• Dlaczego wprowadzamy 2-stopniową weryfikację w Wolters Kluwer?

   To rozwiązanie ma wzmocnić ochronę danych użytkowników oraz dokumentów, jakie tworzą i przechowują w produktach Wolters Kluwer. W ten sposób chcemy sprostać wyzwaniom, które niesie ze sobą szybko postępujący proces cyfryzacji różnych sfer życia, w tym codziennej pracy wykonywanej przez naszych użytkowników.

  • Czy 2-stopniowa weryfikacja jest obowiązkowa dla wszystkich użytkowników?

   Tak, jest to rozwiązanie przeznaczone dla wszystkich użytkowników posiadających konto w Wolters Kluwer.

  • Na czym polega 2-stopniowa weryfikacja w Wolters Kluwer?

   Pierwszym etapem jest weryfikacja na podstawie loginu i hasła. Drugim etapem jest dodanie przez użytkownika urządzenia, z którego się loguje po raz pierwszy, do listy zaufanych urządzeń powiązanej z jego kontem.

  • Co to jest urządzenie?

   W ramach 2-stopniowej weryfikacji poprzez urządzenie rozumiemy zestaw składający się z komputera (telefonu lub tabletu) z zainstalowaną na nim przeglądarką.

  • Kiedy zostanę poproszony o dodanie mojego urządzenia do konta?

   Konieczność dodania urządzenia do konta użytkownika pojawia się przy bezpośrednim logowaniu do programu lub wejściu do programu za pośrednictwem logotypu umieszczonego na liście „Moje produkty” w Serwisie logowania.

  • Czy muszę dodawać swoje urządzenie za każdym razem, gdy chcę skorzystać z mojego programu?

   Nie. Wystarczy raz dodać urządzenie do swojego konta. Przy kolejnych logowaniach takie urządzenie będzie już rozpoznawane jako zaufane i aby przejść do wybranego programu, będzie wystarczyło zwykłe logowanie na podstawie loginu i hasła,

  • Jak mogę dodać urządzenie do swojego konta?

   Dodawanie urządzenia odbywa się zawsze za pośrednictwem przeznaczonego do tego celu okna „Dodawanie nowego urządzenia”. To okno pojawia się, gdy użytkownik loguje się z urządzenia, które nie zostało dodane do jego konta. Użytkownik może również powiązać swoje urządzenie z kontem, dodając je w zakładce „Moje urządzenia”, która jest dostępna w Serwisie logowania.

  • Czy w zakładce „Moje urządzenia” mogę dodać każde urządzenie?

   W zakładce „Moje urządzenia” można dodać tylko bieżące urządzenie, z którego użytkownik zalogował się do Serwisu logowania.

  • Dlaczego muszę ponownie dodać komputer (tablet lub telefon) do listy zaufanych urządzeń na moim koncie?

   Taka sytuacja jest możliwa w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy urządzenie raz już dodane, zostało później usunięte (np. w celu zastąpienia go innym urządzeniem).
   Po drugie, należy pamiętać, że urządzenie to nie tylko sam komputer (tablet lub telefon), ale także zainstalowana na nim przeglądarka. Zatem przyczyną ponownej prośby o dodanie urządzenia może być zmiana dotychczasowej przeglądarki lub skorzystanie z innej przeglądarki, która jest dodatkowo zainstalowana na używanym sprzęcie.

  • Ile zaufanych urządzeń mogę posiadać na swoim koncie?

   Każdy użytkownik może dodać do swojego konta do 6 urządzeń desktopowych i do 4 urządzeń mobilnych.

  • Czy mogę nadawać własne nazwy dodawanym urządzeniom?

   Tak, istnieje taka możliwość. Opcja ta ma na celu ułatwienie identyfikacji urządzeń dodanych do listy zaufanych. Jednak, aby skutecznie dodać urządzenie jako zaufane, zmiana jego domyślnej nazwy nie jest konieczna. Można dodać urządzenie z nazwą domyślną i zmienić ją później na własną w zakładce „Moje urządzenia” dostępnej w Serwisie logowania.

  • Czy można zwiększać lub zmniejszać liczbę urządzeń, które chcę dodać jako zaufane?

   Nie. Przyznane limity 6 urządzeń desktopowych i 4 mobilnych są niezmienne dla wszystkich użytkowników. Oznacza to również, że dodanie mniejszej liczby urządzeń z jednej kategorii nie daje możliwości zwiększenia liczby urządzeń z drugiej kategorii. Limity dla urządzeń desktopowych i mobilnych są stałe i traktowane odrębnie.

  • Dlaczego dodanie 5-go i 6-go urządzenia desktopowego oraz 4-go urządzenia mobilnego wymaga dodatkowego potwierdzenia za pośrednictwem e-maila?

   W ten sposób przypominamy naszym użytkownikom, że zbliżają się do przyznanych im limitów w ramach poszczególnych kategorii urządzeń. Być może warto w takiej sytuacji usunąć z listy „Moje urządzenia” te urządzenia, z których już się nie korzysta.

  • Co się stanie, gdy przekroczę na wyznaczone limity urządzeń desktopowych lub mobilnych?

   W takiej sytuacji użytkownik nie zostaje odcięty od swoich programów. Musi jedynie wskazać jedno z dotychczasowych urządzeń, które chce zastąpić nowym. Taką operację zamiany może przeprowadzić w specjalnym oknie, które pojawi się przy wejściu do programu, gdy loguje się z ponadlimitowego urządzenia. W takiej sytuacji warto też zajrzeć do zakładki „Moje urządzenia” w Serwisie logowania i usunąć te urządzenia, z których już się nie korzysta.

  • Gdzie mogę zobaczyć, jakie urządzenia mam przypisane do konta?

   Każdy użytkownik może zobaczyć swoje urządzenia przypisane do konta w zakładce „Moje urządzenia”, która jest dostępna w Serwisie logowania. Są tam prezentowane wszystkie urządzenia posiadane przez użytkownika oraz daty ich dodania.

  • Jak mogę usunąć dodane urządzenie?

   Aby usunąć wybrane urządzenie, należy wejść do zakładki „Moje urządzenia”, która jest dostępna w Serwisie logowania, i kliknąć na ikonę z „Koszem” przy urządzeniu wybranym do usunięcia. Każda operacja usunięcia wymaga dodatkowego zatwierdzenia poprzez kliknięcie linka w e-mailu wysłanym na adres przypisany do konta. Po usunięciu urządzenia otrzymasz dodatkowy e-mail potwierdzający zakończenie operacji. Jednorazowo można usunąć tylko jedno urządzenie.

  • Jak przywrócić usunięte urządzenie?

   Operacja usuwania urządzeń jest nieodwracalna. Jednak przy kolejnej próbie wejścia do programu usunięte urządzenie zostanie rozpoznane jako nieznane i wtedy będzie można je ponownie dodać.

  • Czy mogę zmienić nazwę dodanemu wcześniej urządzeniu?

   Tak, użytkownik może w każdej chwili zmienić nazwy urządzeń, które dodał wcześniej. W tym celu należy wejść do zakładki „Moje urządzenia” i kliknąć w nazwę wybranego urządzenia. W polu edycji można wpisać własną nazwę, zastąpić ją lub usunąć poprzednią. W przypadku usunięcia nazwy własnej urządzenia, pozostanie ono na liście z nazwą domyślną.

  • Co zrobić, jeśli nie dostanę e-maila z linkiem potwierdzającym?

   Przede wszystkim zalecamy sprawdzenie folderu „Spam” w poczcie użytkownika lub innych folderów, do których przychodzą wiadomości. Jeżeli mimo tego e-mail z linkiem potwierdzającym nie zostanie odnaleziony, to można powrócić do okna z informacją o oczekiwaniu na potwierdzenie. Stamtąd należy przejść do zakładki „Moje urządzenia” i ponownie dodać lub usunąć wybrane urządzenie celem wygenerowania kolejnego e-maila potwierdzającego. W ostateczności można skontaktować się z naszym
   Działem Pomocy Technicznej.

  • Co się stanie, jeżeli nie kliknę w link w e-mailu potwierdzającym?

   W takim przypadku operacja nie zostanie dokończona. To oznacza, że dodawane urządzenie nie zostanie dodane i analogicznie: usuwane urządzenie nie zostanie usunięte, a zastępowane urządzenie nie zostanie zastąpione.

  • Co zrobić, gdy w skrzynce mam dwa e-maile z linkiem potwierdzającym, które dotyczą tego samego urządzenia?

   Zawsze należy wybierać e-mail, który został wysłany z najnowszą datą, ponieważ w takiej sytuacji linki w wiadomościach wcześniejszych stają się nieaktywne.