Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Podział majątku wspólnego

22 września 2020

Moment zawarcia związku małżeńskiego rodzi daleko idące konsekwencje prawne, w tym związane z majątkiem małżonków. Bardzo często powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (tzw. wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (tzw. majątek wspólny). Co ma swój początek, czasem ma też swój koniec, w efekcie niejednokrotnie między małżonkami dochodzi do podziału majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego to sytuacja często wzbudzająca wiele emocji, i chociażby z tego powodu sprawy w tym temacie nie należą do łatwych. Paweł Wiśniewski, w procedurze Postępowanie w sprawie z wniosku o podział majątku wspólnego przybliża nam ogólny przebieg postępowania z tego zakresu.

 Kiedy wspólność majątkowa ustaje i kto może wnosić o podział majątku wspólnego?

 Wspólność majątkowa może ustać z wielu powodów. U źródeł zaistnienia takiej sytuacji leżą:

 • śmierć jednego z małżonków,
 • orzeczenie rozwodu,
 • orzeczenie separacji,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowa w drodze umowy,
 • orzeczenia sądu,
 • ustanie z mocy prawa.

 Wniosek o podział majątku wspólnego może złożyć:

 • jeden z małżonków, bądź
 • inna osoba zainteresowana dokonaniem podziału tego majątku, np. wierzyciel jednego z małżonków.

 Co powinien zawierać wniosek o podział majątku wspólnego?

 Jak podkreśla Paweł Wiśniewski, we wniosku należy wskazać składniki majątku wspólnego, które mają podlegać podziałowi. W wypadku gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, należy przedstawić również dowody, które to potwierdzają.

Pożądane jest również, aby wnioskodawca, będący jednym z małżonków, sformułował swoją propozycję co do podziału majątku, w szczególności wskazując, które ze składników chce otrzymać. Wnioskodawca może również zgłosić żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Poza tym wnioskodawca może żądać:

 • zwrotu wydatków i nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny,
 • rozliczenia pobranych po ustaniu wspólności pożytków lub innych przychodów z majątku wspólnego,
 • rozliczenia spłaconych długów.

 We wniosku należy podać wartość przedmiotu sprawy, którą jest wartość wszystkich mających podlegać podziałowi składników majątku wspólnego.

 Znacznie więcej informacji na temat przebiegu tego postępowania, w tym o możliwych decyzjach sądu, można znaleźć we wspomnianej procedurze: Postępowanie w sprawie z wniosku o podział majątku wspólnego.

 Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

 

Podział majątku wspólnego
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal