Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak wypełnić deklarację CIT-8E

19 lutego 2024

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek to rozwiązanie, które pojawiło się na początku 2021 r. i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Podatnicy, którzy wybrali jako formę opodatkowania estoński CIT są obowiązani w terminie do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego złożyć deklarację o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek na formularzu CIT-8E.

Kto składa deklarację CIT-8E?

Deklarację CIT-8E składają podatnicy, którzy wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT). Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek mogą wybrać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Podatnicy ryczałtu od dochodów spółek nie mogą również posiadać udziałów (akcji) w innych spółkach.

Korzystanie z estońskiego CIT jest możliwe po spełnieniu dwóch podstawowych warunków:

  • spółka posiada prostą strukturę, czyli nie może mieć innych spółek zależnych, a jej wspólnikami muszą być jedynie osoby fizyczne;
  • w spółce pracuje co najmniej 3 pracowników, niezależnie od tego, czy na umowę o pracę, czy na umowę zlecenia.

Termin i miejsca składania deklaracji CIT-8E

Deklarację CIT-8E należy złożyć do urzędu skarbowego, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego za poprzedni rok podatkowy. Deklarację CIT-8E składa się wyłącznie elektronicznie. Deklarację CIT-8E można podpisać tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Deklaracja CIT-8E jest składana z załącznikiem CIT/EZ, czyli informacją o danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Deklarację CIT-8E może złożyć w imieniu spółki pełnomocnik, o ile zostanie on do tego upoważniony za pomocą formularza UPL-1. Upoważnienie za pomocą tego druku jest bezpłatne.

Podział majątku wspólnego małżonków

Tomasz Kręski

Product Manager

Księgowość i Podatki

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy