W takiej sytuacji użytkownik nie zostaje odcięty od swoich programów. Musi jedynie wskazać jedno z dotychczasowych urządzeń, które chce zastąpić nowym. Taką operację zamiany może przeprowadzić w specjalnym oknie, które pojawi się przy wejściu do programu, gdy loguje się z ponadlimitowego urządzenia. W takiej sytuacji warto też zajrzeć do zakładki „Moje urządzenia” w Serwisie logowania i usunąć te urządzenia, z których już się nie korzysta.


Czy odpowiedź była pomocna?

Asystent pomocy