LEX Navigator Ochrona Zdrowia

Więcej

Mniej

 • praktyczny przewodnik po procedurach z zakresu prawa ochrony zdrowia
 • interaktywne schematy postępowania
 • dodatkowe komentarze i wyjśnienia

Więcej

 • praktyczny przewodnik po procedurach z zakresu prawa ochrony zdrowia
 • interaktywne schematy postępowania
 • dodatkowe komentarze i wyjśnienia

Mniej

Oferta wygaśnie za dni ::
Specjalna oferta dla Ciebie ważna do {{product.special_offer_expiry.date}}r Skorzystaj z wyjątkowych warunków!
Testuj przez 1 dzień za darmo do końca roku za darmo przez {{ product.free_acces_time_period }} dni za darmo Testuj
 • O programie

 • Eksperci

LEX Navigator Ochrona Zdrowia

praktyczny przewodnik po procedurach z zakresu prawa ochrony zdrowia. Niezbędne wsparcie dla osób zarządzających podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

 • różne scenariusze postępowania,
 • terminy wykonania czynności,
 • skutki popełnienia błędów,
 • praktyczne wskazówki.

 

Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów. 

1200x628_Prawo_Pracy_Zbior.png [472 KB]

Przykładowe procedury

 • Zezwolenie na dostęp do dokumentacji medycznej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
 • Wprowadzanie podwyżek dla pielęgniarek
 • Wszczęcie procedury konkursowej w sprawie zamówienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy (subkontrakty)
 • Udostępnienie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • Kwalifikacje personelu medycyny pracy
 • Postępowanie z odpadami medycznymi w szpitalach
 • Uzyskanie zgody na działanie medyczne osoby dorosłej i nieubezwłasnowolnionej
 • Zwalnianie z tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjentaPrzykładowe dziedziny

 • Zawieranie i realizacja umów z NFZ
 • Zamówienia na świadczenia zdrowotne (subkontrakty)
 • Kontrola działalności leczniczej
 • Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej
 • Zakładanie i rejestracja działalności leczniczej
 • Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. zdarzeń medycznych
 • Obowiązki personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych
 • Procedury szpitalne związane z obsługą pacjenta (prawa pacjentów, lekarzy)

 

Marta Bogusiak

Ekspert

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Z Kancelarią Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp.P. współpracuje od 2008 roku. Koncentruje się na sprawach dotyczących zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, kontrolami prowadzonymi przez Fundusz oraz organy rejestrowe, a także rejestracją podmiotów leczniczych. Brała udział w pracach legislacyjnych w nad projektem ustawy o działalności leczniczej. Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie, gdzie publikuje komentarze, wzory pism i umów oraz liczne opracowania zagadnień z zakresu prawa medycznego. Prowadzi szkolenia i seminaria dla podmiotów leczniczych na postawie przygotowanych przez siebie scenariuszy, poświęconych m. in. problematyce kontroli prowadzonej przez NFZ czy nowej ustawy o działalności leczniczej dla podmiotów leczniczych.

Katarzyna Godlewska

Ekspert

Radca prawny specjalizujący się w prawie medycznym oraz prawie zdrowia publicznego. Praktyk, od wielu lat zajmujący się doradztwem prawnym na rzecz podmiotów działających w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

Dorota Karkowska

Ekspert

Doktor habilitowana nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Praw Pacjenta i Ubezpieczeń Zdrowotnych prowadzonego w ramach Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, członek rady fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz członek rady nadzorczej fundacji Lege Pharmaciae, głównym obszarem zainteresowań badawczych i dydaktycznych autorki są zagadnienia prawa medycznego, ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony praw człowieka. Była wiceprzewodniczącą Mazowieckiej Komisji o Zdarzeniach Medycznych, powołaną jako przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta. Obecnie Doradca Prezesa OIL w Warszawie oraz członek zarządu Fundacji Eksperci dla Zdrowia

Katarzyna Kęska

Ekspert

Aplikant adwokacki. Associate, Delloite Legal. Doradza Klientom z sektorów farmaceutycznego, medycznego i spożywczego. Skupia się m.in. na rejestracji, reklamie i refundacji produktów. Pracuje przy umowach obejmujących ustalanie modeli dystrybucyjnych, badania kliniczne, inne aktywności prowadzone przez firmy z tych sektorów. Doradza w sprawach związanych z przejściem, licencjonowaniem oraz ochroną praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa autorskiego, znaków towarowych oraz prawa do wizerunku.

Aleksandra Kosiorek

Ekspert

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Współpracowniczka Biura Prawnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa medycznego. Wykładowca z zakresu prawa medycznego.

Damian Konieczny

Ekspert

Adwokat wpisany na listę Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracownik Biura Prawnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa medycznego. Wykładowca z zakresu prawa karnego i medycznego.
Liczba dostępów: {{price_list.display_value}}
{{price_list.month_price_netto}} zł netto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_brutto}} zł brutto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_netto}} zł netto/m-c Oferta dla Ciebie
{{price_list.price_netto}} zł netto/rok
{{price_list.price_promotion_brutto}} zł brutto/rok
{{price_list.price_promotion_netto}} zł netto/rok
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: {{product.price_history.month_price_net}} zł netto/m-c
RABAT -{{ price_list.discount }} %