Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: windykacje

 • Doręczenia elektroniczne w postępowaniu egzekucyjnym. Co się zmieni? Doręczenia elektroniczne w postępowaniu egzekucyjnym. Co się zmieni?

  Doręczenia elektroniczne w postępowaniu egzekucyjnym. Co się zmieni?

  Już od 3 lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące doręczania pism za pośrednictwem portalu informacyjnego w czasie epidemii COVID 19. W październiku 2021 r. wejdą w życie przepisy dotyczące doręczeń elektronicznych. Jak zmiany odbijają się na pracy komornika?
  09-07-2021
  Więcej 
 • Postępowanie upadłościowe w branży TSL - BEZPŁATNY WEBINAR Postępowanie upadłościowe w branży TSL - BEZPŁATNY WEBINAR

  Postępowanie upadłościowe w branży TSL - BEZPŁATNY WEBINAR

  Czy branża TSL odczuła epidemię? Czy kryzys w sferze płynności przełożył się na problemy z niewypłacalnością? Czy rozwiązaniem problemów może być uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne? Dowiedz się na szkoleniu!
  24-06-2021
  Więcej 
 • Praktyczne problemy uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Bezpłatny webinar. Praktyczne problemy uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Bezpłatny webinar.

  Praktyczne problemy uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Bezpłatny webinar.

  Czy nadzorca układu ma obowiązek przekazywać wierzycielom spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny oraz inne istotne dokumenty? Czy w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego można zmienić propozycje układowe? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskasz w trakcie bezpłatnego szkolenia online.
  08-06-2021
  Więcej 
 • Elektroniczne licytacje komornicze nieruchomości i ruchomości - szkolenie online Elektroniczne licytacje komornicze nieruchomości i ruchomości - szkolenie online

  Elektroniczne licytacje komornicze nieruchomości i ruchomości - szkolenie online

  E-licytacje komornicze z nieruchomości już wkrótce staną się faktem! Chcesz wiedzieć więcej o elektronicznych licytacjach z ruchomości i nieruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym? Zapisz się na szkolenie!
  07-06-2021
  Więcej 
 • Nowelizacja ustawy AML - nowe obowiązki Nowelizacja ustawy AML - nowe obowiązki

  Nowelizacja ustawy AML - nowe obowiązki

  Nowelizacja ustawy AML, oprócz tego, że stanowi implementację dyrektywy to znacząco modyfikuje dotychczasowe brzmienie ustawy. Z pozoru drobne zmiany wynikające z nowelizacji w praktyce będą rodzić daleko idące obowiązki po stronie instytucji obowiązanych, które nie tylko muszą zmodyfikować swoje procedury wewnętrzne, ale na nowo prz...
  23-04-2021
  Więcej 
 • Nowe zasady rozpatrywania reklamacji na rynku finansowym Nowe zasady rozpatrywania reklamacji na rynku finansowym

  Nowe zasady rozpatrywania reklamacji na rynku finansowym

  W pierwszej połowie grudnia Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej. Projekt od początku budził emocje ze względu na likwidację urzędu Rzecznika Finansowego odpowiedzialnego m.in. za ochronę interesów klientów podmiot...
  13-01-2021
  Więcej 
 • Upadłość i restrukturyzacja – praktycznie o zmianach w prawie Upadłość i restrukturyzacja – praktycznie o zmianach w prawie

  Upadłość i restrukturyzacja – praktycznie o zmianach w prawie

  Rok 2020 był rokiem wejścia w życie szeregu zmian w przepisach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Niektóre z tych zmian były zmianami fundamentalnymi – taki charakter miało z pewnością znowelizowanie przepisów regulujących upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Inne były zmianami, które ...
  02-12-2020
  Więcej 
 • Stosowanie nowych przepisów o ograniczaniu zatorów płatniczych Stosowanie nowych przepisów o ograniczaniu zatorów płatniczych

  Stosowanie nowych przepisów o ograniczaniu zatorów płatniczych

  W dniu 1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Znowelizowano cały szereg obowiązujących już ustaw, w tym szczególności ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która jest nazywana od tej pory ustawą o p...
  27-10-2020
  Więcej 
 • "Klucz za dług" - nowy rodzaj kredytu hipotecznego

  Zgodnie z nowelizacją Rekomendacji S banki mogą proponować klientom nowy produkt tzw. kredyt z opcją „klucz za dług”. Jest to rodzaj kredytu hipotecznego, który w razie problemów finansowych umożliwia kredytobiorcy oddanie nieruchomości w zamian za zwolnienie z zobowiązań kredytowych.
  28-08-2020
  Więcej 
 • Wpływ COVID-19 na postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe Wpływ COVID-19 na postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe

  Wpływ COVID-19 na postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe

  W związku z ogłoszonym stanem epidemii spowodowanej wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 ustawodawca zdecydował się wprowadzić do systemu prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego rozwiązania mające na celu ochronę przedsiębiorców przed gospodarczymi skutkami pandemii.
  06-08-2020
  Więcej 
 • Wakacje kredytowe Wakacje kredytowe

  Wakacje kredytowe

  Określenie „wakacje kredytowe” paradoksalnie pojawiło i upowszechniło się w okresie pandemii COVID-19. Mianem tym zaczęto określać przywilej kredytobiorcy pozwalający mu na wnioskowanie o możliwość odroczenia płatności rat kapitałowo-odsetkowych. Początkowo uzyskanie tego przywileju było uzależnione od woli banku, czyli kredyto...
  10-07-2020
  Więcej 
 • Dopłaty do kredytów w Tarczy antykryzysowej 4.0 Dopłaty do kredytów w Tarczy antykryzysowej 4.0

  Dopłaty do kredytów w Tarczy antykryzysowej 4.0

  Tarcza 4.0 ma stanowić wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w czasach pandemii COVID-19 spotykają się z trudnościami w prowadzeniu swojej działalności bądź też jej prowadzenie jest w znacznym stopniu utrudnione. Zaproponowane rozwiązania pozwalają na dokonanie przez państwo dopłat do udzielonych kredytów, w ten sposób odciążają...
  25-06-2020
  Więcej