Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: prawo

 • TOP 5 najpopularniejszych orzeczeń TSUE w II kwartale 2021 r. TOP 5 najpopularniejszych orzeczeń TSUE w II kwartale 2021 r.

  TOP 5 najpopularniejszych orzeczeń TSUE w II kwartale 2021 r.

  Minął właśnie czerwiec, a wraz z nim dobiegł końca drugi kwartał 2021 r. W tym okresie Trybunał Sprawiedliwości UE wydał kilka ważnych orzeczeń. Które z nich interesowały najbardziej Użytkowników programów LEX? Jakich zagadnień dotyczyły? Wszystkiego dowiesz się, zapoznając się z naszym raportem na ten temat.
  16-07-2021
  Więcej 
 • Doręczanie pism sądowych przez portal informacyjny sądu i e-doręczenia w postępowaniu cywilnym Doręczanie pism sądowych przez portal informacyjny sądu i e-doręczenia w postępowaniu cywilnym

  Doręczanie pism sądowych przez portal informacyjny sądu i e-doręczenia w postępowaniu cywilnym

  Doręczanie pism sądowych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i e-doręczenia w postępowaniu cywilnym to elementy procesu elektronizacji postępowań sądowych. Proces ten trwa od dłuższego czasu, ale jeszcze sporo pracy przed polskim wymiarem sprawiedliwości, by osiągnąć pożądany stan. Każda z tego typu zmian, to swego rodzaju ...
  02-07-2021
  Więcej 
 • Już wkrótce w ksh pojawi się nowa spółka kapitałowa - czyli słów kilka o prostej spółce akcyjnej Już wkrótce w ksh pojawi się nowa spółka kapitałowa - czyli słów kilka o prostej spółce akcyjnej

  Już wkrótce w ksh pojawi się nowa spółka kapitałowa - czyli słów kilka o prostej spółce akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 roku w polskim systemie prawnym pojawi się nowa spółka kapitałowa – prosta spółka akcyjna (PSA). PSA to swoista mieszanka cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Prosta spółka akcyjna nie posiada kapitału zakładowego, ponadto jej akcje mogą zostać uprzywilejowane w sposób nieznany inn...
  21-06-2021
  Więcej 
 • Zasiedzenie nieruchomości Zasiedzenie nieruchomości

  Zasiedzenie nieruchomości

  Zasiedzenie nieruchomości jest sposobem nabycia jej prawa własności przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego wykonywania tego prawa w ciągu oznaczonego w ustawie czasu. Co istotne, zasiedzenie ma charakter nieodpłatny. Skutek nabycia następuje zaś z mocy samego prawa.
  16-06-2021
  Więcej 
 • Ustanowienie służebności drogi koniecznej Ustanowienie służebności drogi koniecznej

  Ustanowienie służebności drogi koniecznej

  Potrzeba ustanowienia służebności drogi koniecznej ma miejsce wówczas, gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Dostęp do drogi publicznej musi być taki, by pozwolić właścicielowi korzystać z całej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
  14-06-2021
  Więcej 
 • Prawniczy słownik angielsko-polski wzbogacony o pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych Prawniczy słownik angielsko-polski wzbogacony o pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

  Prawniczy słownik angielsko-polski wzbogacony o pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

  Dostępny w LEX Prawo Europejskie angielsko-polski słownik prawniczy to unikalne rozwiązanie wśród baz prawa europejskiego. Słownik wyróżnia się tym, że jest zintegrowany z orzeczeniami w jęz. angielskim i podlega regularnej aktualizacji. Najnowsze wydanie zostało wzbogacone m.in. o słownictwo z zakresu ochrony danych osobowych.
  26-04-2021
  Więcej 
 • TOP 5 najpopularniejszych orzeczeń TSUE w I kwartale 2021 r. TOP 5 najpopularniejszych orzeczeń TSUE w I kwartale 2021 r.

  TOP 5 najpopularniejszych orzeczeń TSUE w I kwartale 2021 r.

  Minął właśnie marzec, a wraz z nim dobiegł końca pierwszy kwartał 2021 r. W tym okresie Trybunał Sprawiedliwości UE wydał kilka ważnych orzeczeń. Które z nich interesowały najbardziej Użytkowników programów LEX? Jakich zagadnień dotyczyły? Wszystkiego dowiesz się, zapoznając się z naszym raportem na ten temat.
  20-04-2021
  Więcej 
 • Zmiana powództwa w postępowaniu apelacyjnym Zmiana powództwa w postępowaniu apelacyjnym

  Zmiana powództwa w postępowaniu apelacyjnym

  Możliwość zmiany powództwa w postępowaniu apelacyjnym w ramach postępowania cywilnego jest dość mocno ograniczona, ale istnieje. W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzać żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami. Jedynie w razie zmiany okoliczności można żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości l...
  22-03-2021
  Więcej 
 • Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji

  Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji

  Reforma postępowania cywilnego z 2019 r. przyniosła wiele zmian, które pomimo upływu kilkunastu miesięcy ciągle wzbudzają kontrowersje. Przykładem tego jest instytucja zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Innymi słowy, sytuacja, która relatywnie często może mieć miejsce w toczących się spr...
  19-03-2021
  Więcej 
 • Czy walka z epidemią jest ważniejsza niż zgodność z prawem? Czy walka z epidemią jest ważniejsza niż zgodność z prawem?

  Czy walka z epidemią jest ważniejsza niż zgodność z prawem?

  Stało się, jednolita linia orzecznicza w sprawie kar za nieprzestrzeganie ograniczeń związanych z epidemią została przełamana. Czy takich orzeczeń będzie więcej? Czy NSA podtrzyma stanowisko WSA w Bydgoszczy?
  19-03-2021
  Więcej 
 • Kredyty frankowe - co w praktyce oznacza teoria dwóch kondykcji? Kredyty frankowe - co w praktyce oznacza teoria dwóch kondykcji?

  Kredyty frankowe - co w praktyce oznacza teoria dwóch kondykcji?

  Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu. Tak orzekł SN w uchwale z 16 lute...
  17-03-2021
  Więcej 
 • Odwołanie od decyzji administracyjnej Odwołanie od decyzji administracyjnej

  Odwołanie od decyzji administracyjnej

  Decyzje wydawane przez organy administracyjne często nie są satysfakcjonujące dla stron postępowania. Na szczęście jedną z zasad postępowania administracyjnego jest jego dwuinstancyjność. Z założenia zatem, strona niezadowolona z decyzji organu może wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej.
  24-02-2021
  Więcej 
 • Czy przedsiębiorca może być traktowany jak konsument? Czy przedsiębiorca może być traktowany jak konsument?

  Czy przedsiębiorca może być traktowany jak konsument?

  Nowelizacja Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą niektórzy przedsiębiorcy będą traktowani jak konsumenci, obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Nowe regulacje, mimo, że objętościowo są niewielkie wprowadzają duże zmiany w codziennej działalności wielu przedsiębiorców. Co się zmieniło i jak wygląda to w praktyce?
  23-02-2021
  Więcej 
 • Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym podczas COVID-19 i nie tylko Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym podczas COVID-19 i nie tylko

  Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym podczas COVID-19 i nie tylko

  Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym to jeden z intrumentów przyspieszających postępowanie cywilne. Celem tej instytucji jest usprawnienie postępowania w sprawach, w których nie jest potrzebne przeprowadzenie rozprawy. W dobie COVID-19 okazja do wykorzystania tej możliwości jest jeszcze szersza.
  15-02-2021
  Więcej 
 • Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

  Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

  W postępowaniu administracyjnym uczestnikami są przed wszystkim jego strony. Kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza jednak udział w postępowaniu organizacji społecznych, które nie działają we własnym interesie, ale w interesie społecznym. Żądanie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu może być kiero...
  12-02-2021
  Więcej