Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: RODO

 • Praca zdalna a ochrona danych osobowych Praca zdalna a ochrona danych osobowych

  Praca zdalna a ochrona danych osobowych

  Teraz, gdy ogromna część pracowników biurowych została skierowana do pracy zdalnej, bardzo ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa takiej pracy. Administratorzy i pracownicy muszą odpowiednio chronić wszelkie dane, jakie znajdują się na komputerach służbowych, w tym także te obejmujące dane osobowe. Organizowanie pracy z domu warto zac...
  27-03-2020
  Więcej 
 • Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych

  Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych

  Firmy przeznaczają coraz większe budżety na nowoczesne formy marketingu w sieci. Warto jednak wiedzieć, że internetowy marketing może wiązać się z ryzykiem naruszenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Kiedy takie ryzyko może się pojawić? Dowiesz się tego w LEX Ochrona Danych Osobowych.
  06-02-2020
  Więcej 
 • Strona internetowa zgodna z RODO Strona internetowa zgodna z RODO

  Strona internetowa zgodna z RODO

  Strona internetowa to wizytówka firm i instytucji. Stanowi nie tylko źródło podstawowych informacji o podmiocie, ale pokazuje także jak profesjonalnie właściciel strony podchodzi do wszelkich wymogów nakładanych na niego przez przepisy prawa. Warto pamiętać, że PUODO także zajrzy na naszą stronę zanim pojawi się z kontrolą. Jak pow...
  15-01-2020
  Więcej 
 • RODO w rekrutacji RODO w rekrutacji

  RODO w rekrutacji

  Katalog danych, jakie może pozyskać pracodawca od kandydata na pracownika, jest określony w przepisach Kodeksu pracy. Jednak zagadnienie to nadal budzi wiele wątpliwości w praktyce. W jaki sposób można dowiedzieć się jak najwięcej o kandydacie, aby proces rekrutacji był efektywny, przy jednoczesnym respektowaniu przepisów w zakresie och...
  29-11-2019
  Więcej 
 • Jak udostępniać dane osobowe zgodnie z RODO? Jak udostępniać dane osobowe zgodnie z RODO?

  Jak udostępniać dane osobowe zgodnie z RODO?

  Do wielu podmiotów regularnie spływają wnioski o udostępnienie szeregu informacji, nierzadko zawierających dane osobowe. Padają zapytania m.in. o udostępnienie listy płac, nagrań z monitoringu, listy uczniów, nazwisk dłużników, adresów zamieszkania obywateli, a także żądania udostępnienia konkretnych informacji osobom prowadzącym...
  29-10-2019
  Więcej 
 • Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych

  Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych

  Ataki hakerskie czy awarie spowodowane złośliwym oprogramowaniem to realne niebezpieczeństwo obejmujące tu i teraz zdecydowaną większość firm i jednostek publicznych. Zapraszamy na szkolenie online, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać niedawne wdrożenie zasad ochrony danych osobowych do spełnienia wymogów stawian...
  20-09-2019
  Więcej 
 • Dostęp do danych osobowych – uprawnienie pracownika, obowiązek pracodawcy Dostęp do danych osobowych – uprawnienie pracownika, obowiązek pracodawcy

  Dostęp do danych osobowych – uprawnienie pracownika, obowiązek pracodawcy

  Prawo do dostępu do swoich danych osobowych to fundamentalne prawo wynikające z RODO. Obowiązuje ono także w stosunkach pracy. Uprawnienie pracownika do dostępu do przetwarzanych o nim informacji a z drugiej strony obowiązek pracodawcy do umożliwienia takiego dostępu rodzi wiele wątpliwości w praktyce. Z LEX Ochrona Danych Osobowych dowie...
  06-09-2019
  Więcej 
 • Powierzenie, udostępnienie a może upoważnienie – jak przekazywać dane osobowe? Powierzenie, udostępnienie a może upoważnienie – jak przekazywać dane osobowe?

  Powierzenie, udostępnienie a może upoważnienie – jak przekazywać dane osobowe?

  Wielu administratorów ma wątpliwości, kiedy faktycznie dochodzi do powierzenia danych innemu podmiotowi, a tym samym czy konieczne jest zawarcie umowy powierzenia. Kolejnym problemem, z którym borykają się administratorzy, jest rozróżnienie sytuacji, w których przekazanie danych innemu podmiotowi będzie powierzeniem, a kiedy udostępnieni...
  23-08-2019
  Więcej 
 • Kto jest w praktyce odpowiedzialny za rozliczalność według RODO? Kto jest w praktyce odpowiedzialny za rozliczalność według RODO?

  Kto jest w praktyce odpowiedzialny za rozliczalność według RODO?

  Rozliczalność w świetle RODO to jedna z kluczowych zasad nałożona na administratora danych. Zakłada ona, że administrator danych musi być w stanie wykazać przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. W praktyce najczęściej kojarzona jest w dokumentowaniem wszelkich procesów związanych z ochroną danych osobowych i bar...
  15-07-2019
  Więcej 
 • Czy wyznaczyłeś już zastępcę inspektora ochrony danych? Czy wyznaczyłeś już zastępcę inspektora ochrony danych?

  Czy wyznaczyłeś już zastępcę inspektora ochrony danych?

  Od 4 maja znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych przewidują formalną możliwość wyznaczenia zastępcy inspektora ochrony danych osobowych. Należy o tym powiadomić Prezesa UODO. Szukasz właściwego formularza takiego zawiadomienia? Znajdziesz go w LEX ODO.
  27-06-2019
  Więcej 
 • Dostęp do informacji publicznej a RODO Dostęp do informacji publicznej a RODO

  Dostęp do informacji publicznej a RODO

  Dostęp do informacji publicznej pełni rolę powszechnego mechanizmu kontroli nad sprawowaniem władzy i wydatkowaniem środków publicznych, z którego coraz częściej korzystają obywatele. Prawo do dostępu do informacji publicznej nie ma jednak charakteru absolutnego, podlega licznym ograniczeniom, wynikającym m.in. z konieczności ochrony ...
  12-06-2019
  Więcej 
 • RODO w kadrach - ważne zmiany dla pracodawców RODO w kadrach - ważne zmiany dla pracodawców

  RODO w kadrach - ważne zmiany dla pracodawców

  Od 4 maja obowiązują zmiany dotyczące ochrony danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy. Dla pracodawców to bardzo ważna zmiana, bo każdy z nich pozyskuje i przechowuje (a więc przetwarza) dane osobowe osób zatrudnianych.
  27-05-2019
  Więcej 
 • RODO 2.0. – rzeczywistość po 4 maja

  Ustawa sektorowa nie pozostawiła złudzeń – konieczne jest dokonanie przeglądu organizacyjnych procesów przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to w szczególności firm świadczących usługi drogą elektroniczną. Aby dostosować się do zmian w prawie, muszą one pozyskać jeszcze więcej zgód na przetwarzanie danych od swoich klientów, ...
  20-05-2019
  Więcej