Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
zarządzenie ministra zdrowia
toggle
Poszukuję zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 12-07-1983 r. Dz. U MZiOPS nr 8,poz 40
Flag Flag
Kod pracy w szczególnych warunkach IV. Kod pracy w szczególnych warunkach ma postać: 1) 5 pierwszych znaków jest zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43, ze zm.), z których: - w polu pierwszym wpisujemy nazwę wykazu (A lub emoticon - dwa następne znaki to numer działu w wykazie podany cyframi arabskimi - dwa znaki dalsze to numer rodzaju pracy w dziale 2) 6 i 7 znak to kod dotychczasowych przepisów zarządzeń i uchwał resortowych według następującej listy: 01 Zarządzenie nr 9 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 1.7.1983 r. 02 Zarządzenie nr 9 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1.8.1983 r. 03 Zarządzenie nr 41 Ministra Finansów z dnia 17.5.1985 r. 04 Zarządzenie nr 17 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12.8.1983 r. 05 Zarządzenie nr 19 Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10.11.1986 r. 06 Zarządzenie nr 3 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 30.3.1985 r. 07 Zarządzenie nr 64 Ministra Komunikacji z dnia 29.6.1983 r. 08 Zarządzenie nr 50 Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 13.12.1983 r. 09 Zarządzenie nr 26 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1.7.1983 r. 10 Zarządzenie nr 33 Ministra Łączności z dnia 16.5.1983 r. 11 Zarządzenie nr 28 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30.7.1986 r. 12 Zarządzenie nr 37 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25.10.1983 r. 13 Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 48 z dnia 12.9.1983 r. 14 Zarządzenie nr DK 4-1000-1/84 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15.6.1984 r. 15 Zarządzenie nr 16 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31.3.1988 r. 16 Zarządzenie nr 11/86 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1986 r. 17 Zarządzenie nr 51/83/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.10.1983 r. 18 Zarządzenie nr 7 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 7.7.1987 r. 19 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.7.1983 r. (Dz. Urz. MZiOS nr 8, poz. 40, ze zm.) 20 Zarządzenie nr 9 Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31.5.1983 r. 21 Zarządzenie nr 9 Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 4.7.1983 r. 22 Zarządzenie nr 11 Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 1.7.1988 r. 23 Zarządzenie nr 24 Ministra-Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 15.8.1983 r. 24 Zarządzenie nr 24 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Norm i Jakości z dnia 6.6.1983 r. 25 Uchwała nr 64/83 Zarządu Głównego Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" z dnia 25.7.1983 r. 26 Uchwała nr 184 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z dnia 20.5.1983 r. 27 Uchwała nr 80/83 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy z dnia 30.6.1983 r. 28 Uchwała nr 38 Zarządu "Społem" Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców z dnia 11.7.1983 r. 29 Uchwała nr 106 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów z dnia 20.7.1983 r. 30 Uchwała nr 16/83 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich z dnia 27.6.1983 r. 31 Uchwała nr 14/84 Zarządu Centrali i Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich z dnia 23.3.1984 r. 32 Zarządzenie nr 21 Prezesa Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" z dnia 21.101983 r. 33 Uchwała nr 41/83 Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego z dnia 28.9.1983 r. 34 Zarządzenie nr 47 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.6.1983 r. 35 Zarządzenie nr 20 Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16.6.1983 r. 36 Zarządzenie nr 12/83 Naczelnego Redaktora Polskiej Agencji Prasowej PAP z dnia 31.5.1983 r. 37 Uchwała nr 22 Zarządu "Cepelii" Centralnego Związku Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego z dnia 1.6.1983 r. 38 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17.5.1983 r. (zm. zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 5/87 z dnia 7.10.1987 r. i Nr 1/90 z dnia 1.8.1990 r.) 39 Uchwała nr 62 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Niewidomych z dnia 15.7.1983 r. 40 Zarządzenie nr 24 Przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 15.7.1988 r. 41 Uchwała Prezydium Zarządu Stowarzyszenia "PAX" z dnia 28.12.1983 r. 42 Uchwała nr 19/84 Zarządu Centralnego Związku Budowlanych Spółdzielni Pracy z dnia 24.4.1984 r. 43 Uchwała nr XXVIII/193/84 Zarządu Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z dnia 15.3.1984 r. 44 Zarządzenie nr 17 Ministra-Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 2.8.1985 r. 45 Zarządzenie nr 1/89 Ministra-Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 6.1.1989 r. 46 Uchwała nr 24 Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z dnia 14.6.1983 r. 47 Zarządzenie nr 2 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 20.2.1989 r. 3) 8 i 9 znak jest to numer określający stanowisko pracy jako punkt w pozycji rodzaj pracy - określony w wykazie szczegółowym stanowiącym załącznik do zarządzenia resortowego, stosowanego przez płatnika składek na podstawie odrębnych przepisów.
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij