Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: sądy

 • Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu

  Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu

  Zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia. Mowa tu przede wszystkim o postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia oraz o postanowieniu w przedmiocie oddaleniu wniosku o zabezpieczenie. Zażalenie można też wnieść na postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, któr...
  28-02-2020
  Więcej 
 • Co powinniśmy wiedzieć o uzasadnieniach wyroków NSA? Co powinniśmy wiedzieć o uzasadnieniach wyroków NSA?

  Co powinniśmy wiedzieć o uzasadnieniach wyroków NSA?

  Ogłoszenie wyroku NSA na posiedzeniu jawnym lub podpisanie sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym otwiera termin do sporządzenia jego uzasadnienia. Sporządzenie uzasadnienia wyroku z urzędu łączy się z obowiązkiem doręczenia jego odpisu każdej stronie. NSA z urzędu uzasadnia wszystkie orzeczenia w terminie 30 dni.
  18-02-2020
  Więcej 
 • Czy dopuszczalne jest wykorzystanie dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym? Czy dopuszczalne jest wykorzystanie dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym?

  Czy dopuszczalne jest wykorzystanie dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym?

  W orzecznictwie sądowym wykształciło się różnorodne orzecznictwo dotyczące oceny dowodów elektronicznych w postępowaniu cywilnym. Kodeks postępowania cywilnego nie normuje zagadnienia, jakim jest wykorzystanie dowodów nielegalnych tzw. „owoców z zatrutego drzewa”, dlatego też wskazanie dominującego poglądu orzeczniczego jest waż...
  10-02-2020
  Więcej 
 • Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony

  Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony

  Wznowienie postępowania administracyjnego umożliwia weryfikację ostatecznej decyzji administracyjnej. Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. W niektórych sytuacjach wyraźnie przewiduje się możliwość wszczęcia postępowania wyłącznie na żądanie strony, wyłączając tym samym ...
  06-02-2020
  Więcej 
 • Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania formalne Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania formalne

  Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania formalne

  Braki formalne apelacji uniemożliwiają nadanie jej prawidłowego biegu. Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji kończy się wtedy wezwaniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Apelacja może finalnie ulec odrzuceniu w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, liczonego od dnia doręczenia wezwania.
  06-02-2020
  Więcej 
 • Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c. Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c.

  Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c.

  Zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia. Poza postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia bądź o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie, zaskarżalne są zatem także postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, czy postanowienia stwie...
  20-11-2019
  Więcej