LEX Bibliografia PAN

Więcej

Mniej

Testuj przez 1 dzień za darmo do końca roku za darmo przez {{ product.free_acces_time_period }} dni za darmo Testuj
  • O programie

LEX Polska Bibliografia Prawnicza (PAN)

zawiera, obok pozycji prawniczych (z teorią i historią państwa i prawa, prawem międzynarodowym publicznym, naukami penalnymi), także (tylko wybrane z uwagi na związek z zasadniczym przedmiotem PBP) pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego (kryminologia, kryminalistyka, oraz medycyna, psychiatria i psychologia sądowa).

 

Bibliografia

W chwili obecnej program udostępnia użytkownikom łącznie ponad 362 tysięce zapisów bibliograficznych pochodzących z lat 1965-2018.


Każda publikacja opatrzona jest metryką, która zawiera następujące informacje:


  • nazwisko i imię (imiona) autor (autorów) publikacji,
  • rodzaj autorstwa (jeżeli jest to rodzaj szczególny, np. redakcja),
  • tytuł publikacji,
  • opis przy recenzjach i polemikach, podgląd powiązanej publikacji,
  • opis przy publikacjach książkowych będących pracami zbiorowymi możliwe jest wywołanie listy skróconych metryk artykułów zawartych w tej książce.
  • Lista ta działa jak zwykła skrócona lista metryk.

 

Program jest dostępny jako oddzielny moduł do produktów z oferty Wolters Kluwer. Stanowi integralną część LEX Omega i LEX Prestige.


Aktualizowany jest miesięcznie. Informacje o przyroście bazy oraz o ewentualnych zmianach w programie są przedstawiane w menu Pomoc w opcji Bibliografia PAN - informacje ogólne o aktualizacji.


Obecnie LEX Polaka Bibliografia Prawnicza (PAN) zawiera 363 668 noty bibliograficzne.


Dane na 29 listopada 2018 r.

 

Liczba dostępów: {{price_list.display_value}}
{{price_list.month_price_promotion_netto}} zł netto/m-c
{{price_list.month_price_netto}} zł netto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_brutto}} zł brutto/m-c
{{price_list.price_promotion_netto}} zł netto/rok
{{price_list.price_netto}} zł netto/rok
{{price_list.price_promotion_brutto}} zł brutto/rok
RABAT -{{ price_list.discount }} %