Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: prawo

 • Prawniczy słownik angielsko-polski uzupełniony o pojęcia prawa i postępowania karnego Prawniczy słownik angielsko-polski uzupełniony o pojęcia prawa i postępowania karnego

  Prawniczy słownik angielsko-polski uzupełniony o pojęcia prawa i postępowania karnego

  Problemem, z którym stykają się wszyscy czytający orzeczenia sądów europejskich jest to, że występują one w większości oryginalnie w języku obcym. Wyjściem naprzeciw temu problemowi jest dostępny w programach LEX aktualizowany regularnie angielsko-polski słownik prawniczy. Udostępnione właśnie listopadowe wydanie słownika wzbogac...
  30-11-2020
  Więcej 
 • Zgłoś buble prawne, wygraj dostęp do LEX Zgłoś buble prawne, wygraj dostęp do LEX

  Zgłoś buble prawne, wygraj dostęp do LEX

  Szanowni Użytkownicy. Ruszamy z akcją „Poprawmy prawo”, do której zapraszamy także Państwa! Na koniec roku chcemy wytypować najważniejsze przepisy wymagające poprawy – luki prawne, regulacje niejasne, sprzeczne ze sobą, z konstytucją czy prawem UE.
  26-11-2020
  Więcej 
 • Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

  Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

  Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo zmierza do sprawdzenia, czy istnieją szczególne przesłanki, które przemawiałyby za zmianą (uchyleniem) tej decyzji. Warunkiem dopuszczającym przeprowadzenie takiego postępowania jest to, że zmienione rozstrzygnięcie nie będzie kolidowa...
  26-11-2020
  Więcej 
 • Udostępnienie informacji publicznej na wniosek Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

  Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

  Każdemu obywatelowi przysługuje konstytucyjne prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Wiąże się ono m.in. z dostępem do dokumentów. Jednym zaś z trybów udostępniania informacji publicznej jest jej udostępnianie na wniosek.
  26-11-2020
  Więcej 
 • Praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji Praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji

  Praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji

  Czy dopuszczalne jest wykonywane pracy zdalnej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie kwarantanny lub izolacji? Czy pracodawca może wydać polecenie pracy zdalnej pracownikowi w takim stanie? Jakie świadczenia przysługują pracownikom? W związku z zakresem epidemii takie pytania coraz częściej mogą nurtować zarówno pracodawców, ja...
  20-11-2020
  Więcej 
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - ZUS zmienia interpretację przepisów Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - ZUS zmienia interpretację przepisów

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - ZUS zmienia interpretację przepisów

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikom oraz innym osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym w związku ze skutkami wywołanymi przez epidemię koronawirusa, w okresach wyznaczonych przez kolejne rozporządzenia wydawane na podstawie art. 4 ust. 3 specustawy covidowej. Wraz ze wzrostem zachorowań i w efekcie decyzją zamknięcia ko...
  20-11-2020
  Więcej 
 • Przymusowe umorzenia udziałów Przymusowe umorzenia udziałów

  Przymusowe umorzenia udziałów

  Umorzenie udziałów w spółce z o.o. możliwe jest dopiero po wpisie spółki do rejestru. Prawna likwidacja udziału jest możliwa pod warunkiem, że przewiduje to umowa spółki. Jeśli umowa spółki nie zawiera postanowienia, że udziały mogą być umarzane, nie jest to dopuszczalne, nawet jeśli wspólnik wyraża zgodę na umorzenie jego ud...
  16-11-2020
  Więcej 
 • Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy - nowe postępowanie cywilne Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy - nowe postępowanie cywilne

  Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy - nowe postępowanie cywilne

  Od 30 listopada 2020 r. obowiązywać będzie szybka procedura prowadząca do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. W założeniach prawodawcy, chodzi o szybkie izolowanie osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. D...
  13-11-2020
  Więcej 
 • Zmiana etatu przez pandemię pozwala przeliczyć wysokość zasiłku Zmiana etatu przez pandemię pozwala przeliczyć wysokość zasiłku

  Zmiana etatu przez pandemię pozwala przeliczyć wysokość zasiłku

  Osoby pobierające zasiłki, którym w związku z pandemią pracodawca zmniejszył wymiar etatu lub niekorzystnie zmienił warunki zatrudnienia na mocy specustawy covidowej, mogą uzyskać po przeliczeniu wyższe świadczenia. Wraz z publikacją nowelizacji przepisów zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubez...
  09-11-2020
  Więcej 
 • Jakie jest dla kredytobiorcy ryzyko związane z kredytem frankowym? Jakie jest dla kredytobiorcy ryzyko związane z kredytem frankowym?

  Jakie jest dla kredytobiorcy ryzyko związane z kredytem frankowym?

  Kredyty denominowane i indeksowane pojawiły się w Polsce po roku 2002 i stopniowo zdobyły dominującą pozycję na rynku kredytów hipotecznych w latach 2006-2008. Wskutek coraz ściślejszych wymogów regulacyjnych banki stopniowo przestały udzielać takich kredytów. Po roku 2011 kredyty takie praktycznie przestały być udzielane. Czy związ...
  23-10-2020
  Więcej 
 • Jak wyliczyć wartość przedmiotu sporu na gruncie kredytu frankowego? Jak wyliczyć wartość przedmiotu sporu na gruncie kredytu frankowego?

  Jak wyliczyć wartość przedmiotu sporu na gruncie kredytu frankowego?

  Jak wyliczyć wysokość roszczeń dochodzonych na gruncie kredytów frankowych? Jak policzyć wartość przedmiotu sporu przy żądaniu odfrankowania? Czy samemu wyliczać w.p.s. czy zlecać analitykowi finansowemu? Jak ustalić w.p.s. przy braku nadwyżki we wpłatach? Pytań dotyczących kredytów frankowych jest coraz więcej.
  09-10-2020
  Więcej 
 • Jak przeprowadzić dowód z zeznań świadka po reformie kpc? Jak przeprowadzić dowód z zeznań świadka po reformie kpc?

  Jak przeprowadzić dowód z zeznań świadka po reformie kpc?

  Jak wygląda dowód z zeznań świadka w formie ustnej, a jak na piśmie? Jak ocenić wiarygodność zeznań świadka? Jaka jest rola sądu i pełnomocników w przeprowadzeniu tego dowodu? To tylko nieliczne pytania, które pojawiają się w związku ze zmianami w postępowaniu dowodowym, które wprowadziła tzw. reforma kpc.
  17-09-2020
  Więcej 
 • Reguły intertemporalne a instytucja kary łącznej w tarczy 4.0 Reguły intertemporalne a instytucja kary łącznej w tarczy 4.0

  Reguły intertemporalne a instytucja kary łącznej w tarczy 4.0

  Tarcza 4.0 wprowadziła liczne zmiany w procedurze karnej ale także w Kodeksie karnym. Nowelizacja zawiera również reguły intertemporalne dotyczące kary łącznej. Ustalenie, w jakiej relacji ich treść normatywna pozostaje do ogólnych reguł intertemporalnych wywodzonych z Kodeksu może budzić wątpliwości.
  26-08-2020
  Więcej 
 • Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie kancelarii prawnych? Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie kancelarii prawnych?

  Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie kancelarii prawnych?

  W marcu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Choć z przyczyn ekonomicznych nastąpiło zniesienie lockdownu, to jednak sytuacja epidemiczna w Polsce wciąż wpływa na funkcjonowanie kancelarii prawnej. Jak więc zarządzać kancelarią prawną w czasie epidemii?
  29-07-2020
  Więcej 
 • Są już nowe sądy w sprawach własności intelektualnej Są już nowe sądy w sprawach własności intelektualnej

  Są już nowe sądy w sprawach własności intelektualnej

  1 lipca weszła w życie nowelizacja k.p.c., która wprowadziła nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej. Tego rodzaju sprawy mają rozpatrywać nowoutworzone sądy. Właściwych w sprawach własności intelektualnej będzie więc pięć sądów sądów okręgowych oraz dwa apelacyjne. Czy wiesz jakie to sądy?
  06-07-2020
  Więcej