyjnego. Jego celem jest pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Chodzi o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo o jego ograniczenie.
  09-04-2021
  Więcej 
 • Skarga na niewykonanie wyroku sądu administracyjnego Skarga na niewykonanie wyroku sądu administracyjnego

  Skarga na niewykonanie wyroku sądu administracyjnego

  Skarga z żądaniem wymierzenia grzywny ma na celu ukaranie organu za niewykonanie wyroków sądowych oraz jego dyscyplinowanie, ewentualnie wydanie rozstrzygnięcia (o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku) za organ. Grzywna ma stanowić karę za ignorowanie przez organy administracji publicznej wyroków sądowych.
  30-10-2020
  Więcej 
 • Faza przygotowawcza procesu w praktyce, czyli słów kilka jak dobrze sporządzić plan rozprawy? Faza przygotowawcza procesu w praktyce, czyli słów kilka jak dobrze sporządzić plan rozprawy?

  Faza przygotowawcza procesu w praktyce, czyli słów kilka jak dobrze sporządzić plan rozprawy?

  Plan rozprawy to jedna z wielu nowych instytucji, które do procedury cywilnej wprowadziła ubiegłoroczna nowelizacja. Jest to bardzo rozbudowana instytucja posiedzenia przygotowawczego, w którym to modelu sąd ma odgrywać aktywną rolę. Okazuje się, że stosowanie jej w praktyce wiąże się z licznymi pytaniami, jak taki plan rozprawy przyg...
  30-10-2020
  Więcej 
 • Sprostowanie decyzji administracyjnej Sprostowanie decyzji administracyjnej

  Sprostowanie decyzji administracyjnej

  Sprostowanie decyzji administracyjnej służy usuwaniu wad decyzji, tj. błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek. Chodzi o tzw. wady nieistotne, niezwiązane ze stosowaniem prawa, ustaleniem stanu faktycznego czy ustaleniem jego kwalifikacji prawnej. Sprostowanie decyzji administracyjnej nie może być wykorzystywane w c...
  28-10-2020
  Więcej 
 • Wznowienie postępowania cywilnego Wznowienie postępowania cywilnego

  Wznowienie postępowania cywilnego

  Wznowienie postępowania cywilnego to instytucja prawna, której celem jest stworzenie możliwości ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy, która została już prawomocnie osądzona. Postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania łączy cechy procedury uruchamianej wniesieniem środka zaskarżenia i pisma wszczynającego postępowani...
  23-10-2020
  Więcej 
 • Jak wystąpić z interwencją uboczną? Jak wystąpić z interwencją uboczną?

  Jak wystąpić z interwencją uboczną?

  Proces, który toczy się pomiędzy stronami postępowania, może wpływać na sytuację innych osób. Osoby te nie muszą jednak bezczynnie przyglądać się i czekać na rozstrzygnięcie takiej sprawy. Procedura cywilna daje możliwość reakcji, celem ochrony swoich interesów. Instytucja prawna, która to przewiduje, nosi nazwę interwencji ubo...
  29-09-2020
  Więcej 
 • Podział spółki przez wydzielenie - przebieg procedury Podział spółki przez wydzielenie - przebieg procedury

  Podział spółki przez wydzielenie - przebieg procedury

  Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie jest jednym ze sposobów podziału spółki na dwie lub więcej spółek kapitałowych. Polega on na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. Co jest charakterystyczne w wypadku tego rodzaju podziału, to fakt, że spółka dzielo...
  24-09-2020
  Więcej 
 • Podział majątku wspólnego Podział majątku wspólnego

  Podział majątku wspólnego

  Moment zawarcia związku małżeńskiego rodzi daleko idące konsekwencje prawne, w tym związane z majątkiem małżonków. Bardzo często powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (tzw. wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (tzw. majątek ...
  22-09-2020
  Więcej 
 • Apelacja w postępowaniu nieprocesowym Apelacja w postępowaniu nieprocesowym

  Apelacja w postępowaniu nieprocesowym

  Reforma postępowania cywilnego z 2019 r., to temat wciąż żywy i wzbudzający wiele emocji wśród prawników. I choć uczestnicy postępowania cywilnego mają coraz więcej doświadczeń związanych ze stosowaniem nowych lub znowelizowanych przepisów, to jednak nadal pozostaje wiele wątpliwości. Jedną z wielu instytucji procedury cywilnej, ...
  15-09-2020
  Więcej 
 • Naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego Naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego

  Naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego

  Nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej, w tym dotyczące naruszenia prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, to dla wielu prawników nadal duża niewiadoma. Nie dość, że jest to postępowanie szczególne, to dodatkowo w ramach swoich regulacji przewiduje szczególne sytuacje. Jedną z nich jest kwestia wniesienia pow...
  14-09-2020
  Więcej 
 • Skarga nadzwyczajna w sprawach cywilnych - kiedy i komu przysługuje? Skarga nadzwyczajna w sprawach cywilnych - kiedy i komu przysługuje?

  Skarga nadzwyczajna w sprawach cywilnych - kiedy i komu przysługuje?

  Skarga nadzwyczajna została wprowadzona do porządku prawnego ponad 2 lata temu. Jest to instytucja ważna ze społecznego punktu widzenia. Zadaniem skargi nadzwyczajnej jest korygowanie prawomocnych orzeczeń sądowych. Ustawodawca wyszedł bowiem z założenia, że orzeczenia niezgodne z podstawowymi kryteriami sprawiedliwości, wymagają korekt...
  06-08-2020
  Więcej 
 • Zażalenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym Zażalenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Zażalenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Zażalenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym przysługuje od nieprawomocnych orzeczeń WSA. Środek ten nie dotyczy orzeczeń merytorycznych, a zatem nie dotyczy wyroków. Zażalenia wnosi się przede wszystkim na postanowienia i zarządzenia wydane w toku postępowania, z reguły o charakterze wpadkowym, tj. dotyczące kwestii ubocznych w po...
  31-07-2020
  Więcej 
 • Nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej w kpc już obowiązuje Nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej w kpc już obowiązuje

  Nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej w kpc już obowiązuje

  Na początku lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja kpc wprowadzająca nowy rodzaj postępowania odrębnego. Jest to postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Dowiedz się już teraz jak przygotować wzory pism procesowych.
  31-07-2020
  Więcej