Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: małżonek po rozwodzie nie może domagać się unieważnienia umowy darowizny

SA: małżonek po rozwodzie nie może domagać się unieważnienia umowy darowizny

21.04.17

Małżonek nie ma interesu prawnego w żądaniu ustalenia nieważności umowy nabycia przez osobę trzecią od współmałżonka własności nieruchomości, jeżeli na jej podstawie osoba trzecia została wpisana w księdze wieczystej - orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu.
 

articleImage: SA: małżonek po rozwodzie nie może domagać się unieważnienia umowy darowizny fot. Thinkstock

W toku postępowania o podział majątku wspólnego po orzeczeniu rozwodu, powódka wniosła powództwo o stwierdzenie nieważności umowy darowizny nieruchomości, którą były mąż darował ich wspólnej córce. Wyjaśniła, że mimo iż z treści umowy sprzedaży, na podstawie której były mąż nabył nieruchomość, wynikało, że środki na ten cel pochodziły z jego majątku odrębnego, nieruchomość ta stanowiła majątek wspólny.

Wyrok przywróciłby poprzedni stan prawny
Sąd I instancji uznał powództwo za bezzasadne, wskazując na brak interesu prawnego po stronie powódki. Sąd zauważył, że powódka miała na celu nie tylko wykazanie, że pozwana córka nie nabyła własności nieruchomości, ale także, że nieruchomość, którą została obdarowana, wchodzi w skład majątku wspólnego powódki i jej byłego męża. Jeżeli nawet doszłoby do ustalenia nieważności umowy darowizny, to wyrok tej treści pozwoliłby tylko przywrócić w księdze wieczystej wpis byłego męża, jako właściciela. Z tego też powodu, wyrok w sprawie o ustalenie ważności darowizny nie stanowiłby wystarczającej ochrony dla interesów powódki. Może go zapewnić jedynie dalej idący środek w postaci powództwa o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

Nieruchomość nie weszłaby do majątku wspólnego
Sąd Odwoławczy nie uwzględnił apelacji wniesionej przez powódkę. Wyjaśnił, że wbrew jej twierdzeniom wyrok ustalający nieważność umowy darowizny nie pozwoli jej w procesie o podział majątku na wykazanie, że nieruchomość objęta kwestionowaną umową darowizny, należała do majątku wspólnego. Wyrok przywracając stan prawny sprzed zawarcia umowy, miałby ten skutek, że jako właściciel nieruchomości byłby nadal traktowany były mąż powódki. Tymczasem celem powódki było wykazanie, że własność nieruchomości jest prawem wspólnym powódki i pozwanego. Nawet więc po uwzględnieniu powództwa, powódka musiałaby dodatkowo wnieść powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w celu ujawnienia swojego prawa. Sąd podkreślił zatem, że jeśli ma się toczyć oddzielne postępowanie zmierzające do wykazania nieznajdującego wyrazu w treści księgi wieczystej prawa powódki do spornej nieruchomości, to powinien to być proces o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, a nie proces o ustalenie nieważności umowy.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 20.01.2017 r., sygn. akt I ACa 771/16.

Marek Sondej

 

Dowiedz się więcej z książki
Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

21.04.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: WK Index

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE