LEX Czasopisma Premium

To jeden z największych na rynku zbiorów piśmiennictwa prawniczego - 67 czasopism i ponad 80 tysięcy artykułów.

Image
Już od 240,00 zł netto/m-c Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką:
240,00 zł

Jak wykupić dostęp do LEX Czasopisma ?

Zacznij subskrypcję o połowę taniej

Zacznij subskrypcję o połowę taniej

Program dostępny jest w wygodnej formule miesięcznej subskrypcji, z której możesz zrezygnować w dowolnym momencie. Kiedy rezygnujesz, Twój abonament wygasa wraz z końcem bieżącego okresu abonamentowego. 

Skorzystaj ze specjalnej promocji i zacznij swoją subskrypcję 50% taniej w pierwszym miesiącu. W koszyku użyj kodu rabatowego: CZAS-START

Płatność za program następuje poprzez podpięcie danych karty płatniczej. Co miesiąc opłata za kolejny okres subskrypc...

Czym jest LEX Czasopisma ?

LEX Czasopisma Premium to jeden z  największych na rynku zbiorów piśmiennictwa prawniczego. Zawiera elektroniczne wersje artykułów, glos, recenzji i  omówień orzeczeń z  67 czasopism prawniczych – wydawanych przez Wolters Kluwer Polska i inne wydawnictwa. Program oferuje wygodne wyszukiwanie pełnotekstowe oraz  po rocznikach lub hasłach. Program zawiera ponad 80 000 artykułów z  czasopism, dostępnych również w oryginalnej formie...

Jakie tytuły znajdziesz w LEX Czasopisma?

Poniżej sprawdzisz listę tytułów oraz informację jakie roczniki danego czasopisma znajdują się w zasobach programu. 

Tytuł czasopismaRocznikiTytuł czasopismaRoczniki
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridicaod 2012Polski Proces Cywilnyod 2010
Annales UMCSod 1954Praca i Zabezpieczenie Społeczneod 2019
Anti Discrimination Law Reviewod 2017Prawo Papierów Wartościowych2000-2001
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznejod 2010Prawo w Działaniuod 2011
Biuletyn Sądu Najwyższego - Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2011-2012Probacjaod 2019
Coaching Review od 2010Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowegood 2007
Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego2007-2010Prokurator 2000-2012
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnychod 2009Prokuratura i Prawood 1995
Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowychod 2021Przegląd Legislacyjnyod 2013
Europejski Przegląd Sądowyod 2005Przegląd Podatkowyod 1991
Finanse i Prawo Finansoweod 2021Przegląd Prawa AdministracyjnegoOd 2018
Finanse Komunalne od 1994Przegląd Prawa Handlowegood 1992
Forum Prawniczeod 2010Przegląd Prawa Publicznegood 2009
Gdańskie Studia Prawniczeod 1997Przegląd Prawa Wyznaniowegood 2009
Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa od 2005Przegląd Sądowyod 2009
Glosa od 1995Przegląd Sejmowyod 2003
Gospodarka Materiałowa i Logistykaod 2019Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczegood 2019
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjnyod 2012Radca Prawny. Zeszyty Naukoweod 2018
Ius Novumod 2007Review of European and Comparative Lawod 2015
Krajowa Rada Sądownictwa2008-2018Roczniki Administracji i Prawaod 2020
Kwartalnik Prawa Międzynarodowegood 2022Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicznyod 2022
Kwartalnik Prawa Podatkowegood 2020Samorząd Terytorialny od 1991
Management and Business Administration CEod 2010Santander Art and Culture Law Reviewod 2015
Marketing i Rynekod 2019Studia Iuridica Lublinensia od 2003
Metropolitan. Przegląd Naukowyod 2014Studia Iuridica Toruniensiaod 2001
Metrykaod 2011Studia Prawnicze KULod 2015
Nieruchomości@od 2019Studia Prawnicze i Administracyjneod 2010
Nieruchomości i Prawo 2011-2013Studia z Prawa Wyznaniowegood 2012
Nowy Przegląd Notarialny od 2012Temidiumod 2010
Orzecznictwo Sądów Polskichod 2009Yearbook of Antitrust and Regulatory Studiesod 2008
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych od 1994Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnegood 2009
Państwo i Prawo od 1990Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiegood 1973
The Polish Review of International and European Lawod 2018Zeszyty Prawniczeod 2021
Polish Yearbook of International Law od 1966  

Jakie tytuły znajdziesz w LEX Czasopisma?

Poniżej sprawdzisz listę tytułów oraz informację jakie roczniki danego czasopisma znajdują się w zasobach programu. 

Tytuł czasopismaRoczniki
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridicaod 2012
Annales UMCSod 1954
Anti Discrimination Law Reviewod 2017
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznejod 2010
Biuletyn Sądu Najwyższego - Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2011-2012
Coaching Review od 2010
Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego2007-2010
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnychod 2009
Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowychod 2021
Europejski Przegląd Sądowyod 2005
Finanse i Prawo Finansoweod 2021
Finanse Komunalne od 1994
Forum Prawniczeod 2010
Gdańskie Studia Prawniczeod 1997
Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa od 2005
Glosa od 1995
Gospodarka Materiałowa i Logistykaod 2019
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjnyod 2012
Ius Novumod 2007
Krajowa Rada Sądownictwa2008-2018
Kwartalnik Prawa Międzynarodowegood 2022
Kwartalnik Prawa Podatkowegood 2020
Management and Business Administration CEod 2010
Marketing i Rynekod 2019
Metropolitan. Przegląd Naukowyod 2014
Metrykaod 2011
Nieruchomości@od 2019
Nieruchomości i Prawo 2011-2013
Nowy Przegląd Notarialny od 2012
Orzecznictwo Sądów Polskichod 2009
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych od 1994
Państwo i Prawo od 1990
The Polish Review of International and European Lawod 2018
Polish Yearbook of International Law od 1966
Polski Proces Cywilnyod 2010
Praca i Zabezpieczenie Społeczneod 2019
Prawo Papierów Wartościowych2000-2001
Prawo w Działaniuod 2011
Probacjaod 2019
Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowegood 2007
Prokurator 2000-2012
Prokuratura i Prawood 1995
Przegląd Legislacyjnyod 2013
Przegląd Podatkowyod 1991
Przegląd Prawa AdministracyjnegoOd 2018
Przegląd Prawa Handlowegood 1992
Przegląd Prawa Publicznegood 2009
Przegląd Prawa Wyznaniowegood 2009
Przegląd Sądowyod 2009
Przegląd Sejmowyod 2003
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczegood 2019
Radca Prawny. Zeszyty Naukoweod 2018
Review of European and Comparative Lawod 2015
Roczniki Administracji i Prawaod 2020
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicznyod 2022
Samorząd Terytorialny od 1991
Santander Art and Culture Law Reviewod 2015
Studia Iuridica Lublinensia od 2003
Studia Iuridica Toruniensiaod 2001
Studia Prawnicze KULod 2015
Studia Prawnicze i Administracyjneod 2010
Studia z Prawa Wyznaniowegood 2012
Temidiumod 2010
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studiesod 2008
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnegood 2009
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiegood 1973
Zeszyty Prawniczeod 2021

Sprawdź najczęściej zadawane pytania

  • 1. Na jaki czas zawierana jest umowa ?

    Umowa zawierana jest na okres jednego miesiąca. Jeśli abonament nie zostanie anulowany w Strefie Klienta, przedłuża się na kolejny miesiąc. W każdym momencie możesz przerwać subskrypcję w Strefie Klienta. Anulowanie abonamentu jest skuteczne wraz z końcem bieżącego okresu abonamentowego

  • 2. Jak zrezygnować z LEX Czasopisma ?

    Rezygnacji należy dokonać w dedykowanej Strefie Klienta dostępnej tutaj. Rezygnacja będzie skuteczna wraz z końcem bieżącego okresu abonamentowego.

  • 3. Jak mogę opłacić zamówienie ?

    Z uwagi na subskrypcyjny charakter licencji, znany z platform VOD, jak np.: Netflix płatność odbywa się poprzez podpięcie danych karty płatniczej. Co miesiąc środki będą ściągane z Twojej karty.