LEX Navigator Prawo Pracy

Więcej

Mniej

 • niezbędna pomoc z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • ryzyka związane z prowadzonym postępowaniem
 • dedykowane wzory dokumentów

Więcej

 • niezbędna pomoc z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • ryzyka związane z prowadzonym postępowaniem
 • dedykowane wzory dokumentów

Mniej

Oferta wygaśnie za dni ::
Specjalna oferta dla Ciebie ważna do {{product.special_offer_expiry.date}}r Skorzystaj z wyjątkowych warunków!
Testuj przez 1 dzień za darmo do końca roku za darmo przez {{ product.free_acces_time_period }} dni za darmo Testuj
 • O programie

 • Funkcjonalności

Navigator Prawo Pracy

niezbędna pomoc w realizacji obowiązków i uprawnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

 • różne scenariusze postępowania,
 • terminy wykonania czynności,
 • skutki popełnienia błędów,
 • praktyczne wskazówk,.
 • ryzyka związane z prowadzonym postępowaniem,
 • przykłady rozwiązań i rozliczeń.

 

Navigator_Prawo_Pracy
Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, linii orzeczniczych, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.

Przykładowe procedury:

 • Okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony
 • Ochrona wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
 • Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę
 • Minimalna stawka godzinowa − zakres stosowania przepisów (rodzaje umów, zakres przedmiotowy i podmiotowy)
 • Indywidualne wypowiedzenie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Zasady udzielania urlopu wychowawczego w powiązaniu z nowymi zasadami udzielania urlopu rodzicielskiego
 • Sporządzenie i wydanie świadectwa pracy
 • Wypadek przy pracy pracownika
 • BHP przy organizacji ręcznych prac transportowych
 • Wypadek przy pracy pracownika
 • Prace na wysokości (prace szczególnie niebezpieczne)
 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
 • Wypadek w drodze do pracy lub z pracy pracownika − postępowanie powypadkowe
 • BHP przy umowach cywilnoprawnych
 • Sporządzanie protokołu powypadkowego
 • Opracowanie instrukcji BHP maszynyZawartość LEX Navigator Prawo Pracy

 • Procedury
 • Linie orzecznictwa
 • Akty prawne
 • Orzeczenia
 • Komentarze
 • Tezy publikacji
 • Pisma urzędowe
 • Polskie normy
 • Wzory dokumentów
 • Prawo europejskie
 • Prawo resortowe
 • Glosy
 • Monografie
 • Zestawienia
 • Ryzyka
 • Kalkulatory
 • Dedykowane wzory dokumentówPrawo materialne obejmujące prawo pracy oraz ubezpieczenia społeczne

 • Pozyskiwanie danych osobowych kandydata i pracownika
 • Zawarcie umowy na czas określony
 • Zawarcie umowy na czas nieokreślony
 • Oddelegowanie pracownika przez pracodawcę do innej pracy
 • Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
 • Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony
 • Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbnyPrawo prawo procesowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Wytoczenie powództwa w sprawach zakresu prawa pracy
 • Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Orzekanie o roszczeniu alternatywnym w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Przystąpienie inspektora pracy do udziału w sprawie
 • Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę – procedura
 • Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy
 • Ochrona pracy kobiet w ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego
 • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 • Tworzenie regulaminu wynagradzania
 • Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika
 • Obowiązki pracodawcy przy przekazywaniu świadczeń pracownikom
 • Okresowa ocena pracownika samorządowego- przygotowanie, tryb
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowychBHP

 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Przeprowadzanie badań profilaktycznych wstępnych,
 • Przeprowadzanie badań profilaktycznych okresowych,
 • Postępowanie powypadkowe pracowników
 • Procedura monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Schematy procedur
 • Praktyczne wskazówki
 • Akty prawne
 • Wzory dokumentów
 • Komentarze książkowe do najważniejszych aktów prawnych
 • Monografie
 • Orzeczenia sądów polskich
 • Tezy z piśmiennictwa
 • Linie orzecznicze
 • Zestawienia
 • Informator o normachlex_aktowka

Aktówka

Zestaw funkcji pozwalający na gromadzenie dokumentów przez użytkowników. W ramach Aktówki możesz tworzyć własne struktury katalogów z wybranymi dokumentami z LEX oraz dodawać także pliki własne.

Liczba dostępów: {{price_list.display_value}}
{{price_list.month_price_netto}} zł netto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_brutto}} zł brutto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_netto}} zł netto/m-c Oferta dla Ciebie
{{price_list.price_netto}} zł netto/rok
{{price_list.price_promotion_brutto}} zł brutto/rok
{{price_list.price_promotion_netto}} zł netto/rok
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: {{product.price_history.month_price_net}} zł netto/m-c
RABAT -{{ price_list.discount }} %