LEX Navigator Procedury Podatkowe

Kluczowe kroki procedur wyposażone w praktyczne wskazówki!

Więcej

Mniej

 • realna pomoc w interpretowaniu skomplikowanych przepisów podatkowych
 • radzenie sobie z niejednolitą praktyką podatkową
 • przykłady rozwiązań i rozliczeń

Więcej

 • realna pomoc w interpretowaniu skomplikowanych przepisów podatkowych
 • radzenie sobie z niejednolitą praktyką podatkową
 • przykłady rozwiązań i rozliczeń

Mniej

Oferta wygaśnie za dni ::
Specjalna oferta dla Ciebie ważna do {{product.special_offer_expiry.date}}r Skorzystaj z wyjątkowych warunków!
Testuj przez 1 dzień za darmo do końca roku za darmo przez {{ product.free_acces_time_period }} dni za darmo Testuj
 • O programie

 • Eksperci

LEX Navigator Procedury Podatkowe

pomoc w interpretowaniu skomplikowanych przepisów podatkowych oraz radzeniu sobie z niejednolitą praktyką podatkową. Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

 • różne scenariusze postępowania,
 • terminy wykonania czynności,
 • skutki popełnienia błędów,
 • ryzyka związane z prowadzonym postępowaniem,
 • praktyczne wskazówki.

 

Navigator_Zamowienia_Publiczne

Dzięki procedurom w szybki sposób można dotrzeć do wzorów, komentarzy, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.


Przykładowe procedury podatkowe:

Prawo materialne:

 • Delegacja czy oddelegowanie
 • Opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło
 • Użytek prywatny samochodu a prawo do odliczenia
 • VAT od umów cywilnoprawnych

Prawo procesowe:

 • Doręczenie w postępowaniu podatkowym
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • Kontrola celno-skarbowa
 • Wszczęcie egzekucji administracyjnej


Zawartość LEX Navigator Procedury Podatkowe: 

 • Schematy procedur/postępowań
 • Praktyczne wskazówki
 • Akty prawne z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 • Wzory i deklaracje
 • Komentarze (w tym komentarz bieżący do VAT, CIT, PIT)
 • Analizy problemowe
 • Monografie
 • Orzecznictwo i linie orzecznicze
 • Czasopisma Wolters Kluwer
 • Tezy z piśmiennictwa prawniczego
 • Glosy
 • Pisma urzędowe

Doradca podatkowy Krzysztof J. Musiał

Redaktor naukowy

Doradca podatkowy, Senior Partner w Musiał i Partnerzy – Doradcy Podatkowi we Wrocławiu. Szef zespołu podatkowego w CWW – Cetera, Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów we Wrocławiu. Partner w kancelarii doradców podatkowych Horsh sp. z o.o. we Wrocławiu. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów z administracją skarbową i celną przed sądami administracyjnymi oraz doradztwem podatkowym w zakresie fuzji i przejęć, jak również na rynku finansowym. Autor kilkudziesięciu publikacji w zakresie prawa podatkowego.

Prof. dr hab. Leonard Etel

Redaktor naukowy (w zakresie podatków i opłat lokalnych)

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, zatrudniony na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Katedry Prawa Podatkowego. Autor licznych prac naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w podatkach samorządowych, a szczególnie w opodatkowaniu nieruchomości. Przewodniczy pracom Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego. Doradca instytucji państwowych i samorządowych w zakresie prawa finansowego i podatkowego.

Dr Dariusz Strzelec

Redaktor merytoryczny

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym. Doradza podmiotom instytucjonalnym oraz osobom fizycznym, reprezentuje podatników w sporach z administracją skarbową. Adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA). Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V oraz VI kadencji. Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym monografii poświęconych naruszeniom przepisów postępowania przez organy podatkowe; opodatkowaniu dochodów nieujawnionych, świadczeniom na rzecz pracowników oraz dowodom w postępowaniu podatkowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego kierowanych do osób prowadzących działalność gospodarczą, doradców podatkowych, dyrektorów finansowych oraz grup kapitałowych, jak również zorganizowanych szkoleń dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Patrycja Balicka

Ekspert

Doradca podatkowy (nr wpisu 12159) w kancelarii Martini i Wspólnicy. Specjalizuje się w problematyce VAT. W latach 1999-2012 pracowała w pionie finansowo-podatkowym operatora telefonii komórkowej. Posiada doświadczenie m.in. w zakresie przygotowywania rozliczeń podatkowych, analizy podatkowej umów, obsługi kontroli i postępowań podatkowych, obsługi programów finansowo-księgowych. Przygotowywała i wdrażała procedury i dokumentację w ramach regulacji SOX w obszarze podatków. Jest absolwentką Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej.

Dr Adam Bartosiewicz

Ekspert

Doktor nauk prawnych. Doradca podatkowy. Radca prawny. Wspólnik i członek zarządu EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp. k. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego oraz w prawie karnym skarbowym. Autor i współautor kilkuset prac (komentarzy, monografii, glos i artykułów) z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego. Jego publikacje cytowane są w ponad 2000 orzeczeń sądów administracyjnych. Jest autorem opinii prawnych na potrzeby Parlamentu Europejskiego. Prowadzi szkolenia, m.in. dla samorządu doradców podatkowych oraz samorządu księgowych.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Ekspert

Jest Partnerem w Advicero Tax. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2003 r., doświadczenie zawodowe zdobywa od 2000 r. W ciągu swojej kariery zawodowej współpracowała z międzynarodowymi firmami konsultingowymi, w tym z tzw. Big 4. Katarzyna specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym. Ma bogate doświadczenie w zakresie transakcji restrukturyzacyjnych, a także nabywaniu i zbywaniu aktywów lub ich grup. Doradza w zakresie bieżących kwestii podatkowych dla podmiotów m.in. z sektora nieruchomościowego, energetycznego oraz handlu detalicznego. Katarzyna posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Jest autorką licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym redaktorem i współautorką wydanej w 2011 r. publikacji książkowej „Restrukturyzacje spółek kapitałowych – aspekty podatkowe”. Prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach o tematyce podatkowej. Katarzyna ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie (magister ekonomii, 2000), studiowała również na Leopold Franzens Universitaet w Innsbrucku, Austria (1999-2000) oraz ukończyła Studia Podyplomowe z Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (2003-2004). Katarzyna doradza w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Paweł Ziółkowski

Ekspert

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie i Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel firmy: Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował kilkaset szkoleń o tematyce prawnej.

Michał Wojtas

Ekspert

Doradca podatkowy (nr wpisu 10591). Wspólnik i członek zarządu EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp. k. Specjalizuje się w procedurze podatkowej i podatkach związanych z obrotem gospodarczym. Autor publikacji prasowych z zakresu praktyki podatkowej.

Jerzy Martini

Ekspert

Doradca podatkowy specjalizujący się w VAT. Wspólnik w Martini & wspólnicy Sp. z o.o. Autor, współautor i redaktor publikacji książkowych (Komentarz do ustawy o VAT, Komentarz do Dyrektywy 2006/112, Komentarz do orzecznictwa ETS dotyczącego VAT).

Tomasz Krywan

Ekspert

Doradca podatkowy (nr wpisu 11058). Specjalista w zakresie prawa podatkowego.

Dr Grzegorz Liszewski

Ekspert

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

Liczba dostępów: {{price_list.display_value}}
{{price_list.month_price_netto}} zł netto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_brutto}} zł brutto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_netto}} zł netto/m-c Oferta dla Ciebie
{{price_list.price_netto}} zł netto/rok
{{price_list.price_promotion_brutto}} zł brutto/rok
{{price_list.price_promotion_netto}} zł netto/rok
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: {{product.price_history.month_price_net}} zł netto/m-c
RABAT -{{ price_list.discount }} %