LEX Komentarze Prawo Cywilne

Więcej

Mniej

 • komentarze do najważniejszych ustaw
 • opinie wybitnych sędziów, profesorów, naukowców, doświadczonych praktyków
 • różne poglądy w dziedzinie

Więcej

 • komentarze do najważniejszych ustaw
 • opinie wybitnych sędziów, profesorów, naukowców, doświadczonych praktyków
 • różne poglądy w dziedzinie

Mniej

Oferta wygaśnie za dni ::
Specjalna oferta dla Ciebie ważna do {{product.special_offer_expiry.date}}r Skorzystaj z wyjątkowych warunków!
Testuj przez 1 dzień za darmo do końca roku za darmo przez {{ product.free_acces_time_period }} dni za darmo Testuj
 • O programie

Moduł obejmuje zbiór komentarzy z następujących dziedzin: prawo cywilne materialne, prawo cywilne procesowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo konsumenckie, prawo bankowe, prawo spółdzielcze, prawo rynku kapitałowego, prawo zamówień publicznych, prawo upadłościowe, prawo własności przemysłowej, prawo własności intelektualnej, prawo prasowe.

Ponad 700 komentarzy autorstwa największych autorytetów m.in.

 • Kodeks cywilny

  prof. dr hab. Andrzej Kidyba (red.),
  Jacek Gudowski (red.),
  dr hab. prof. nadzw. Jerzy Ciszewski,
  prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka (red.),
  dr hab. Paweł Księżak (red.)

 • Prawo zamówień publicznych

  dr Włodzimierz Dierżanowski, Jarosław Jerzykowski,
  Małgorzata Stachowiak,
  dr Paweł Janda, Piotr Pełczyński,
  Stefan Babiarz, Zbigniew Czarnik

 • Prawo wekslowe

  Izabela Heropolitańska,
  dr Jacek Jastrzębski,
  dr hab. prof. nadzw. Maciej Kaliński,
  Kodeks postępowania cywilnego,
  prof. dr hab. Tadeusz Ereciński (red.),
  prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski,
  dr hab. Henryk Dolecki,
  prof. dr hab. Andrzej Jakubecki,
  dr hab. Małgorzata Manowska (red.)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  dr hab. Henryk Dolecki,
  dr hab. prof. nadzw. Tomasz Sokołowski,
  prof. dr hab. Kazimierz Piasecki (red.),
  dr hab. Grzegorz Jędrejek

 • Kodeks spółek handlowych

  prof. dr hab. Andrzej Kidyba (red.),
  dr hab. Tomasz Siemiątkowski,
  Radosław Potrzeszcz,
  dr Matusz Rodzynkiewicz

 • Prawo upadłościowe i naprawcze

  prof. dr hab. Feliks Zedler,
  prof. dr hab. A. Jakubecki,
  prof. dr hab. Antoni Witosz (red.),
  dr Aleksander Jerzy Witosz (red.)

 • Prawo autorskie

  prof. dr hab. J. Barta,
  prof. dr hab. R. Markiewicz

 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

  prof. nadzw. dr hab. Konrad Kohutek,
  dr Małgorzata Sieradzka
  dr hab. Cezary Banasiński (red.),
  prof. dr hab. Eugeniusz Piontek (red.)
  Aleksander Stawicki (red.),
  Edward Stawicki (red.)

 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (red.)
  dr Helena Ciepła,
  Ewa Bałan-Gonciarz

 • Prawo bankowe

  prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
  prof. dr hab. Fryderyk Zoll (red.)

Liczba dostępów: {{price_list.display_value}}
{{price_list.month_price_netto}} zł netto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_brutto}} zł brutto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_netto}} zł netto/m-c Oferta dla Ciebie
{{price_list.price_netto}} zł netto/rok
{{price_list.price_promotion_brutto}} zł brutto/rok
{{price_list.price_promotion_netto}} zł netto/rok
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: {{product.price_history.month_price_net}} zł netto/m-c
RABAT -{{ price_list.discount }} %