Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
Bezczynność organu?
toggle
Mam pewien problem.

Od 2015 roku walczę w swojej Gminie o dokonanie zmian w statutach jednostek pomocniczych. W 2015 roku Przewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała mi na pismo,że owszem zarówno ona,jak i radni są za wniesieniem zmian w statutach, chodzi o dodanie trybu odwoławczego w wyborach sołtysów. Dodała wtedy w piśmie,że Rada Gminy zajmie się na pewno tym tematem w trakcie trwania kadencji 2014-2018. Odpisała wtedy i do 2018 roku nic. 23 stycznia 2018 roku złożyłem pismo ponaglające w tej sprawie. 26 stycznia odbyła się rada gminy, na której przewodnicząca naskoczyła na mnie,że temat ten wałkuję tyle czasu oraz,że to w sumie nie Rada ma przygotować uchwałę o zmianie statutów tylko wójt i to on ponosi odpowiedzialność,za to że takiej uchwały nie ma. 1 lutego odbyła się sesja nadzywczajna, na której Przewodnicząca oznajmiła,że już nie ma potrzeby wprowadzania trybu odwoławczego do statutów sołectw, ponieważ jak się stworzy taką możliwość,to się ludzie będą odwoływać emoticon Dodała jeszcze, co jest w protokole z tej sesji,że skoro 26 stycznia udzieliła odpowiedzi na moje pismo ustnie, to nie musi już mi odpisywać i zwyczajnie tego nie zrobi.

Ja się na tym nie znam,zatem pytam się Państwa, czy prawo administracyjne zna takie pojęcie, jak "ustna odpowiedz", na formalne, pisemne zapytanie? Dodam jeszcze,że wystąpienie na sesji tej 26 stycznia to raczej był zbiór złośliwości pod moim adresem, niż merytoryczna odpowiedz na moje pismo. Czy Przewodnicząca mogła nie odpisywać na moje pismo w terminie przewidzianym w przepisach, czyli w 30 dniach?
Flag Flag
RE: Bezczynność organu?
Odpowiedź Odpowiedź (Odznacz)
16.03.18 10:19 jako odpowiedź na Łukasz Rzepecki.
Sprawy administracyjne należy załatwiać w formie pisemnej (lub elektronicznej), stanowi o tym art.14 Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), a ten przepis zawarty jest w "Zasadach ogólnych" k.p.a. (Dział I, rozdział 2), czyli dotyczy wszystkich spraw uregulowanych w Kodeksie, a nie tylko spraw indywidualnych kończonych decyzją lub postanowieniem dla strony.
Tłumaczenie Przewodniczącej, że to wójt a nie Rada, miał opracować stosowne projekty zmian w statutach sołectw - jest niewłaściwe. Wójt jest organem wykonawczym Rady Gminy, zatem jeśli Rada uważała, że powinien tym się zająć, powinna mu to swoją uchwałą zlecić do wykonania, a ponadto dopilnować, czy przygotował materiały do podjęcia stosownej uchwały.

Na niezałatwienie wniosku w terminie, lub załatwienie w sposób który wnioskodawcy nie satysfakcjonuje, można złożyć skargę na Radę Gminy (art.246 k.p.a), kierując ją do wojewody (art.229 pkt 1 k.p.a.). Niezależnie od tego można złożyć wniosek do Przewodniczącej Rady Gminy o udostępnienie, w trybie informacji publicznej, uchwał Rady podjętych w celu załatwienia tego pierwszego wniosku (z 2015 r.), w tym, jeśli są, uchwał zlecających wykonanie tych prac wójtowi. Na wniosek o udostępnienie informacji Przewodnicząca winna odpowiedzieć w terminie 14 dni, potem można do sądu administracyjnego skarżyć bezczynność w udostępnianiu informacji, bez konieczności wyczerpania administracyjnego trybu zaskarżania, czyli składania ponaglenia.
Flag Flag
Witam,
w przytoczonym art. 14 jest pkt. 2 mówiący,że sprawę można załatwić ustnie. Czy gdyby Przewodnicząca Rady powołała się na ten zapis miałaby rację?

Ja ogólnie jestem człowiekiem ugodowym,ale jeśli organ lekceważy obywatela od 2015 roku, to już lekka przesada jest.
Flag Flag
A i jeszcze jedno pytanie, czy można skarżyć się na Przewodniczącą Rady? Czy wtedy do Rady Gminy, jako organu całościowego, czy do wojewody?
Flag Flag
RE: Bezczynność organu?
26.03.18 18:18 jako odpowiedź na Łukasz Rzepecki.
Odpowiadam na obydwa pytania z 17 marca.
Ustne załatwianie sprawy o którym stanowi art.14 §2 k.p.a. jest wyjątkiem od zasady pisemności (art.14 §1) zatem aby go zastosować trzeba spełnić WSZYSTKIE warunki wskazane w tym przepisie. Najważniejszym z nich jest , by za ustnym załatwieniem sprawy przemawiał interes strony. Stąd w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 września 1981 r. - sygn. akt II SA 345/81 (publikowany w "Orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1981 r., nr 2 poz.96), stwierdzono między innymi, że ustne załatwienie sprawy jest niedopuszczalne, gdy strona nie wyraża na to zgody, albo gdy stanowiska strony i organu są rozbieżne. Ponadto art.14 §2 k.p.a. wymaga, aby ustne załatwienie sprawy utrwalić w aktach, w formie protokołu albo podpisanej przez stronę adnotacji. To też musiałaby wykazać Przewodnicząca, jeśli twierdziłaby że załatwiła sprawę ustnie.
Jeśli chodzi o skargę, można postawić zarzuty wspólne, że ani Rada, ani jej Przewodnicząca nie rozpatrzyli wniosku. I to trzeba wysłać do wojewody.
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij