Sygnanet

Anonimowy i bezpieczny system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów

Więcej

Mniej

 
 • Pomaga rozwijać się Twojej firmie i unikać kryzysów wizerunkowych
 • Spełnia wymagania dyrektywy UE o ochronie sygnalistów
 • Dla każdej firmy – niezależnie od wielkości i profilu

Więcej

 
 • Pomaga rozwijać się Twojej firmie i unikać kryzysów wizerunkowych
 • Spełnia wymagania dyrektywy UE o ochronie sygnalistów
 • Dla każdej firmy – niezależnie od wielkości i profilu

Mniej

Oferta wygaśnie za dni ::
Specjalna oferta dla Ciebie ważna do {{product.special_offer_expiry.date}}r Skorzystaj z wyjątkowych warunków!
Testuj przez 1 dzień za darmo do końca roku za darmo przez {{ product.free_acces_time_period }} dni za darmo Testuj
Dostępne wersje

1 stanowisko

{{versions['149849']['month_price_promotion_netto']}} zł netto/m-c
{{versions['149849']['price_promotion_netto']}} zł netto/rok

2-3 stanowiska

{{versions['149945']['month_price_promotion_netto']}} zł netto/m-c
{{versions['149945']['price_promotion_netto']}} zł netto/rok

4-5 stanowisk

{{versions['149948']['month_price_promotion_netto']}} zł netto/m-c
{{versions['149948']['price_promotion_netto']}} zł netto/rok
 • O programie

 • Q&A

Sygnanet firmy SpecFile Project Sp. z o.o., partnera platformy LEX Hub to narzędzie do wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości online: anonimowy i bezpieczny system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów.

 

 

 

Dlaczego Sygnanet?
 • Anonimowość i ochrona tożsamości zgłaszającego
  Dzięki Sygnanet pracownicy mogą bezpiecznie i w 100% anonimowo zgłaszać problemy dostrzeżone w miejscu pracy. W ten sposób program chroni tożsamość sygnalisty i zachęca go do zgłaszania nieprawidłowości, zwiększając wykrywalność niepożądanych zachowań.

 • Kontakt zwrotny z sygnalistą
  Korzystając z intuicyjnego panelu firmowego, odbiorca zgłoszenia (np. właściciel przedsiębiorstwa czy menadżer) może zwrotnie wysłać wiadomość do sygnalisty bez naruszenia jego anonimowości.

 • Wyższe bezpieczeństwo firmy
  Sygnanet dba także o bezpieczeństwo pracodawców, ponieważ zapewnia pełną poufność treści przekazywanych zgłoszeń. Nie trafią one na zewnątrz, ponieważ są przekazywane w sposób niejawny (szyfrowany). Co ważne, wiadomość może odszyfrować wyłącznie odbiorca zgłoszenia.

 Jak działa Sygnanet?
 1. Firma otrzymuje adres strony internetowej przeznaczonej do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów.
 2. Na tej stronie sygnalista pisze tekst zgłoszenia oraz dołącza do niego załączniki (jeśli występują).
 3. Tekst zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowany i wysyłany do firmy, w której pracuje sygnalista ANONIMOWO. Wiadomość może odszyfrować wyłącznie odbiorca zgłoszenia.
 4. Odbiorca może odpowiedzieć sygnaliście na zgłoszenie. Sygnalista odczyta wiadomość korzystając z identyfikatora zgłoszenia i nadanego hasła odczytu.
Co zapewnia system Sygnanet?

System zapewnia m.in. możliwość bezpiecznego przesłania, przekazania, pobrania potwierdzenia zgłoszenia oraz bezpieczną komunikację z Sygnalistą. Zabezpiecza dane przed wyciekiem oraz funkcjonalności pogłębiające rozliczalność procesów, które pozwalają chronić przede wszystkim pracodawcę przed karami m.in: historia operacji, potwierdzenia, rejestr zgłoszeń, raportowanie, archiwum.

Czy i w jaki sposób zabezpieczona będzie treść (plik) z potwierdzeniem zgłoszenia?

Plik ze zgłoszeniem (i załącznikami) jest szyfrowany na urządzeniu sygnalisty (w przeglądarce) i w takiej postaci jest przekazywany na serwer. Do odbiorcy wysyłany jest mail z powiadomieniem o nowym zgłoszeniu. Proces szyfrowania i deszyfrowania zgłoszeń oparty jest o algorytmy RSA-4096 oraz AES-256, które są wykorzystywane na świecie do utajniania informacji i uznawane za standard w kryptografii ze względu na ich bezpieczeństwo. To rozwiązanie podwyższa bezpieczeństwo i przeciwdziała wyciekom zgłoszeń. 

Czy system Sygnanet umożliwia także prowadzenie dalszej korespondencji? Jeżeli tak to: – w jaki sposób sygnalista będzie logował się do systemu?

Tak, system umożliwia i sprzyja poufnej komunikacji Sygnalista - Pracodawca. Po wprowadzeniu zgłoszenia generowane jest sygnaliście login i hasło. Ponadto odbiorcy generowane są klucze szyfrujące. W Potwierdzeniu przekazywane są dane logowania (login i hasło) oraz adres strony logowania. Szyfrowana jest również korespondencja zwrotna.

Jak zapewniono anonimowość sygnalisty?

Ani serwer Sygnanet, ani poprzedzający go proxy nie zachowują (nie tworzą) logów transmisji. Niemożliwe jest dotarcie do danych o transmisji i zidentyfikowanie użytkownika.

Czy system będzie pokazywał zdarzenia: kto, kiedy, jakie dane wprowadził/ zmodyfikował, czy pobrał po stronie rozpatrującej zgłoszenie?

TAK. W Historii operacji widać wszystkie zdarzenia z systemu. Pozwala to obserwować zgłoszenie na każdym etapie jego rozpatrywania.

Czy system umożliwia prowadzenie rejestru zgłoszeń?

TAK. W różnych przekrojach i dla wielu parametrów wyszukiwania.
Ważne! 
System Sygnanet jest zgodny z: Dyrektywą o sygnalistach UE, RODO, Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

848x161_3a_6.jpg [32 KB]

Sprawdź:
Regulamin programu Sygnanet

1. W jaki sposób przyjmować zgłoszenia?

Najważniejsze, by zgłoszenia były bezpieczne, jeśli chodzi o ochronę tożsamości osoby zgłaszającej. Wtedy może się ona m.in. podpisać pod zgłoszeniem – nie jest to zabronione, natomiast w większości przypadków będzie chciała pozostać anonimowa. Istnieje jednak obowiązek kontaktu z nim.

2. Sygnalistami mogą być też osoby spoza organizacji. Czy instytucja powinna udostępnić takiemu sygnaliście link do dokonywana zgłoszeń, np. na stronie internetowej?

Tak. Szczególnie jeśli z organizacją wiążą sygnalistę inne umowy niż np. umowa o pracę, umowy, zlecenie, dzieło, o współpracy itd. W firmach zagranicznych i publicznych krąg podmiotów to również współpracownicy i kontrahenci – im także udostępnione są możliwości zgłoszeń nieprawidłowości na stronie www.

3. W jaki sposób spełnić obowiązek informacyjny względem sygnalisty oraz pozostałych osób?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić sygnaliście pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych (tzw. klauzulę informacyjną), i to jak najszybciej, np. w informacji zwrotnej po otrzymaniu zgłoszenia.

4. Czy procedury trzeba wdrażać już teraz, nie czekając na krajowe regulacje?

Warto to zrobić, lepiej nie czekać na ostatnią chwilę i przygotować się wcześniej.

4. W jaki sposób system chroni przedsiębiorcę przed zgłoszeniem od osoby, która nie jest pracownikiem firmy?

Jeśli osoba nie chce się przedstawić, trzeba jej dać do tego prawo. Zgłoszenie trzeba rozpatrzyć bez względu na to, czy wiemy lub nie wiemy, czy sygnalista jest w stosunku pracy z nami.

4. Kanały do zgłaszania, m.in. telefonicznie lub przy pomocy skrzynki, są często anachroniczne. Jak więc wyjść naprzeciw wymaganiom dyrektywy, które mówią, że kanały muszą umożliwiać dokonywanie zgłoszeń na piśmie lub ustnie?

W tym temacie pomocny będzie art. 5 dyrektywy. Kanały przewidziane w ust. 1 lit. a) umożliwiają zgłaszanie za pośrednictwem wszystkich następujących metod:

a) Zgłoszenie na piśmie w formacie elektronicznym lub papierowym lub zgłoszenie ustne za pośrednictwem linii telefonicznych, przy czym tego rodzaju rozmowa może, lecz nie musi, być nagrywana;

b) osobiste spotkania z osobą lub przedstawicielem wydziału wyznaczonymi do przyjmowania zgłoszeń. Proszę pamiętać o komunikacji zwrotnej koniecznej do przekazania informacji o przyjęciu zgłoszenia i efektach postępowania. Stąd tak wiele firm wybiera m.in ten kanał elektroniczny, jako najwygodniejszy i spełniający regulacje. M.in. należy potwierdzić zgłoszenie w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Wybierz wersję
Liczba dostępów: {{price_list.display_value}}
{{price_list.month_price_netto}} zł netto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_brutto}} zł brutto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_netto}} zł netto/m-c Oferta dla Ciebie
{{price_list.price_netto}} zł netto/rok
{{price_list.price_promotion_brutto}} zł brutto/rok
{{price_list.price_promotion_netto}} zł netto/rok
RABAT -{{ price_list.discount }} %