Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: zmiany KPC

 • Są już nowe sądy w sprawach własności intelektualnej Są już nowe sądy w sprawach własności intelektualnej

  Są już nowe sądy w sprawach własności intelektualnej

  1 lipca weszła w życie nowelizacja k.p.c., która wprowadziła nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej. Tego rodzaju sprawy mają rozpatrywać nowoutworzone sądy. Właściwych w sprawach własności intelektualnej będzie więc pięć sądów sądów okręgowych oraz dwa apelacyjne. Czy wiesz jakie to sądy?
  06-07-2020
  Więcej 
 • Gdzie znajdziesz wzory pouczeń w sprawach cywilnych? Gdzie znajdziesz wzory pouczeń w sprawach cywilnych?

  Gdzie znajdziesz wzory pouczeń w sprawach cywilnych?

  Tarcza 4.0. została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Uchyla obowiązek ogłoszenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości w rozporządzeniu wzorów pouczeń w sprawach cywilnych. Gdzie w takim razie szukać wzorów pouczeń?
  25-06-2020
  Więcej 
 • Wykorzystaj wakacje na poznanie tajników reformy KPC Wykorzystaj wakacje na poznanie tajników reformy KPC

  Wykorzystaj wakacje na poznanie tajników reformy KPC

  Nowelizacja k.p.c. z lipca 2019 r., określana jako największa nowelizacja procedury cywilnej od kilku lat, obowiązuje już ponad pół roku. Wprowadziła ona szereg rewolucyjnych rozwiązań w postępowaniu cywilnym. Mimo faktu, że od wejścia w życie przepisów minęło już sporo czasu, nadal wywołują one problemy w praktyce.
  23-06-2020
  Więcej 
 • Przedłużenie terminu sądowego Przedłużenie terminu sądowego

  Przedłużenie terminu sądowego

  Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy) rozpoczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia. Jeżeli kodeks postępowania cywilnego przewiduje doręczenie z urzędu, bieg terminu rozpoczyna się od jego doręczenia. Przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć lub skrócić ...
  04-03-2020
  Więcej 
 • Jak zmieniła się apelacja, a jak zażalenie po nowelizacji kpc? Jak zmieniła się apelacja, a jak zażalenie po nowelizacji kpc?

  Jak zmieniła się apelacja, a jak zażalenie po nowelizacji kpc?

  Do którego sądu wnoszona jest obecnie apelacja, a do którego należy złożyć odpowiedź na apelację? W jaki sposób należy obecnie konstruować zarzuty w apelacji? Do jakiego sądu wnosi się obecnie odpowiedź na apelację ? To tylko nieliczne pytania związane z postępowaniem odwoławczym po nowelizacji kpc.
  21-02-2020
  Więcej 
 • Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym po reformie k.p.c. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym po reformie k.p.c.

  Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym po reformie k.p.c.

  W dniu 7 lutego 2020 r. weszły w życie zmiany w przepisach regulujących elektroniczne postępowanie upominawcze wynikające z reformy k.p.c. Zmiany okazały się na tyle daleko idące, że wpłynęły na przebieg całego postępowania. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest Sąd Rejonowy Lublin...
  21-02-2020
  Więcej 
 • Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym po reformie k.p.c. Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym po reformie k.p.c.

  Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym po reformie k.p.c.

  Reforma postępowania nie ominęła również wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym. Rolą przedmiotowego postępowania jest usprawnianie postępowania sądowego oraz odciążanie wymiaru sprawiedliwości od konieczności czasochłonnego ...
  28-01-2020
  Więcej 
 • PRZYKŁAD - Jak przygotować plan rozprawy? PRZYKŁAD - Jak przygotować plan rozprawy?

  PRZYKŁAD - Jak przygotować plan rozprawy?

  Nowelizacja KPC wprowadziła możliwość planowania rozprawy na etapie posiedzenia przygotowawczego. Korzyścią płynącą z planowania rozprawy - zarówno dla sądu, jak i uczestników postępowania - ma być określenie ram postępowania i ograniczenie wydłużenia biegu postępowania, tam, gdzie nie jest to konieczne.
  27-01-2020
  Więcej 
 • Apelacja i postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. Apelacja i postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c.

  Apelacja i postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c.

  Reforma postępowania cywilnego wprowadziła szereg zmian w zakresie postępowania odwoławczego. Duże zmiany widać w zakresie postępowania apelacyjnego. Postępowanie zażaleniowe także uległo istotnym modyfikacjom.
  21-01-2020
  Więcej 
 • Zgłoszenie zarzutu potrącenia po reformie k.p.c. Zgłoszenie zarzutu potrącenia po reformie k.p.c.

  Zgłoszenie zarzutu potrącenia po reformie k.p.c.

  Reforma postępowania cywilnego wprowadziła do k.p.c. przepis poświęcony procesowemu zarzutowi potrącenia. Zgodnie z nową regulacją, podstawą zarzutu potrącenia może być tylko wierzytelność pozwanego z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powoda, chyba że wierzytelność pozwanego jest niesporna lub uprawdo...
  14-01-2020
  Więcej 
 • Jak zmieniły się obowiązki pełnomocników procesowych po reformie KPC? Jak zmieniły się obowiązki pełnomocników procesowych po reformie KPC?

  Jak zmieniły się obowiązki pełnomocników procesowych po reformie KPC?

  Reforma k.p.c., wprowadziła szereg obowiązków, dla pełnomocników procesowym zastępujących strony. Reforma zakłada wielowariantowy model postępowania rozpoznawczego składający się z etapu wymiany pism procesowych. Nowe obowiązki dotyczą także etapu samej rozprawy czy postępowania odwoławczego.
  04-12-2019
  Więcej 
 • Mediacja po reformie KPC Mediacja po reformie KPC

  Mediacja po reformie KPC

  Na skutek dokonanej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono wiele zmian w zakresie mediacji. Zmiany dotyczą m.in. sposobu poboru i przyznawania wynagrodzenia mediatora. Zmianie ulega też podstawa prawna wydawania postanowień o skierowaniu do mediacji.
  20-11-2019
  Więcej 
 • Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c. Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c.

  Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c.

  Zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia. Poza postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia bądź o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie, zaskarżalne są zatem także postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, czy postanowienia stwie...
  20-11-2019
  Więcej 
 • Wniesienie apelacji po reformie k.p.c. Wniesienie apelacji po reformie k.p.c.

  Wniesienie apelacji po reformie k.p.c.

  Reforma postępowania cywilnego dokonała istotnych zmian w zakresie postępowania apelacyjnego. Jej efekty widać już na etapie wniesienia apelacji. Duże znaczenie w tej materii odgrywają reguły intertemporalne.
  20-11-2019
  Więcej 
 • Po nowelizacji KPC zasądzane będą też odsetki od kosztów procesu Po nowelizacji KPC zasądzane będą też odsetki od kosztów procesu

  Po nowelizacji KPC zasądzane będą też odsetki od kosztów procesu

  Z nowelizacją KPC wiążą się także zmiany dotyczące kosztów procesu. Sąd, zasądzając koszty procesu, powinien zasądzić je wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Wynika to z nowego art. 98 § 1(1) KPC.
  09-10-2019
  Więcej