LEX Monografie Prawo Publiczne

Więcej

Mniej

 • bogactwo tytułów oraz różnorodność omawianych instytucji i zagadnień
 • najszersza na rynku biblioteka piśmiennictwa w tej dziedzinie
 • kompleksowość analiz oraz praktyczne ujęcie

Więcej

 • bogactwo tytułów oraz różnorodność omawianych instytucji i zagadnień
 • najszersza na rynku biblioteka piśmiennictwa w tej dziedzinie
 • kompleksowość analiz oraz praktyczne ujęcie

Mniej

Oferta wygaśnie za dni ::
Specjalna oferta dla Ciebie ważna do {{product.special_offer_expiry.date}}r Skorzystaj z wyjątkowych warunków!
Testuj przez 1 dzień za darmo do końca roku za darmo przez {{ product.free_acces_time_period }} dni za darmo Testuj
 • O programie

LEX Monografie Prawo Publiczne

Kompleksowość analiz, praktyczne ujęcie, uznani autorzy – to najważniejsze wyróżniki LEX Monografie Prawo Publiczne. Bogactwo tytułów oraz różnorodność omawianych instytucji i zagadnień daje pewność posiadania najszerszej na rynku biblioteki piśmiennictwa w tej dziedzinie.

 

Monografie_Prawo_Publiczne

Odpowiedzi na każde zagadnienie, m.in.:Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 • Prawo zagospodarowania przestrzeni, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś
 • Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, P. KwaśniakPrawo budowlane

 • Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym, M. Cherka , W. Grecki
 • Wolność zabudowy w prawie administracyjnym, W. Jakimowicz
 • Pozwolenie na budowę, A. OstrowskaPrawo finansowe

 • Roczność i wieloletniość w finansach publicznych, E. Ruśkowski (red.)
 • Komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, A. Nadolska
 • Problemy współczesnej bankowości.Zagadnienia prawne, W. Góralczyk,A. Michór , E. Rutkowska-Tomaszewska, P. Stanisławiszyn, A. Żygadło, M. Burzyńska, B. Paxford
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego, E. Kornberger-SokołowskaPostępowanie administracyjne

 • Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym, E. Śladkowska
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, A. Kalisz, A. Zienkiewicz
 • Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Z. Kmiecik
 • Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, G. Łaszczyca
 • Zarys teorii postępowania administracyjnego, Z. Kmieciak
 • Generalny akt administracyjny, M. Szewczyk, Z. Szewczyk
 • Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, B. Dauter
 • Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, H. Knysiak-MolczykPrawo samorządowe

 • Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, K. Małysa-Sulińska, M. Stec
 • Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, M. Jastrzębska, M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa
 • Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, B. Dolnicki (red.)
 • Samorząd - Finanse - Nadzór i kontrola. XX-lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych, M. Stec, R. P. Krawczyk
 • Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, W. Miemiec, K.Sawicka
 • Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, G. Bieniek, H. PietrzkowskiPrawo podatkowe

 • Podatki a etyka, A. Gomułowicz
 • Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym, K. Lasiński-Sulecki
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej, A. Drywa
 • Sprawa nadpłaty jako przedmiot postępowań podatkowych, J. DrosikPrawo konstytucyjne

 • Rzecznik praw obywatelskich jako wnioskodawca w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, A. Deryng
 • Prawne granice wolności sumienia i wyznania, R. Wieruszyński, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik
 • Prawotwórcze znaczenie orzeczeń TrybunałuOchrona środowiska

 • Wybrane problemy prawa wodnego, B. Rakoczy
 • Uprawianie łowiectwa i prowadzenie gospodarki łowieckiej., R. Stec
 • Uwarunkowania administracyjne, cywilnoprawne i organizacyjne, R. Stec
 • Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, W. Radecki
 • Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości, D. Wałkowski (red.), I. Zielińska-Barłożek (red.)Gospodarka nieruchomościami

 • Przedawnienie roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości, E. Lemańska
 • Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne, B. WierzbowskiLiczba dostępów: {{price_list.display_value}}
{{price_list.month_price_netto}} zł netto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_brutto}} zł brutto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_netto}} zł netto/m-c Oferta dla Ciebie
{{price_list.price_netto}} zł netto/rok
{{price_list.price_promotion_brutto}} zł brutto/rok
{{price_list.price_promotion_netto}} zł netto/rok
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: {{product.price_history.month_price_net}} zł netto/m-c
RABAT -{{ price_list.discount }} %