LEX Tłumaczenia

Tłumaczenia najważniejszych aktów prawnych zawsze pod ręką

Już od 175,00 zł 166,25 zł netto/m-c Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką:
175,00 zł

Czym jest LEX Tłumaczenia ?

To program zawierający najważniejsze polskie akty prawne istotne w szczególności w obrocie cywilno-gospodarczym przetłumaczone na język angielski i niemiecki oraz specjalistyczne słowniki obcojęzyczne.

Autorem większości tłumaczeń jest Centrum Tłumaczeń i Obsługi Konferencji LIDEX, którego poziom jakości usług potwierdzają Certyfikaty: ISO 9001, ISO 17100, ISO 27001, ISO 18587 oraz pierwsze miejsce wśród polskich firm tłumaczeniowych we wszystkich dotychczasowych rankingach Warsaw Business Journal (ostatni - 2019/2020).

Jakie akty prawne są przetłumaczone ?

Z poniższej tabeli dowiesz się, które akty prawne przetłumaczone są na dany język.

Akt prawnyangielskiniemieckirosyjski
Kodeks cywilnytaktaknie
Kodeks karnytaktaknie
Kodeks postępowania cywilnegotaktaknie
Kodeks postępowania karnegotaktaknie
Kodeks pracytaktaktak
Kodeks rodzinny i opiekuńczytaktaknie
Kodeks spółek handlowychtaktaknie
Ordynacja podatkowataktaknie
Prawo bankowetaktaknie
Prawo budowlanetaktaknie
Prawo czekowetaktaknie
Prawo dewizowetaktaknie
Prawo geologiczne i górniczetaktaknie
Prawo ochrony środowiskataktaknie
Prawo przedsiębiorcówtaknienie
Prawo przewozowetaktaknie
Prawo restrukturyzacyjnetaknienie
Prawo spółdzielczetaktaknie
Prawo telekomunikacyjnetaktaknie
Prawo upadłościowetaktaknie
Prawo wekslowetaktaknie
Prawo własności przemysłowejtaktaknie
Prawo zamówień publicznychtaktaknie
Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (akt utracił moc)taktaknie
Rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracęnienietak
Rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeńnienietak
Ustawa o cudzoziemcachtaknietak
Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usługtaktaknie
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej (akt utracił moc)taktaknie
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnejtaknienie
Ustawa o funduszach inwestycyjnychtaktaknie
Ustawa o grach hazardowychtaktaknie
Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacjitaktaknie
Ustawa o kontroli skarbowej (akt utracił moc)taktaknie
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnychtaktaknie
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowymtaktaknie
Ustawa o księgach wieczystych i hipotecetaktaknie
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemcówtaktaknie
Ustawa z 1995 r. o obligacjach (akt utracił moc)taktaknie
Ustawa z 2015 r. o obligacjachtaktaknie
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymitaktaknie
Ustawa z 1997 r. o ochronie danych osobowych (akt utracił moc)taktaknie
Ustawa z 2018 r. o ochronie danych osobowychtaktaknie
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentówtaktaknie
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (akt utracił moc)taktaknie
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą karytaktaknie
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznychtaktaknie
Ustawa o opłacie skarbowejtaktaknie
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnychtaktaknie
Ustawa o podatku akcyzowymtaktaknie
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznychtaktaknie
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnychtaktaknie
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnychtaktaknie
Ustawa o podatku od spadków i darowizntaktaknie
Ustawa o podatku od towarów i usługtaktaknie
Ustawa o prawach konsumentataktaknie
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnychtaktaknie
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracynienietak
Ustawa o prokuraturze (akt utracił moc)taktaknie
Ustawa z 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (akt utracił moc)taktaknie
Ustawa z 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmutaktaknie
Ustawa o rachunkowościtaktaknie
Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznychtaktaknie
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (akt utracił moc)taktaknie
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (akt utracił moc)taktaknie
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownikówtaktaknie
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychtaktaknie
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektronicznątaktaknie
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawówtaktaknie
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjitaktaknie
Kup i korzystaj już teraz

Jakie słowniki znajdziesz w programie ?

W LEX Tłumaczenia znajdziesz specjalistyczne słowniki prawnicze:

 • Bujalski, Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich, LEX/el., marzec 2022.
 • Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Niemiecko-polski, Wolters Kluwer 2014, aktualizacja Lex/el. 2018.
 • Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Polsko-niemieck...

Co zyskujesz zamawiając online?

 • Natychmiastowy dostęp do programu

  Natychmiastowy dostęp do programu

 • Możliwość przetestowania

  Możliwość przetestowania

 • 14-dniowy termin płatności

  14-dniowy termin płatności

Najczęściej zadawane pytania

 • 1. Jak mogę złożyć zamówienie?

  Zamówienie złożysz szybko i wygodnie z poziomu tej strony w kilku krokach:
  - kliknij w przycisk "Kup i korzystaj" na samej górze strony,
  - wybierz wersję programu i zdecyduj o wyborze dodatkowych produktów,
  - ustaw rodzaj umowy i fakturowania oraz ilość zamawianych licencji,
  - podaj dane do faktury.
  Gotowe! Dostęp do programu otrzymasz w ciągu kilku minut.

 • 2. Na jaki czas zawierana jest umowa?

  W przypadku zakupu na firmę lub instytucję możliwe jest zamówienie na okres:
  - 12 miesięcy w umowie SMART
  Jeśli interesuje Cię zakup na osobę fizyczną, możesz skorzystać z umowy na:
  - 12 miesięcy

 • 3. Na czym polega umowa SMART?

  To umowa na 12 miesięcy w wariancie odnawialnym, która przedłuża się na kolejne 12 miesięcy o ile nie zostanie wypowiedziana najpóźniej na dwa miesiące przed końcem abonamentu. Wypowiedzenia można dokonać mailowo na adres obsluga.klienta@wolterskluwer.pl Więcej o umowie SMART możesz dowiedzieć się tutaj.

 • 4. Jak mogę nauczyć się korzystać z LEX-a?

  Wystarczy 11 minut, aby poznać podstawy z korzystania z LEX- a. Pomoże Ci w tym wirtualny asystent ALEX, którego spotkasz po zalogowaniu się do programu. Możesz też wziąć udział w bezpłatnych webinarach organizowanych przez Dział Szkoleń Wolters Kluwer. Na szkolenia możesz zapisać się tutaj

 • 5. Jak mogę opłacić zamówienie ?

  Możesz wybrać jednorazową płatność online lub tradycyjny przelew na podstawie faktury, którą otrzymasz na adres mailowy w wersji elektronicznej. Przy płatności przelewem możesz rozłożyć płatność na fakturowanie miesięczne, kwartalne lub półroczne.